Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna pomoć - Bugarska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Pravna pomoć


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležna tijela primatelji i pošiljatelji:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za suradnju u građanskim stvarima

Administrativna adresa: Ul. Slavyanska No 1

Poštanski broj: 1040

Grad: Sofija

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-pošta: civil@justice.government.bg

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nadležna tijela primatelji i pošiljatelji nadležna su za cjelokupno bugarsko državno područje.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi za pravnu pomoć šalju se poštom Ministarstvu pravosuđa ili se dostavljaju izravno u registar Ministarstva.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi i popratni dokumenti moraju biti sastavljeni na bugarskom jeziku ili prevedeni na njega.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 04/02/2019