Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisinė pagalba - Nyderlandai


Nyderlandai įgyvendino EB direktyvą galiojančiame teisinės pagalbos įstatyme. Tai padaryta 2005 m. vasario 19 d. įstatymu (Stb. 2005, 90), kuris įsigaliojo 2005 m. kovo 2 d. Nuo šios datos nauji 23a–23k straipsniai reglamentuoja teisinę pagalbą tarptautiniams ginčams Europoje. Be abejo, ši galimybė jau buvo anksčiau, tai yra nuo 2004 m. lapkričio 30 d., kai direktyva turėjo būti įgyvendinta Olandijos teisinėje sistemoje. (anglų k.PDF(28 Kb)en) (olandų k.PDF(211 Kb)nl)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Правна помощ


14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Teisinės pagalbos taryba bylų, susijusių tik su Nyderlandais, atžvilgiu yra kompetentinga tik vakarinėje Nyderlandų dalyje. Tačiau tarptautinių ginčų (europinių) atžvilgiu ši taryba yra pagrindinė institucija, kompetentinga visoje šalyje.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymai gali būti siunčiami faksu ar paštu. Hagos taryba priima prašymus ne tik atsiųstus elektoriniu paštu (kuriuose dažnai nėra pateikiama visa reikiama informacija).

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Prašymai gali būti pateikiami olandų ir anglų kalbomis. Bet taip pat užpildytus prancūzų ar vokiečių kalba.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 21/09/2016