Asistenţă juridică

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Directiva 2003/8/CE


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectiva nr. 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii urmăreşte promovarea aplicării asistenţei judiciare ce se acordă în disputele transfrontaliere persoanelor lipsite de resurse suficiente în cazurile în care este necesară asistenţa pentru a asigura accesul la justiţie.

Dispoziţiile Directivei se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei. Între Danemarca şi anumite state membre se aplică Acordul European privind transmiterea cererilor pentru asistenţă judiciară din 1977.

Autorităţile de transmitere sunt competente pentru trimiterea cererilor. Autorităţile de primire sunt competente pentru primirea cererilor.

Directiva oferă două formulare tip, unul pentru cererile de asistenţă judiciară, iar celălalt pentru transmiterea cererilor de asistenţă judiciară.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea directivei și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia Comisiei din 9 noiembrie 2004 de stabilire a unui formular pentru cererile de asistenţă judiciară în aplicarea Directivei 2003/8/CE a Consiliului de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecizia Comisiei din 26 august 2005 de stabilire a unui formular pentru transmiterea cererilor de asistenţă judiciară în temeiul Directivei 2003/8/CE a Consiliului

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 19/02/2019

Asistenţă juridică - Bulgaria


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea de primire și de trimitere este:

Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare juridică internațională și afaceri europene

Unitatea de cooperare în materie civilă

Adresă: Ul. Slavyanska No 1

Cod poștal: 1040

Localitate: Sofia

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-mail: civil@justice.government.bg

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Autoritățile de primire și de trimitere au competență pentru întregul teritoriu al Bulgariei.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență juridică trebuie trimise Ministerului Justiției prin poștă sau depuse personal la registratura ministerului.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile și documentele justificative trebuie să fie redactate sau traduse în limba bulgară.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/02/2019

Asistenţă juridică - Germania


Legislația naționalăPDF(79 Kb)de


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Instanța competentă pentru cererile care trebuie trimise este tribunalul cantonal (Amtsgericht) în raza teritorială a căruia își are domiciliul (Wohnsitz) sau reședința obișnuită (gewöhnlicher Aufenthalt) solicitantul. Guvernele landurilor pot decide, prin intermediul unui regulament (Rechtsverordungen), să încredințeze unui singur tribunal cantonal sarcinile de instanță solicitată aferente circumscripțiilor mai multor tribunale cantonale. În Renania de Nord-Westfalia, autoritățile competente să primească și să transmită cererile de asistență judiciară transfrontalieră (Prozesskostenhilfe) prezentate de persoanele fizice și să transmită cererile de consiliere transfrontalieră (Beratungshilfe) sunt tribunalele cantonale care au sediul în același loc ca instanța regională (Landgericht).

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) prima teză din Legea privind obligațiile de întreținere cu elemente de extraneitate (Auslandsunterhaltgesetz — AUG), autoritatea care transmite cererile de asistență judiciară transfrontalieră în cazul obligațiilor de întreținere este tribunalul cantonal din circumscripția instanței regionale superioare (Oberlandesgericht) în jurisdicția căreia își are reședința obișnuită solicitantul.

Adresa furnizată trebuie să fie adresa poștală specială pentru clienții mari (Großkundenadresse, constând dintr-un cod poștal și localitate), dacă este disponibilă, în caz contrar — sau chiar în plus — căsuța poștală (Postfachadresse). Pe corespondență ar trebui să se menționeze adresa poștală specială pentru clienții mari, în caz contrar, căsuța poștală. Pentru curieratul rapid și pachete (inclusiv cele mici) ar trebui să se utilizeze doar adresa completă.

Cererile de asistență în legătură cu cheltuielile de judecată sunt soluționate de instanța care instrumentează cauza sau care execută hotărârile.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Se pot folosi următoarele mijloace de comunicare:

pentru primire și expediere - poșta (inclusiv serviciile de poștă privată) și faxul.

pentru comunicările informale: telefon și e-mail (în cazul în care acest se indică acest lucru).

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba germană


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 17/07/2018

Asistenţă juridică - Estonia


Directiva 2003/8/CE a Consiliului a fost transpusă în dreptul estonian prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind asistența judiciară, care a intrat în vigoare la 1 martie 2005.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Condițiile pentru formularea unei cereri de asistență judiciară sunt prevăzute în secțiunea 10 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind asistența judiciară.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență judiciară trebuie formulate în scris și transmise instanței regionale (maakohus) competente. Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet al Ministerului de Justiție, precum și la sediul tuturor instanțelor și în cabinetele de avocatură.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile de asistență judiciară trebuie formulate în limba estonă. Cererile pot fi formulate și în limba engleză în cazul în care asistența judiciară este solicitată de către o persoană fizică având reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau de către un cetățean ori o persoană juridică dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Cererile înaintate instanței într-o altă limbă se înapoiază solicitantului.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 24/05/2019

