Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna pomoć

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Direktivom 2003/8/EZ


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruDirektivom Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima nastoji se unaprijediti primjena pravne pomoći u prekograničnim sporovima za osobe koje nemaju dostatna sredstva, a pomoć im je potrebna radi osiguravanja djelotvornog pristupa pravosuđu.

Direktiva se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj. Između Danske i određenih država članica primjenjuje se Europski sporazum o slanju zahtjeva za pružanje pravne pomoći iz 1977.

Tijela za slanje nadležna su za slanje zahtjeva. Tijela za primanje nadležna su za primanje zahtjeva.

Direktivom su predviđena dva standardna obrasca, jedan za zahtjeve za pravnu pomoć, a drugi za slanje zahtjeva za pravnu pomoć.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Direktive i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruOdluka Komisije od 9. studenoga 2004. o uvođenju obrasca za traženje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima

Poveznica se otvara u novom prozoruOdluka Komisije od 26. kolovoza 2005. o uvođenju obrasca za upućivanje zahtjeva za pružanje pravne pomoći na temelju Direktive Vijeća 2003/8/EZ

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Legal aid


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019