Retshjælp - Estland


Rådets direktiv 2003/8/EF er blevet gennemført i estisk ret ved Link åbner i nyt vindueLov om statslig retshjælp, der trådte i kraft den 1. marts 2005.


Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence

Betingelserne for indgivelse af en ansøgning om retshjælp er beskrevet i artikel 10 i Link åbner i nyt vindueLov om statslig retshjælp.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger

Ansøgninger om statslig retshjælp skal indgives skriftligt til den kompetente regionsret (maakohus). Ansøgningsformularen er tilgængelig på Justitsministeriets hjemmeside og i enhver ret og ethvert advokatfirma.

Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen

Ansøgninger om retshjælp skal indgives på estisk. Ansøgninger kan også indgives på engelsk, hvis ansøgeren er en fysisk person, der er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, hvis vedkommende er statsborger i en i anden medlemsstat i Den Europæiske Union, eller hvis den indgives af en juridisk person. Ansøgninger på andre sprog, som indgives til retten, vil blive returneret til ansøgeren.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 03/09/2020