Oikeusapu

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot direktiivistä 2003/8/EY ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston direktiivin 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset tavoitteena on edistää maksuttoman oikeusavun soveltamista rajat ylittävissä riita-asioissa niihin henkilöihin, joilla ei ole riittäviä varoja, jos apu on tarpeen, jotta heillä olisi todellinen mahdollisuus oikeussuojaan.

Direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja joidenkin jäsenvaltioiden välillä on voimassa vuonna 1977 annettu maksutonta oikeudenkäyntiä tarkoittavien hakemusten toimittamista koskeva eurooppalainen sopimus.

Lähettävillä viranomaisilla on toimivalta lähettää hakemuksia. Vastaanottavilla viranomaisilla on toimivalta vastaanottaa hakemuksia.

Direktiiviin sisältyy kaksi vakiolomaketta, joista toinen koskee oikeusapuhakemuksia ja toinen oikeusapuhakemusten toimittamista.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa direktiivin soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKomission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2004, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisen vakiolomakkeen laatimisesta oikeusapuhakemuksia marten

Linkki avautuu uuteen ikkunaanKomission Päätös, tehty 26 päivänä elokuuta 2005, oikeusapuhakemusten siirtoon tarvittavan lomakkeen laatimisesta neuvoston direktiivin 2003/8/EY mukaisesti

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Oikeusapu - Belgia


14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Liittovaltion oikeusministeriön toimivallan piiriin kuuluu koko Belgia.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Liittovaltion oikeusministeriö ja oikeusaputoimistot voivat ottaa vastaan postitse lähetettyjä hakemuksia.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Liittovaltion oikeusministeriö voi vastaanottaa hakemuksia hollannin, ranskan ja saksan kielillä. Muita kieliä ei hyväksytä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 07/03/2017

Oikeusapu - Bulgaria


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Vastaanottava ja lähettävä viranomainen:

Oikeusministeriö (Ministerstvo na pravosadieto)

Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön ja Eurooppa-asioiden osasto (Direktsia ”Mezhdunarodno pravno satrudnichestvo i evropeyski vaprosi”)

Siviilioikeudellisissa asioissa tehtävän yhteistyön yksikkö (Otdel ”Satrudnichestvo po grazhdansko-pravni vaprosi”)

Hallinnollinen osoite: Ul. Slavyanska nro 1

Postinumero: 1040

Kaupunki/kunta: Sofia

Puhelin: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Sähköpostiosoite: civil@justice.government.bg

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Toimivaltaisilla vastaanottavilla ja lähettävillä viranomaisilla on toimivalta koko Bulgarian tasavallan alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusapuhakemukset on toimitettava oikeusministeriöön joko postitse tai tuomalla ne suoraan ministeriön kirjaamoon.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus ja sen tueksi esitettävät asiakirjat on laadittava bulgarian kielellä tai käännettävä bulgariaksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2020

Oikeusapu - Tšekki


Kansallista LainsäädäntöäPDF(927 Kb)cs


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Toimivalta-alue: Tšekin tasavalta.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Keinot, joilla hakemus voidaan toimittaa: posti ja faksi.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joilla hakemus voidaan täyttää: tšekki, englanti.

14 artiklan 3 kohta: Tšekin tasavalta ottaa vastaan myös englanniksi täytetyt oikeusapuhakemukset.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 14/04/2021

Oikeusapu - Saksa


Kansallinen lainsäädäntöPDF(79 Kb)de


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähtevistä pyynnöistä vastaa se käräjäoikeus (Amtsgericht), jonka tuomiopiirissä hakijalla on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka. Osavaltioiden hallitukset voivat säädöksellä (Rechtsverordnung) siirtää pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen tehtävät useamman käräjäoikeuden alueelta yhdelle käräjäoikeudelle. Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa luonnollisten henkilöiden rajatylittävää oikeusapua (Prozesskostenhilfe) koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja toimittamisesta sekä rajatylittävää neuvonta-apua (Beratungshilfe) koskevien hakemusten toimittamisesta vastaavat ne käräjäoikeudet, jotka sijaitsevat samalla paikkakunnalla kuin osavaltion alioikeus (Landgericht).

