Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Irska

See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Tõlke hinnanguline kvaliteet: ebausaldusväärne

Kas Teie arvates on see tõlge kasulik?

Ova stranica sadržava pregled pravnih profesija u Irskoj.


Pravna struka

Pravne profesije – Uvod

Sudbenu vlast izvršava sudbena vlast u skladu s člankom 34. Ustava i određenim zakonodavstvom: u prvom redu Zakon o sudovima (poslovni nastan i Ustav) iz 1961. i Zakon o sudovima (dopunske odredbe) iz 1961., kako je izmijenjen. Suce imenuju kandidati iz pravne struke. Potpuno su neovisni u obavljanju svojih funkcija. Ta je neovisnost sadržana u Ustavu. Pravna struka podijeljena je između pravnih savjetnika (koji se bave izravnim radom klijenata) i odvjetnika (koji su specijalizirani za zastupanje i sporove).

1. Suci

Savjetodavni odbor za imenovanja sudaca utvrđuje prikladnost osoba za imenovanje na sudačku dužnost i obavješćuje je o tome. Savjetodavni odbor za imenovanja sudaca (JAAB) osnovan je u skladu sa Zakonom o sudovima i sudskim službenicima iz 1995. Odbor se sastoji od predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika Žalbenog suda, Visokog suda, regionalnog suda i Okružnog suda, državnog odvjetnika, imenovanih predstavnika odvjetničke komore i odvjetničkog društva te triju osoba koje je imenovao ministar pravosuđa i reforme prava. Suce imenuje predsjednik na temelju savjeta Vlade. Pravosuđe je neovisno i podliježe samo Ustavu i pravu. U skladu s Ustavom broj sudaca s vremena na vrijeme utvrđuje se zakonom.

Vrhovni sud sastoji se od predsjednika Vrhovnog suda, koji predsjeda Sudom, i sedmero redovnih sudaca pod nazivom „presuda Vrhovnog suda”. Predsjednik Visokog suda također je po službenoj dužnosti član Vrhovnog suda. High Court (Visoki sud) sastoji se od predsjednika High Courta (Visoki sud) koji je odgovoran za opću organizaciju rada High Courta (Visoki sud) i redovnih sudaca pod nazivom „presuda Visokog suda”. Predsjednik Vrhovnog suda i predsjednik regionalnog suda također su po službenoj dužnosti članovi Visokog suda. High Court (Visoki sud) sastoji se od predsjednika i 35 sudaca. Regionalni sud sastoji se od predsjednika okružnog suda i 37 redovnih sudaca pod nazivom „presuda okružnog suda”. Predsjednik Okružnog suda također je po službenoj dužnosti član okružnog suda. Okružni sud čine predsjednik Okružnog suda i 63 druga suca pod nazivom „sud okružnog suda”. Plaće sudaca utvrđuju se zakonodavstvom koje se s vremena na vrijeme donosi.

Suci se imenuju iz pravnih struka kvalificiranih pravnika ili odvjetnika s određenim godinama radnog iskustva (ne u području istraživanja). Za Okružni sud člankom 29. stavkom 2. Zakona o sudovima (dopunske odredbe) iz 1961. predviđeno je da osoba koja obavlja odvjetničku djelatnost ili pravni zastupnik u trajanju od najmanje deset godina ima pravo na imenovanje sucem okružnog suda. Člankom 30. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 1995. predviđeno je da odvjetnik ili odvjetnik u trajanju od deset godina može biti imenovan sucem Circuit Courta. Zakonom o sudovima i sudskim službenicima iz 2002. predviđeno je da osoba koja obavlja odvjetničku djelatnost ili pravni savjetnik najmanje 12 godina ima kvalifikacije za imenovanje na Visokom sudu, Žalbenom sudu i Vrhovnom sudu. Kao što je već navedeno, sudstvo je neovisno jer podliježe samo Ustavu i zakonu te o preuzimanju dužnosti u skladu s člankom 34.5. stavkom 1. Ustava donosi sljedeću izjavu:

„U prisutnosti almightyja Boga svečano obećavam i iskreno obećavam i izjavljujem da ću propisno i vjerno i prema mojim saznanjima i ovlastima izvršavati funkciju predsjednika Vrhovnog suda (ili, ovisno o slučaju), bez straha ili zalaganja, utjecaja ili nevoljkosti prema bilo kojem čovjeku te da ću poštovati Ustav i zakone. Možem diplomirati i održavati me.”

U skladu s Ustavom, suci Visokog suda i Vrhovnog suda mogu biti razriješeni dužnosti zbog navodnog neprimjerenog ponašanja ili nesposobnosti samo nakon donošenja odluka u oba doma Oireachtasa (Irska za Parlament). Zakon o sudovima iz 1924. i Zakon o sudovima (okružnog suda) iz 1946. predviđaju slične zakonske odredbe za suce sudova okruga i okružnih sudova.