Asistenţă juridică - Grecia


Dreptul naționalPDF(183 Kb)el


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Ministerul elen pentru Justiție, Transparență și Drepturile Omului
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Departamentul pentru cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grecia

Τelefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Fax: (0030) 210 7767499
E-mail:civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Autoritatea competentă menționată anterior are jurisdicție pe întreg teritoriul Greciei.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile sunt primite prin poștă. În cazuri urgente, acestea pot fi primite prin fax sau e-mail până la sosirea prin poștă a cererii în original.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile pot fi formulate în limba greacă sau în limba engleză.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 24/02/2017

Asistenţă juridică - Franţa


Textele referitoare la dreptul național privind ajutorul judiciar sunt Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea 91-647 și Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul 91-1266.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adresa administrativă: 13, place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01; Franța

Tel.: +33 1 70 22 71 86

E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Zonele geografice de competență sunt Franța metropolitană, departamentele de peste mări (Guadalupa, Martinica, Guyana și Réunion), precum și Saint-Pierre și Miquelon.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Prin poștă, la următoarea adresă:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Franța

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile trebuie redactate exclusiv în limba franceză.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 19/02/2019

Asistenţă juridică - Croaţia


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă din Republica Croația căreia i se transmit și care primește cererile este:

Ministerul de Justiție al Republicii Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Site internet: http://www.mprh.hr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Ministerul de Justiție al Republicii Croația este autoritatea competentă pe întreg teritoriul Republicii Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile pot fi transmise prin poștă în Republica Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță din Republica Croația, cererile și documentele relevante trebuie depuse în limba croată. În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul în Republica Croația solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cererea și documentele care o însoțesc vor fi traduse de către Ministerul Justiției în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru al Uniunii Europene, precum și în limba oficială a autorității competente destinatare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 20/03/2018

Asistenţă juridică - Italia


Această materie este reglementată de Decretul prezidențial (D.P.R.) nr. 115 din 30 mai 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [text unic al dispozițiilor legislative și normative privind cheltuielile judiciare], din care vă prezentăm atașat normele relevante PDF(256 Kb)it.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Competența națională unică a

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - ROMA

tel: +39 06 68852633 -2517 – 2480

fax: +39 06 68897529

e-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Autoritățile dispun de trei mijloace de comunicare pentru primirea cererilor:

1) E-mail:     Linkul se deschide într-o fereastră nouăufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2) Trimitere prin scrisoare recomandată la următoarea adresă:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali -

Via Arenula nº 70

00186 – ROMA - ITALIA

3) Transmitere prin fax la nr. 0668897529

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba italiană, engleză, franceză


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/03/2019

Asistenţă juridică - Cipru


Dreptul internPDF(73 Kb)el


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă să transmită cererile formulate de persoanele cu domiciliul sau cu rezidența obișnuită în Cipru este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Autoritatea competentă să primească cererile formulate de persoanele cu domiciliul sau cu rezidența obișnuită în alt stat membru decât Cipru este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Adresă: Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tel.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăregistry@mjpo.gov.cy

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Întregul teritoriu al Republicii Cipru.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Prin poștă, e-mail sau fax

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Elenă și engleză


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/04/2019

Asistenţă juridică - Polonia


Legislația naționalăPDF(64 Kb)pl


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritățile de trimitere sunt instanțele regionale (sądy okręgowe).

Autoritățile de primire:

Ministerul Justiției
Departamentul de cooperare internațională și drepturile omului

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varșovia

Tel./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Și instanțele districtuale (sądy rejonowe) și cele regionale sunt autorități de primire.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Competența teritorială a autorităților de trimitere:

Cererile de asistență judiciară care urmează să fie transferate unui alt stat membru se depun la instanța regională competentă în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau de reședința obișnuită solicitantul.

Competența teritorială a autorităților de primire:

În temeiul articolul 8 alineatul (1) din Legea din 17 decembrie 2004 privind dreptul la asistență juridică în cadrul procedurilor civile în statele membre ale Uniunii Europene (Jurnalul Oficial 2005, nr. 10, punctul 67), cererile de asistență judiciară pot fi depuse direct la instanța judecătorească competentă să examineze cererea (și anume, instanța în fața căreia acțiunea în constatare este în curs de desfășurare sau urmează să fie inițiată), sau, în cazul în care cererea de asistență judiciară este în faza de executare, instanța districtuală competentă de la locul executării.

Pentru toate cererile de asistență judiciară prezentate instanțelor poloneze de către solicitanții cu domiciliul sau reședința obișnuită în alte state membre ale UE, autoritatea de primire cu competență teritorială este Ministerul Justiției.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Metodele de primire a cererilor.

Cererile pot fi depuse direct la autoritatea de trimitere sau prin poștă.

