Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pomoc prawna - Niderlandy


Uprzejmie informuję, że Niderlandy wdrożyły dyrektywę WE w ramach istniejącej ustawy o pomocy prawnej. Dokonano tego za pomocą Ustawy z dnia 19 lutego 2005 r. (Stb. 2005, 90), która weszła w życie w dniu 2 marca 2005 r. Od tego momentu nowy art. 23 lit. a)-k) zawiera przepisy w zakresie pomocy prawnej w sprawach transgranicznych. Było to oczywiście możliwe już wcześniej, gdy wystąpił obowiązek wdrożenia dyrektywy do niderlandzkiego systemu prawnego, czyli od dnia 30 listopada 2004 r. (angielskiPDF(28 Kb)en) (niderlandzkiPDF(211 Kb)nl)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Правна помощ


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

W sprawach dotyczących jedynie Niderlandów właściwość Rady obejmuje jedynie zachodnią część kraju, natomiast w sprawach transgranicznych („europejskich”) Rada w Hadze posiada jurysdykcję na cały kraj.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Można je przesyłać faksem lub tradycyjną drogą pocztową. Poza wnioskami nadesłanymi pocztą elektroniczną (które często bywają niepełne).

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski można składać w języku niderlandzkim i angielskim. Rada przyjmuje również wnioski sporządzone w językach francuskim i niemieckim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2016