Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravni okvir čezmejne mediacijeNacionalni

Splošne določbe o mediaciji se na splošno uporabljajo za družinske spore.

Evropski/mednarodni

Izvajanje tega načina reševanja sporov je predvideno v različnih evropskih in mednarodnih instrumentih ali je z njimi okrepljeno.

Na ravni Evropske unije:

– Povezava se odpre v novem oknuDirektiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah;

– Povezava se odpre v novem oknuUredba Sveta (ES) št.°2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000;

– Povezava se odpre v novem oknuUredba Sveta (ES) št.°4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

Na ravni Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu:

– Povezava se odpre v novem oknuHaaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok;

– Povezava se odpre v novem oknuHaaška konvencija z dne 19. oktobra 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporabi, priznavanju, izvršitvi in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepov za zaščito otrok;

– Povezava se odpre v novem oknuSmernice za dobro prakso na podlagi Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (Mediacija)

Na ravni Sveta Evrope:

– Povezava se odpre v novem oknuPriporočilo št. R (98) 1 Odbora ministrov državam članicam o družinski mediaciji, sprejeto 21. januarja 1998;

– Povezava se odpre v novem oknuPriporočilo Rec (2002)10 Odbora ministrov državam članicam o mediaciji v civilnih zadevah

Na ravni Evropskega parlamenta:

– Povezava se odpre v novem oknuŠtudija Evropskega parlamenta

Druge uporabne povezave:

Za iskanje mediatorja, specializiranega za čezmejno družinsko mediacijo, sledite povezavi: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.crossbordermediator.eu/.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 18/11/2015