Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättshjälp - Cypern


Nationell LagstiftningPDF(73 Kb)el


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den myndighet som är behörig att översända ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Den myndighet som ska vara behörig att motta ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Adress: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tfn: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterregistry@mjpo.gov.cy

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Hela Cyperns territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan kan sändas per post, e-post eller fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Grekiska och engelska.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 08/09/2020