2. Glavni državni odvjetnik i direktor javnog tužiteljstva

Glavni državni odvjetnik „savjetnik je vlade u pitanjima prava i pravnog mišljenja”, kako je predviđeno člankom 30. Ustava. Glavnog državnog odvjetnika imenuje predsjednik na prijedlog predsjednika vlade (Taoiseacha) (irske za premijera) te je obvezan umiroviti se s dužnosti kada to učini premijer. Glavni državni odvjetnik uglavnom je odvjetnik i viši savjetnik. Ne postoji pravilo kojim se od državnog odvjetnika zahtijeva da prekine svoju privatnu praksu, ali to je bio slučaj posljednjih godina.

Kao pravni savjetnik vlade, glavni državni odvjetnik nadzire sve nacrte zakonodavstva koje vlada namjerava predstaviti i pred Oireachtasom (kućama parlamenta) kako bi se donio zakon. Glavni državni odvjetnik također savjetuje vladu o međunarodnim pitanjima kao što je ratifikacija međunarodnih sporazuma. Druga je funkcija glavnog državnog odvjetnika zastupanje javnosti u ostvarivanju javnih prava. To se obavlja pokretanjem ili protivljenjem sudskog postupka. Iako ga je imenovao Taoiseach, glavni državni odvjetnik neovisan je o vladi. Kad je riječ o Ustavu, Glavni državni odvjetnik uvijek je glavni tuženik u slučaju osporavanja ustavnosti zakonodavstva.

Prije 1976. za sva teška kaznena djela pokrenut je postupak u ime državnog odvjetnika. Ustavom je predviđeno da tu funkciju može obavljati druga osoba koja je zakonom ovlaštena djelovati u tu svrhu. Ured ravnatelja javnog tužiteljstva osnovan je na temelju članka 2. Zakona o kaznenom progonu kaznenih djela iz 1974. koji je stupio na snagu 1976., a zamisao je imati službenika, neovisnog o političkim vezama za obavljanje tih funkcija. Ravnatelja imenuje Vlada, ali je državni službenik, tako da ravnatelj ne podnosi ostavku kada se nalazi vlada, za razliku od državnog odvjetnika. Time se osigurava kontinuitet u progonu kaznenih djela. Zakonom iz 1974. predviđeno je i da ravnatelj javnog tužiteljstva mora biti neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Vlada direktora može razriješiti dužnosti, ali tek nakon što odbor koji se sastoji od predsjednika Vrhovnog suda, suca Visokog suda i državnog odvjetnika sastavi izvješće o njihovu zdravlju ili ponašanju.

Poveznica se otvara u novom prozoruRavnatelj državnog odvjetništva (DPP stoga donosi odluku o tome treba li osobu optužiti za teško kazneno djelo i o tome koja bi trebala biti optužnica. Sva kaznena djela počinjena su u ime DPP-a, ali Gardaí (irska policija) može progoniti većinu manje teških kaznenih djela bez slanja spisa DPP-u. U tim slučajevima DPP ima pravo savjetovati Gardaí o načinu rješavanja predmeta. Iako je DPP preuzeo ulogu državnog odvjetnika u kaznenom progonu predmeta, glavni državni odvjetnik zadržava tu ulogu u slučajevima međunarodne prirode kao što je izručenje.

3. Zaposlenici Sudske službe

Sudske tajnike i sudske službenike zapošljava Sudska služba

Službenici Suda nadležni su za opću upravu sudova. Glavna je funkcija tajnika suda pomoći sucu tijekom ročišta i osigurati učinkovito upravljanje administracijom potrebnom za nesmetano odvijanje sudova.

Sudska služba neovisno je korporativno tijelo koje je osnovano u studenome 1999. i koje je Vlada osnovala na temelju Zakona o sudskoj službi iz 1998. Sudska služba odgovara ministru pravosuđa i jednakosti, a putem ministra vladi.

