Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravni kontekst prekograničnog postupka mirenja


Informacije o instrumentima prava Unije koji su relevantni za provedbu prekograničnih postupaka mirenja.


Nacionalni

Opće odredbe o mirenju općenito se primjenjuju na obiteljske sporove.

Europski / međunarodni

Upotreba ove metode za rješavanje sporova predviđa se ili je dodatno razvijena u okviru nekoliko europskih i međunarodnih instrumenata.

Na razini Europske unije:

– Poveznica se otvara u novom prozoruDirektiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta  i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

Na Haškoj konferenciji o međunarodnome privatnom pravu:

–  Poveznica se otvara u novom prozoruHaška konvencija od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

–  Poveznica se otvara u novom prozoruHaška konvencija od 19. listopada 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

–  Poveznica se otvara u novom prozoruVodič za dobru praksu u postupcima mirenja, osobito u skladu s Haškom konvencijom od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Na razini Vijeća Europe:

–  Poveznica se otvara u novom prozoruPreporuka br.R (98)1 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o obiteljskom mirenju koja je prihvaćena 21. siječnja 1998.

–  Poveznica se otvara u novom prozoruPreporuka Rec (2002) 10 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o mirenju u građanskim stvarima

Na razini Europskog parlamenta:

–  Poveznica se otvara u novom prozoruStudija Europskog parlamenta

Druge korisne poveznice

Kako biste pronašli izmiritelja specijaliziranog za prekogranično obiteljsko mirenje kliknite na ovu poveznicu: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.crossbordermediator.eu/


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Last update: 08/10/2020