Elatusavun perintää ulkomailla koskevan lain (Auslandunterhaltgesetz, AUG) 21 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan elatusapuasioissa annettavaa rajatylittävää oikeusapua koskevan pyynnön toimituspaikka on se käräjäoikeus, joka vastaa siitä osavaltion ylioikeuden (Oberlandesgericht) tuomiopiiristä, jossa hakijalla on vakinainen asuinpaikka.

Postiosoitteeksi ilmoitetaan ensi sijassa suurasiakasosoite (Großkundenadresse). Ellei sellaista ole, ilmoitetaan postilokero-osoite (mahdollisesti suurasiakasosoitteen lisäksi). Kirjelähetyksissä käytetään ensi sijassa suurasiakasosoitetta ja sen puuttuessa postilokero-osoitetta. Pikalähetyksiin ja paketteihin (myös pienikokoisiin paketteihin) merkitään osoitteeksi aina käyntiosoite.

Rajatylittävää oikeusapua koskevista saapuvista pyynnöistä vastaa asiaa käsittelevä tuomioistuin tai täytäntöönpanotuomioistuin.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Seuraavat yhteydenottotavat ovat mahdollisia:

Vastaanotto ja lähettäminen: posti ja yksityiset lähettipalvelut, faksi.

Epäviralliset yhteydenotot: puhelin ja sähköposti, jos sähköpostiosoite on ilmoitettu.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Saksa


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2020

Oikeusapu - Viro


Neuvoston direktiivi 2003/8/EY on saatettu osaksi Viron lainsäädäntöä Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltion oikeusapua koskevalla lailla, joka tuli voimaan 1. maaliskuuta 2005.


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Oikeusapuhakemuksen esittämisedellytyksistä säädetään Linkki avautuu uuteen ikkunaanvaltion oikeusapua koskevan lain 10 §:ssä.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusapuhakemus on estettävä toimivaltaiselle käräjäoikeudelle kirjallisena. Hakulomakkeen saa oikeusministeriön verkkosivulta ja mistä tahansa tuomioistuimesta tai asianajotoimistosta.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Oikeusapuhakemus on tehtävä viron kielellä. Hakemuksen voi tehdä myös englanniksi, jos oikeusapua hakee luonnollinen henkilö, joka asuu jossain toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai joka on jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka on jossakin toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Jos hakemus on tehty jollain muulla kielellä, tuomioistuin palauttaa sen.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2020

Oikeusapu - Irlanti


Kansallinen lainsäädäntöPDF(60 Kb)en


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Toimivaltaisen lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen nimi ja osoite:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Irlanti

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Toimivalta-alue: Irlanti

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Keinot hakemusten vastaanottamiseksi: postilähetys.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kieli, jolla hakemus voidaan täyttää: englanti.

Muu yhteisön toimielinten virallinen kieli, jolla laaditut oikeusapuhakemukset voidaan ottaa vastaan: ranska.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 29/06/2020

Oikeusapu - Kreikka

Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


Kansallinen lainsäädäntöPDF(183 Kb)el


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Kreikan oikeus-, avoimuus ja ihmisoikeusministeriö
Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases
Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Puhelin: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faksi: (0030) 210 7767499
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancivilunit@justice.gov.gr, Linkki avautuu uuteen ikkunaangkouvelas@justice.gov.gr, Linkki avautuu uuteen ikkunaanmntolia@justice.gov.gr, Linkki avautuu uuteen ikkunaanavasilopoulou@justice.gov.gr

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Tämä viranomainen on toimivaltainen Kreikan koko alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset otetaan vastaan postitse. Kiireellisissä tapauksissa hakemuksia otetaan vastaan faksitse ja sähköpostilla odotettaessa alkuperäisen hakemuksen saapumista postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus voidaan täyttää kreikaksi tai englanniksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 02/02/2021

Oikeusapu - Espanja


Kansallista LainsäädäntöäPDF(80 Kb)es


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Ei sovelleta

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Yhteydenotot: kirje tai henkilökohtainen käynti.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Oikeusapuhakemuksen voi täyttää espanjaksi. Komissiolle ilmoitetaan mahdollisesti myöhemmin toinen yhteisön virallinen kieli, jolla täytetty hakemus voidaan niin ikään ottaa vastaan.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/05/2020

Oikeusapu - Ranska


Oikeusapua koskeva kansallinen lainsäädäntö on vahvistettu Linkki avautuu uuteen ikkunaanlaissa 91-647 ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetuksessa 91-1266.


