menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Retshjælp

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2003/8/EF


Generelle oplysninger

Link åbner i nyt vindueRådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om "forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art" har til formål at fremme anvendelsen af retshjælp i tværnationale tvister for så vidt angår personer, der ikke råder over tilstrækkelige midler til at sikre sig en effektiv retsadgang.

Direktivet er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark. Mellem Danmark og visse andre medlemsstater gælder Den europæiske overenskomst om formidling af ansøgninger om retshjælp fra 1977.

De fremsendende myndigheder har beføjelse til at fremsende ansøgninger. De modtagende myndigheder har beføjelse til at modtage ansøgninger.

Direktivet foreskriver anvendelse af to standardformularer, én til ansøgninger om retshjælp og én til fremsendelse af sådanne ansøgninger.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan direktivet anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueKommissionens beslutning af 9. november 2004 om udarbejdelse af en formular til brug ved udfærdigelse af ansøgninger om retshjælp efter Rådets direktiv 2003/8/EF om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art

Link åbner i nyt vindueKommissionens Afgørelse af 26. august 2005 om udarbejdelse af en formular til fremsendelse af ansøgninger om retshjælp i medfør af Rådets direktiv 2003/8/EF

Link åbner i nyt vindueARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Legal aid


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 19/02/2019