Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusapu - Alankomaat


Alankomaat on saattanut EY:n direktiivin osaksi voimassa olevaa oikeusapulakia. Tämä tehtiin 19. helmikuuta 2005 (Stb. 2005, 90) annetulla säädöksellä, joka tuli voimaan 2. maaliskuuta 2005. Kyseisen ajankohdan jälkeen oikeusavusta rajat ylittävissä eurooppalaisissa riitatapauksissa määrätään säädöksen uusissa artikloissa (23a–23k). Oikeusavun saaminen oli mahdollista jo aikaisemmin, kun direktiivi oli saatettava voimaan Alankomaiden oikeusjärjestelmässä 30. marraskuuta 2004 mennessä. (englantiPDF(28 Kb)en) (hollantiPDF(211 Kb)nl)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Правна помощ


14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

14 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta - Toimivaltaisten vastaanottavien tai lähettävien viranomaisten nimet ja osoitteet

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

14 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta - Maantieteelliset alueet, joilla vastaanottavat ja lähettävät viranomaiset ovat toimivaltaisia

Oikeusapuneuvoston toimivalta rajoittuu vain Alankomaiden läntiseen osaan, kun kyseessä ovat pelkästään alankomaiset riitatapaukset. Sen sijaan valtioiden rajat ylittävissä ("eurooppalaisissa”) riitatapauksissa Haagin neuvostolla on koko maan kattava keskitetty toimivalta.

14 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta - Käytettävissä olevat keinot hakemusten vastaanottamiseksi

Hakemukset voi lähettää faksitse tai postitse. Haagin neuvosto ottaa myös vastaan hakemuksia, jotka on lähetetty sähköpostitse (vaikka ne ovat usein puutteellisia).

14 artiklan 2 kohdan neljäs luetelmakohta - Kielet, joita voidaan käyttää hakemuksen täyttämiseksi

Hakemukset on laadittava hollanniksi tai englanniksi. Sekä ranskaksi tai saksaksi tehtyjä hakemuksia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/09/2016