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Oikeusministeriö, oikeussuojasta ja uhrien avustamisesta vastaava yksikkö, oikeusaputoimisto)

Toimipaikan osoite: 13 Place Vendôme 75042 PARIS CEDEX 01 Ranska

Puhelin: +33 1 70 22 74 12

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanbaj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Viranomaisen toimivalta kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Ranskan Euroopassa sijaitsevat alueet, merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyana ja Réunion) sekä Saint-Pierre ja Miquelon.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Postilähetykset toimitetaan osoitteeseen

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13 place Vendôme

75042 PARIS CEDEX 01

France

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus on mahdollista tehdä ainoastaan ranskaksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

Oikeusapu - Kroatia


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Viranomainen, joka Kroatiassa on toimivaltainen lähettämään ja vastaanottamaan hakemuksen:

Ministarstvo pravosuđa  Republike Hrvatske (Kroatian oikeusministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Faksi: (+385-1) 371 45 07

Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mprh.hr

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Kroatian oikeusministeriö on toimivaltainen koko Kroatiassa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Kroatiassa hakemukset on toimitettava postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa, hakee oikeusapua kroatialaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, asiaankuuluvat lomakkeet ja liiteasiakirjat on toimitettava kroaatiksi käännettyinä. Jos asianosainen, jonka koti- tai asuinpaikka on Kroatiassa, hakee oikeusapua toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa rajat ylittävässä riita-asiassa, oikeusministeriö kääntää hakulomakkeen ja liiteasiakirjat kyseisen jäsenvaltion ja vastaanottavan viranomaisen viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/03/2018

Oikeusapu - Italia


Asiasta säädetään 30 päivänä toukokuuta 2002 annetulla presidentin asetuksella nro 115 (oikeudenkäyntikuluja koskevien lakien ja asetusten konsolidoitu teksti), jonka säännökset on esitetty liitteessä PDF(256 Kb)it.


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Ministero della giustizia (Oikeusministeriö)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Oikeudellisten asioiden osasto)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Siviilioikeuden pääosasto)

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

Puhelin: (+39-6) 6885 2633 / 6885 2517 / 6885 2480

Faksi: (+39-6) 6889 7529

Sähköposti: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Yksinomainen kansallinen toimivalta on oikeusministeriöllä;

Ministero della giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROOMA

Puhelin: (+39-6) 6885 2633 / 6885 2517 / 6885 2480

Faksi: (+39-6) 6889 7529

Sähköposti: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Viranomaisten kanssa voi olla yhteydessä kolmella tapaa:

1. Sähköpostitse, osoite:     Linkki avautuu uuteen ikkunaanufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2. Kirjatulla kirjeellä, osoite:

Ministero della giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali -

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA - ITALIA

3. Faksilla, numero:+39 0668897529

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Italia, englanti, ranska


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 16/03/2021

Oikeusapu - Kypros


Kansallista LainsäädäntöäPDF(73 Kb)el


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Viranomainen, joka on toimivaltainen toimittamaan Kyproksessa kotipaikkaansa tai tavanomaista asuinpaikkaansa pitävien henkilöiden hakemukset, on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

Viranomainen, joka on toimivaltainen vastaanottamaan jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin Kyproksessa kotipaikkaansa tai tavanomaista asuinpaikkaansa pitävien henkilöiden hakemukset, on oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö.

