Għajnuna legali - Portugall


Ikklikkja hawn għal kopja tal-Liġi Nru 34/2004PDF(240 Kb)pt tad-29 ta' Lulju 2004 u d-Digriet Amministrattiv Nru 71/2005PDF(240 Kb)pt tas-17 ta' Marzu 2005 (it-tnejn li huma bil-Portugiż).


L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

L-Artikolu 14(2), l-ewwel inċiż – Ismijiet u indirizzi tal-awtoritajiet kompetenti riċeventi jew trażmittenti

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 14(2), it-tielet inċiż – Metodi disponibbli biex jiġu rċevuti l-applikazzjonijiet

L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru personalment jew jintbagħtu bil-faks jew bil-posta.

Huwa possibbli wkoll li tintbagħat applikazzjoni elettronikament billi timtela l-formola onlajn.

L-Artikolu 14(2), ir-rabà inċiż – Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-applikazzjoni

Persuni li huma residenti fi Stat Membru ieħor tal-UE imma li jkunu jixtiequ l-għajnuna legali f'każ fejn il-qrati Portugiżi għandhom ġuriżdizzjoni jistgħu jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom bil-Portugiż jew bl-Ingliż.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 29/12/2017