Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Systémy odbornej prípravy právnikov v členských štátoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Hlavnými organizátormi obdobia po nástupe do praxe v členských štátoch EÚ sú advokátske komory, súkromné praxe alebo právnické firmy, poskytovatelia odbornej prípravy a univerzity. V niektorých členských štátoch túto úlohu plnia odvolacie súdy a ministerstvo spravodlivosti. Ak existuje ďalšia odborná príprava, tak dohľad na ňou zabezpečuje advokátska komora.


Ďalej sú uvedené informačné prehľady s opisom systémov odbornej prípravy právnikov v členských štátoch EÚ. Tieto informácie môžu byť vhodné pre národné advokátske komory a možno ich použiť na porovnanie odbornej prípravy právnikov, ktorí chcú uplatniť svoje právo usadiť sa v inom členskom štáte.

Informačné prehľady boli vypracované Radou advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE) a Európskym centrom pre sudcov a právnikov EIPA v rámci pilotného projektu o európskej odbornej justičnej príprave. Podrobnejšie informácie nájdete tu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 20/09/2018