Osoite: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία (Athalassas Avenue 125, 1461 Nicosia)

Puhelin: +357 22805950

Faksi: +357 22518356

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanregistry@mjpo.gov.cy

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Koko Kyproksen tasavallan alue.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemuksen voi lähettää postitse, sähköpostitse tai faksilla.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kreikka ja englanti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/09/2020

Oikeusapu - Latvia


Kansallinen lainsäädäntöPDF(152 Kb)lv


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Lähettävän ja vastaanottavan viranomaisen (oikeusavun hallinnointiosaston) toimivalta-alue on Latvian tasavalta.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Toimivaltaiselle viranomaiselle osoitetut oikeusavun myöntämistä koskevat hakemukset voidaan lähettää postitse tai toimittaa henkilökohtaisesti oikeusavun hallinnointiosastolle.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakulomakkeet on täytettävä latvian kielellä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2020

Oikeusapu - Liettua


Kansallinen lainsäädäntöPDF(1016 Kb)lt


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Valtion oikeusaputoimisto (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą) on toimivaltainen vastaanottava ja lähettävä viranomainen koko Liettuan tasavallan alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Kaikki välineet ovat sallittuja (posti, faksi ja sähköiset viestintävälineet).

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Vastaanottavalle viranomaiselle toimitettava oikeusapuhakemus ja asiakirjat, jotka osoittavat, että hakijalla on oikeus saada valtion maksamaa oikeusapua, on käännettävä liettuaksi tai englanniksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/02/2020

Oikeusapu - Luxemburg


Kansallista LainsäädäntöäPDF(2031 Kb)fr


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Ministère de la Justice

Hallinnollinen osoite: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Ei sovelleta

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusapuhakemukset on lähetettävä postitse oikeusministeriön postiosoitteeseen, L-2934 Luxembourg. Kiireellisissä tapauksissa, kun tarvitaan nopeutettua käsittelyä, oikeusapuhakemus voidaan toimittaa myös faksilla seuraaviin numeroihin:

  • (352) 22 52 96 tai
  • (352) 26 68 48 61

Faksilla lähetetyn hakemuksen lisäksi on ehdottomasti toimitettava viipymättä myös alkuperäinen oikeusapuhakemus postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Luxemburgille osoitettu oikeusapuhakemus on laadittava jollakin maan hallintokielistä, jotka ovat:

  • letzeburg
  • ranska ja
  • saksa

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 24/04/2020

Oikeusapu - Unkari


Kansallinen lainsäädäntöPDF(134 Kb)hu


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusapuhakemuksen voi toimittaa asianomaiselle viranomaiselle henkilökohtaisesti (suullisesti tai kirjallisesti) tai postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Oikeusapuhakemuksen voi täyttää unkariksi tai englanniksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2018

Oikeusapu - Malta


Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä antamalla asetus (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en).


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Toimivalta kattaa sekä Maltan että Gozon saaret.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Ilmoitus voidaan toimittaa:

- faksitse (numeroon 00356 25902859) tai

- postitse osoitteeseen:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joilla hakemus voidaan täyttää, ovat malta ja englanti


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 23/07/2018

Oikeusapu - Alankomaat


Alankomaat on saattanut EY:n direktiivin osaksi voimassa olevaa oikeusapulakia. Tämä tehtiin 19. helmikuuta 2005 (Stb. 2005, 90) annetulla säädöksellä, joka tuli voimaan 2. maaliskuuta 2005. Kyseisen ajankohdan jälkeen oikeusavusta rajat ylittävissä eurooppalaisissa riitatapauksissa määrätään säädöksen uusissa artikloissa (23a–23k). Oikeusavun saaminen oli mahdollista jo aikaisemmin, kun direktiivi oli saatettava voimaan Alankomaiden oikeusjärjestelmässä 30. marraskuuta 2004 mennessä. (englantiPDF(28 Kb)en) (hollantiPDF(211 Kb)nl)


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Oikeusapuneuvoston toimivalta rajoittuu vain Alankomaiden läntiseen osaan, kun kyseessä ovat pelkästään alankomaiset riitatapaukset. Sen sijaan valtioiden rajat ylittävissä ("eurooppalaisissa”) riitatapauksissa Haagin neuvostolla on koko maan kattava keskitetty toimivalta.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset voi lähettää faksitse tai postitse. Haagin neuvosto ottaa myös vastaan hakemuksia, jotka on lähetetty sähköpostitse (vaikka ne ovat usein puutteellisia).

