Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna pomoč - Ciper


Nacionalna zakonodajaPDF(73 Kb)el


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Organ, pristojen za pošiljanje vlog, ki jih vložijo osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče na Cipru, je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Organ, pristojen za sprejemanje vlog, ki jih vložijo osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni Ciper, je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Naslov: Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefon: +357 22805950

Telefaks: +357 22518356

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuregistry@mjpo.gov.cy

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Celotno ozemlje Republike Ciper

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Po pošti, elektronski pošti ali telefaksu

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Grščina in angleščina


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/09/2020