Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna pomoć - Hrvatska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Pravna pomoć


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležno tijelo za slanje i primanje zahtjeva u Republici Hrvatskoj je:

Ministarstvo pravosuđa  Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel:  +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mprh.hr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske nadležno je za područje cijele Republike Hrvatske.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

U Republici Hrvatskoj raspoloživo sredstvo za primanje informacija je poštanskim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom u Republici Hrvatskoj zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u državi članici EU, obrasci i priloženi dokumenti moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik; ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom druge države članice EU zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, obrazac zahtjeva i priložene dokumente Ministarstvo pravosuđa će prevesti na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice EU i tijela nadležnog za primanje.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2018