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemukset on laadittava hollanniksi tai englanniksi. Sekä ranskaksi tai saksaksi tehtyjä hakemuksia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/09/2016

Oikeusapu - Itävalta


Kansallinen lainsäädäntöPDF(192 Kb)de


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Viranomaisten käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi:

Posti ja faksi.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi:

Saksa ja englanti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Oikeusapu - Puola


Kansallinen lainsäädäntöPDF(64 Kb)pl


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähettäviä viranomaisia ovat aluetuomioistuimet (sądy okręgowe).

Vastaanottavat viranomaiset:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Oikeusministeriö)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Kv. yhteistyöstä ja ihmisoikeuksista vastaava osasto)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin/faksi: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Sähköposti: dwmpc@ms.gov.pl

Vastaanottavia viranomaisia ovat myös alioikeudet (sądy rejonowe) ja aluetuomioistuimet (sądy okręgowe).

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Lähettävien viranomaisten alueellinen toimivalta:

Oikeusapuhakemus, joka on toimitettava toiseen jäsenvaltioon, esitetään sille aluetuomioistuimelle, jonka toimivalta-alueella on hakijan koti- tai asuinpaikka.

Vastaanottavien viranomaisten alueellinen toimivalta:

EU:n jäsenvaltioissa käsiteltävissä riita-asioissa myönnettävästä oikeusavusta 17. joulukuuta 2004 annetun lain 8 §:n 1 momentin (Puolan virallinen lehti 10/2005, 67 kohta) mukaisesti oikeusapuhakemus voidaan esittää suoraan sille tuomioistuimelle, jolla on toimivalta käsitellä hakemus, eli sille tuomioistuimelle, jossa pääasiaa käsitellään tai jossa se on tarkoitus käsitellä. Jos oikeusapuhakemus liittyy täytäntöönpanomenettelyyn tai pakkotäytäntöönpanoon, hakemus esitetään sille alioikeudelle, jonka toimivalta-alueella tuomio pannaan täytäntöön tai pakkotäytäntöönpano suoritetaan.

Oikeusministeriöllä on vastaanottavana viranomaisena alueellinen toimivalta käsitellä

kaikki sellaiset Puolan tuomioistuimille osoitetut oikeusapuhakemukset, joiden hakijan koti- tai asuinpaikka on toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset voidaan toimittaa lähettävälle viranomaiselle joko suoraan tai postitse.

Hakemukset voidaan toimittaa vastaanottavalle viranomaiselle joko suoraan tai postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Lähettävät viranomaiset: Hakemus on laadittava puolaksi tai vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymällä EU:n toimielinten virallisella kielellä.

Vastaanottavat viranomaiset: Hakemus on laadittava puolaksi tai englanniksi.

Muut EU:n toimielinten viralliset kielet, jotka Puolan viranomaiset hyväksyvät puolan lisäksi: Englanti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2019

Oikeusapu - Portugali


Lisätietoja saa tutustumalla lakiin nro 34/2004PDF(240 Kb)pt (annettu 29.7.2004) ja asetukseen nro 71/2005PDF(240 Kb)pt (annettu 17.3.2005).


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, faksilla tai postitse.

Hakemuksen voi myös tehdä sähköisesti täyttämällä verkkolomakkeen.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Henkilöt, jotka asuvat toisessa EU:n jäsenvaltiossa mutta hakevat oikeusapua asiassa, jossa portugalilainen tuomioistuin on toimivaltainen, voivat laatia hakemuksensa portugaliksi tai englanniksi.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/03/2021

Oikeusapu - Romania


- siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 90 ja 91 §

- julkisesta oikeusavusta annettu hallituksen erityisasetus nro 51/2008, sellaisena kuin se on hyväksytty laissa nro 193/2008 säädetyin muutoksin, muutettuna ja täydennettynä

- tuomioistuimissa kannettavasta leimaverosta annetun hallituksen erityisasetuksen nro 80/2013 42–44 §

- asianajajan ammatin järjestämisestä ja harjoittamisesta annettu laki sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähettävä viranomainen Romaniassa on

Oikeusministeriö, Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 1077, faksi: (+40-37) 204 1079, faksi: (+40-37) 204 1084, sähköposti: ddit@just.ro

