Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Lainsäädäntö


Tietoa rajat ylittävään sovitteluun liittyvistä EU:n välineistä.


Kansallinen lainsäädäntö

Sovittelua koskevia yleisiä sääntöjä sovelletaan yleensä perheasioita koskeviin riita-asioihin.

Eurooppalaiset / kansainväliset välineet

Sovittelua pyritään edistämään riidanratkaisukeinona useilla EU:n ja kansainvälisillä välineillä.

Euroopan unionin lainsäädäntö

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008 tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla

- Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

- Linkki avautuu uuteen ikkunaanNeuvoston asetus (EY) N:o 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa

Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin konferenssi

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaagin yleissopimus, tehty 25 päivänä lokakuuta 1980, yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaagin yleissopimus, tehty 19 päivänä lokakuuta 1996, toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä lapsen huoltoa ja lastensuojelutoimenpiteitä koskevissa asioissa

- Ohjeita hyvistä sovittelukäytännöistäPDF(866 Kb)fi: Ohjeita hyvistä sovittelukäytännöistä, perustuu erityisesti kansainvälisestä lapsikaappauksesta 25 päivänä lokakuuta 1980 tehtyyn yksityisoikeuden alaa koskevaan Haagin yleissopimukseen

Euroopan neuvoston suositukset

- Euroopan neuvoston ministerikomitean 21 päivänä tammikuuta 1998 jäsenvaltioille antama Linkki avautuu uuteen ikkunaansuositus R (98)1 perhesovittelusta

- Euroopan neuvoston ministerikomitean jäsenvaltioille antama Linkki avautuu uuteen ikkunaansuositus R (2002) 10 sovittelusta siviilioikeudellisissa asioissa

Euroopan parlamentin asiakirjat

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan parlamentin selvitys

Muita hyödyllisiä linkkejä

Perheasioiden sovitteluun erikoistuneen sovittelijan voi löytää seuraavalta sivulta: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.crossbordermediator.eu/


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 02/12/2020