Cererile pot fi depuse direct la autoritatea de primire sau prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Autoritățile de trimitere: Cererea trebuie să fie redactate în limba polonă și într-una din limbile oficiale ale instituțiilor Comunității acceptată de către statul membru al UE căruia urmează să îi fie transmisă cererea.

Autoritățile de primire: Cererea trebuie să fie redactată în limba polonă sau limba engleză.

Limbile oficiale ale instituțiilor Comunității, altele decât cele din Polonia, care sunt acceptate de autoritățile poloneze: Engleza.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/06/2019

Asistenţă juridică - Portugalia


Legea nr. 34/2004PDF(240 Kb)pt din 29 iulie 2004 și Decretul-lege nr. 71/2005PDF(240 Kb)pt din 17 martie 2005 (ambele în limba portugheză).


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile pot fi depuse personal sau trimise prin fax sau prin poștă.

De asemenea, este posibilă trimiterea unei cereri pe cale electronică, prin completarea unui formular online.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Persoane care locuiesc în alt stat membru al UE, dar sunt care solicită asistență judiciară într-un caz de competența instanțelor portugheze pot să trimită cererea de asistență în limba portugheză sau în limba engleză.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/12/2017

Asistenţă juridică - România


- Art. 90 şi 91 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă

- O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, aprobată cu modificări prin Legea n. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 42-44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

- Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea transmiţătoare română este

Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, cod 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: + 40372041084 Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

Autoritatea primitoare română poate fi

fie Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

str. Apolodor nr. 17, Sector 5 Bucureşti, cod 050741

Tel.: + 40372041077, Fax: + 40372041079, Fax: +40372041084 Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

fie instanţa română competentă teritorial/material

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile se transmit pe cale poştală.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererea şi înscrisurile doveditoare se depun traduse în limba română.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/04/2016

Asistenţă juridică - Slovenia


Linkul se deschide într-o fereastră nouăZakon o brezplačni pravni pomoči


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea de primire și de transmitere a cererilor pentru Republica Slovenia:

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul Justiției)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386) 1 369 53 42

Fax: (+386) 1 369 57 83

Adresă e-mail: gp.mp@gov.si

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Zone geografice care fac parte din domeniul său de competență:

Ministerul Justiției are competență pentru teritoriul Republicii Slovenia.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloacele de care dispune pentru primirea cererilor:

cererile de asistență jurisdicțională trebuie trimise prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Pentru completarea cererii se poate utiliza limba slovenă.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/07/2017

Asistenţă juridică - Slovacia


Reglementare națională: Legea privind asistența judiciară

Legea nr. 327/2005PDF(328 Kb)sk privind acordarea de asistență judiciară, prin care Republica Slovacă a transpus Directiva privind acordarea de asistență judiciară, se aplică de la 1 ianuarie 2006.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Cererile se depun sau se transmit biroului din cadrul Centrului de asistență judiciară din localitatea în care își are domiciliul permanent sau temporar solicitantul.

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Teritoriul geografic care ține de competența a Centrului de asistență judiciară: Republica Slovacă.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloace de comunicare:

  • cererile se pot depune personal la unul dintre birourile centrului
  • cererile se pot trimite prin poștă, pe adresa unuia dintre birourile centrului.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba în care se poate redacta cererea: slovacă.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/11/2018

Asistenţă juridică - Suedia


Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Informațiile de mai jos sunt furnizate în temeiul articolului 14 alineatul (4) și al articolului 21 alineatul (1) din directiva menționată.

Directiva menționată a fost transpusă prin următoarele dispoziții ale dreptului naționalPDF(1693 Kb)sv:

A se vedea tabelul corelativ din anexa 1 și textul legislativ din anexele 2 și 3. Dispozițiile au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2004.

În plus, Suedia își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul directivei prin intermediul următoarelor prevederi: Legea privind asistența judiciară (rättshjälpslagen, 1996:1619, anexa 4); Ordonanța privind asistența judiciară (rättshjälpsförordningen, 1997:404, anexa 5); capitolul 5 articolele 6 și 8, capitolul 33 articolul 9 și capitolul 36 articolul 24 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken, anexa 6); articolele 26, 50 și 52 din Codul de procedură administrativă (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, anexa 7); articolul 8 din Legea privind administrația (förvaltningslagen, 1986:223, anexa 8); și articolul 48 din Legea privind aspectele judiciare (lagen om domstolsärenden, 1996:242, anexa 9).


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

- Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Nu este cazul.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Ministerul Justiției poate să accepte o cerere de asistență judiciară transmisă prin poștă, serviciu de curierat sau fax ori prin alte mijloace, convenite de la caz la caz.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererea poate fi formulată în limba suedeză sau engleză (a se vedea articolele 11c-d din Ordonanța privind asistența judiciară).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 03/03/2017