Vastaanottava viranomainen Romaniassa voi olla

joko oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 1077, faksi: (+40-37) 204 1079, faksi: (+40-37) 204 1084, sähköposti: ddit@just.ro

tai romanialainen tuomioistuin, jonka maantieteelliseen tai aineelliseen toimivaltaan asia kuuluu

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset jätetään postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus ja perusteena olevat asiakirjat on käännettävä romanian kielelle.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2021

Oikeusapu - Slovenia


Linkki avautuu uuteen ikkunaanZakon o brezplačni pravni pomoči


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Lähettävä ja vastaanottava viranomainen:

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (+386) 1 369 53 42

Faksi: (+386) 1 369 57 83

Sähköposti: gp.mp@gov.si

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Maantieteelliset alueet, joilla ne ovat toimivaltaisia:

oikeusministeriö on toimivaltainen Slovenian alueella.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Niiden käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi:

oikeusapuhakemukset on lähetettävä postitse.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi: sloveeni


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/07/2017

Oikeusapu - Slovakia


Kansallinen sääntö: oikeusapua koskeva laki

Oikeusavun tarjoamisesta annettu laki 327/2005PDF(328 Kb)sk, jolla Slovakia on saattanut EU:n oikeusapudirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään, tuli voimaan 1. tammikuuta 2006.


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Hakemukset toimitetaan henkilökohtaisesti tai lähetetään siihen oikeusapukeskuksen (Centrum právnej pomoci) toimipisteeseen, jonka toimialueella hakija asuu pysyvästi tai tilapäisesti.

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Maantieteellinen alue, jolla oikeusapukeskus on toimivaltainen: Slovakia.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Viestintäkeinot:

  • hakemuksen toimittaminen henkilökohtaisesti johonkin oikeusapukeskuksen toimipisteeseen
  • hakemuksen lähettäminen postitse johonkin oikeusapukeskuksen toimipisteen osoitteeseen

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Kielet, joilla hakemus voidaan tehdä: slovakki.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 22/04/2020

Oikeusapu - Suomi


Kansallista LainsäädäntöäPDF(679 Kb)fi


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Oikeusministeriö ja oikeusaputoimistot ovat toimivaltaisia koko Suomessa.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset voidaan toimittaa vastaanottavalle viranomaiselle viemällä tai lähettämällä postitse tai telekopiona taikka tietyin edellytyksin sähköpostina (lisätietoja osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Vastaanottava viranomainen ottaa vastaan hakemukset, jotka on laadittu suomen, ruotsin tai englannin kielellä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 08/02/2021

Oikeusapu - Ruotsi


Neuvoston direktiivi 2003/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset.

Tämä on mainitun säädöksen 14 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus.

Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä seuraavilla kansallisilla säännöksilläPDF(1693 Kb)sv:

Ks. liitteen 1 vertailutaulukko 1 sekä liitteiden 2 ja 3 säädöstekstit. Säännökset tulivat voimaan 1. marraskuuta 2004.

Lisäksi Ruotsi täyttää direktiivin mukaiset velvoitteensa seuraavilla säännöksillä: oikeusapulaki (liite 4, rättshjälpslag 1996:1619) ja oikeusapuasetus (liite 5, rättshjälpsförordning 1997:404) sekä oikeudenkäymiskaaren (liite 6, rättegångsbalk) 5 luvun 6 ja 8 §, 33 luvun 9 § ja 36 luvun 24 §, hallintolainkäyttölain (liite 7, förvaltningsprocesslag 1971:291) 26, 50 ja 52 §, hallintolain (liite 8, förvaltningslag 1986:223) 8 § ja tuomioistuinasioista annetun lain (liite 9, lag om domstolsärenden 1996:242) 48 §.


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

- Oikeusministeriö

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

-

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Oikeusministeriö voi ottaa vastaan oikeusapuhakemuksen, joka on lähetetty postitse, lähetin välityksellä tai faksilla tai erikseen sovittavalla tavalla.

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemus voidaan tehdä joko ruotsiksi tai englanniksi (ks. oikeusapuasetuksen 11 c-d §).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020