Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pomoc prawna - Słowacja


Prawo krajowe Ustawa o pomocy prawnej

Ustawa nr 327/2005PDF(328 Kb)sk o pomocy prawnej – którą Republika Słowacka wprowadziła do krajowego porządku prawnego dyrektywę dotyczącą pomocy prawnej – obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Pomoc prawna


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Prawnej, w którego obszarze właściwości znajduje się miejsce zwykłego lub tymczasowego pobytu wnioskodawcy. Wnioski można również przesyłać drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Właściwość miejscowa Ośrodka Pomocy Prawnej: Republika Słowacka.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Środki komunikacji:

  • wnoszenie wniosków osobiście w jednym z biur Ośrodka Pomocy Prawnej;
  • przesyłanie wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego do jednego z biur Ośrodka Pomocy Prawnej.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Wnioski należy składać w języku słowackim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 22/04/2020