Oikeusapu

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2003/8/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston direktiivin 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset tavoitteena on edistää maksuttoman oikeusavun soveltamista rajat ylittävissä riita-asioissa niihin henkilöihin, joilla ei ole riittäviä varoja, jos apu on tarpeen, jotta heillä olisi todellinen mahdollisuus oikeussuojaan.

Direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja joidenkin jäsenvaltioiden välillä on voimassa vuonna 1977 annettu maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus.

Lähettävillä viranomaisilla on toimivalta lähettää hakemuksia. Vastaanottavilla viranomaisilla on toimivalta vastaanottaa hakemuksia.

Direktiiviin sisältyy kaksi vakiolomaketta, joista toinen koskee oikeusapuhakemuksia ja toinen oikeusapuhakemusten toimittamista.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKomission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2004, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia marten

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKomission Päätös, tehty 26 päivänä elokuuta 2005, oikeusapuhakemusten siirtoon tarvittavan lomakkeen laatimisesta neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisesti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019