Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisininko profesijos - Graikija

Šiame puslapyje pateikiama Graikijos teisininkų profesijų apžvalga.

Prokurorai

Teisėjai

Advokatai

Patarėjai teisės klausimais

Notarai

Antstoliai

Teismo pareigūnai


Teisininko profesijos

Prokurorai

Organizacinė sistema

Kaip teisminė institucija, prokuratūra (εισαγγελία) yra teisminės valdžios dalis ir dalyvauja vykdant teisingumą. Prokurorai (εισαγγελείς) išlaiko veiklos ir asmeninę nepriklausomybę.

Prokuratūra, kaip nepriklausoma teisminė institucija, veikia kiekviename teisme, išskyrus policijos baudžiamuosius teismus (πταισματοδικεία). Esminė prokuratūros funkcija – parengti baudžiamąjį procesą. Pagrindinės prokurorų pareigos – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, prižiūrėti tyrimus ir teikti apeliacinius skundus.

Graikijoje prokurorai nesispecializuoja kurioje nors konkrečioje srityje.

Už bendrąsias prokuratūros pareigūnų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija.

Šiems teismo pareigūnams skirtos specialios interneto svetainės nėra. Informacija apie jų tarnybos sąlygas saugoma Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijoje.

Funkcijos ir pagrindinės pareigos

Prokurorų kompetencija:

a) vykdyti ikiteisminį tyrimą;

b) vykdyti baudžiamąjį persekiojimą;

c) vadovauti pirminei apklausai;

d) prižiūrėti ir kontroliuoti teisėsaugos institucijų veiklą, susijusią su nusikaltimų prevencija ir kova su jais;

e) teikti pasiūlymus teismų taryboms ir teismams;

f) teikti apeliacinius skundus;

g) vykdyti baudžiamuosius nuosprendžius ir padėti užtikrinti, kad būtų vykdomi vykdomieji dokumentai;

h) prižiūrėti ir kontroliuoti įkalinimo įstaigas

ir atlikti kitas įstatymais nustatytas funkcijas.

Prokurorų veiklą pagal įstatymus prižiūri Aukščiausiojo Teismo nariai ir aukštesnio rango prokurorai.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Teisingumas vykdomas teismuose, kuriuose dirba veiklos ir asmeninę nepriklausomybę išlaikantys profesionalūs teisėjai (δικαστές).

Vykdydami pareigas, teisėjai laikosi tik Konstitucijos ir įstatymų ir jokiu būdu negali vadovautis nuostatomis, kuriomis pažeidžiama Konstitucija.

Profesionalių teisėjų veiklą pagal įstatymus prižiūri aukštesnio rango teisėjai, taip pat Aukščiausiojo Teismo prokuroras ir prokuroro pavaduotojai (αντεισαγγελείς).

Už teismo pareigūnų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija.

Šiems teismo pareigūnams skirtos specialios interneto svetainės nėra. Informacija apie jų tarnybos sąlygas saugoma Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijoje.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema Teisininkai

Advokatai

Graikijoje advokatai (δικηγόροι) yra atlygio negaunantys valstybės tarnautojai, neprivalantys specializuotis kurioje nors konkrečioje srityje.

Už šios profesijos darbuotojų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija.

Graikijoje yra 63 advokatų asociacijos (δικηγορικοί σύλλογοι), po vieną kiekvieno pirmosios instancijos teismo (πρωτοδικείο) buveinėje.

Visų šalies advokatų asociacijų veiklą prižiūri teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministras.

Teisinių duomenų bazės

Informacija teikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų advokatų asociacijos interneto svetainėje, tačiau ja gali naudotis visų asociacijų nariai.

Patarėjai teisės klausimais

Graikijoje advokatai atlieka ir patarėjų teisės klausimais (νομικοί σύμβουλοι) pareigas.

Teisinių duomenų bazės

Informacija teikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų advokatų asociacijos interneto svetainėje, tačiau ja gali naudotis visų asociacijų nariai.

Notarai

Notarai (συμβολαιογράφοι) yra atlygio negaunantys valstybės tarnautojai, kurių pagrindinė pareiga – parengti ir saugoti steigiamųjų arba įrodomųjų aktų ir suinteresuotųjų asmenų pareiškimų dokumentus, kai parengti tokius dokumentus reikalaujama pagal įstatymus arba jei suinteresuotieji asmenys pageidauja, kad dokumentai būtų oficialūs.

Graikijoje notarai nesispecializuoja kurioje nors konkrečioje srityje.

Prezidento dekretu kiekvieno apylinkės civilinio teismo (ειρηνοδικείο) buveinėje sukuriamas bent vienas notaro postas.

Už notarų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Graikijoje apeliacinių teismų buveinėse veikia 9 notarų asociacijos (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι).

Šalies notarų asociacijų veiklą prižiūri Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija.

Informacijos apie notarų profesiją pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos notarų asociacijų koordinavimo komisijos (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) oficialioje interneto svetainėje, taip pat Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sąjungos notariatų tarybos (C.N.U.E.) Europos notarų registro interneto svetainėje.

Kitos teisininkų profesijos

Antstoliai

Antstoliai (δικαστικοί επιμελητές) yra atlygio negaunantys valstybės tarnautojai.

Antstolių funkcijos:

a) įteikti teismo ir ne teismo dokumentus;

b) vykdyti Civilinio proceso kodekso 904 straipsnio 2 dalyje nurodytus vykdomuosius dokumentus, t. y.: a) galutinius sprendimus, taip pat laikinai vykdytinais paskelbtus bet kurio Graikijos teismo sprendimus, b) arbitražo sprendimus, c) Graikijos teismų protokolus, kuriuose paskirstomos ar priskiriamos teismo išlaidos, d) notarinius dokumentus, e) Graikijos teisėjų pateiktus mokėjimo nurodymus ir nurodymus atkurti teisę naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu, f) vykdytinais paskelbtus kitų šalių dokumentus, g) pagal įstatymus vykdomaisiais dokumentais pripažįstamus nurodymus ir aktus;

c) vykdyti visas kitas įstatymuose nustatytas pareigas.

Už antstolių tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija.

Graikijoje veikia 8 antstolių asociacijos (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Teismo pareigūnai

Už šalies teismų darbuotojų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija.

Antstoliai PDF(378 Kb)en

Teismo pareigūnaiPDF(379 Kb)en

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAtėnų advokatų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPirėjo advokatų asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos notarų asociacijų koordinavimo komisija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSalonikų apeliacinio teismo notarų asociacija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 06/08/2020