Sudska služba ima pet mandata:

 • Upravljanje sudovima
 • Pružanje usluga podrške sucima
 • Pružanje informacija javnosti o sustavu sudova
 • Osiguravanje, upravljanje i održavanje zgrada Suda
 • Pružanje mogućnosti korisnicima sudova

4 Sheriff

Svaka županija u Irskoj ima grofovor koji je državni službenik i dio je njihove odgovornosti za preuzimanje i prodaju robe radi podmirenja duga nakon što je donesena sudska presuda. Sudski izvršitelji imenuju se u skladu sa Zakonom o sudskim službenicima iz 1945. i člankom 12. stavkom 5. Zakona kojim se ograničava imenovanje na osobe koje su odvjetnici ili pravni savjetnici koji su obavljali djelatnost pet godina ili na osobe koje su najmanje pet godina obnašale dužnost rukovoditelja ili glavnog pomoćnika nižeg sudskog izvršitelja ili sudskog izvršitelja. U članku 12. stavku 6. točki (g) Zakona navodi se da uvjete zapošljavanja svakog grofovijskog suda koji podliježe prethodno navedenim odjeljcima Zakona povremeno utvrđuje ministar financija nakon savjetovanja s ministrom pravosuđa i jednakosti.

5. Pravni savjetnici

Poveznica se otvara u novom prozoruOdvjetničko društvo Irske ima kontrolu nad obrazovanjem studenata koji žele postati pravni savjetnici i ima disciplinske ovlasti nad kvalificiranim odvjetnicima. Kako bi postali pravni zastupnik, pojedinci moraju završiti završna ispitivanja (FE-1) koja se održavaju dvaput godišnje, obično u proljeće i jesen. Ispit FE-1 sastoji se od osam dokumenata; Pravo trgovačkih društava, ustavno pravo, ugovorno pravo, kazneno pravo, pravičnost, pravo Europske unije, Zakon o intelektualnom vlasništvu i Tort Law. Pojedinci zatim moraju pronaći odgovarajućeg (praktičničkog) odvjetnika koji može djelovati kao pravni savjetnik za osposobljavanje kako bi započeli tečaj stručne prakse I (PPC I). PPC I traje od rujna do ožujka, a sljedeći predmeti pokriveni su tijekom cijelog tečaja: Primijenjeno kopneno pravo, Probate & Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil & Criminal, Legal Practice Irish (LPI) and skills including (Civil and Advocacy, Intervocacy, Interviewing & Advising & Advising, Legal Prezentation Skills, Legal Prezentation Skills, Legal Law, Legal Practiceing & amp (LPI) irske vještine (LPI), uključujući (Civil and Advocacy, Relations, Intervocacy, Interviewing & Advocacy, Intervocacy, Interviewing & amp); Advising, Facility Course Course, Litigation Course, Litigation (Civil & amp); Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil & amp) (Civilal Law, Probate & amp), Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil & (Civil & amp), Legal Practice (Civil & amp), Legal Practice (Civil & amp), Legal Practice (Civil & amp); Law, Legal Practice (Civil & amp); Law, Legal Practice (Civil & Criminal), Legal Practice Irish (Light, Law, Law, Legal Practice, Legal Practice, Legal Practice, Legal Practice, Legal Practice, Legal Practice, Legal Practice, translation (Civil and Advocacy, Advocacy, Relations, Intervocacy, Intervocacy, Intervocacy, Intervocacy, Intervocacy, Advocation & Advising, Heading and Advocacy, Intervocacy, Foundation Course, Legal Prezentation, Legal Prezentation (Civil & Civil & Criminal), Legal Practice Irish (Labate & amp), Tax, Business Law, a Foundation Course, Litigation Course, Litigation (Civil & Civil & Law, Probate & Tax, Law, Business Law, a Foundation Course, Litigation (Civil & Teme obuhvaćene PPC-om II. su profesionalna praksa, ponašanje i upravljanje (obvezno) te niz izbornih odluka u okviru triju rubrika „Poslovanje, praksa & amp”, postupak i privatni klijent. Obično počinje u travnju svake godine i traje 11 tjedana, uključujući ispite. Nakon što odrade PPC II, pojedinci se moraju vratiti u ured odvjetnika za osposobljavanje i završiti preostalo razdoblje – deset mjeseci ako pripravnik nije dobio priznanje za rad obavljen prije PPC I, ili šest mjeseci ako je primljeno priznanje.

Pripravnici mogu zatražiti da se njihova imena upišu u Roll of solicitors ako:

 • položili su sve ispite
 • uspješno su završili razdoblje osposobljavanja i
 • pravni savjetnik za osposobljavanje prisegnuo je da je pripravnik sposoban i odgovarajuća osoba da postane pravnik.

Naposljetku, zahtjev za izdavanje potvrde o obavljanju djelatnosti može se podnijeti nakon što se osobno ime prihvati u Roll of Solicitors.

Svaki kvalificirani odvjetnik podliježe disciplinskim ovlastima Pravne komore. U skladu sa zakonima o pravnim savjetnicima iz 1954. do 1994., Disciplinski sud Odvjetničke komore ovlašten je za istragu optužbi za povredu, kao što je pronevjera novčanih sredstava. Ako je utvrđen propust, Sud može sam izreći sankciju odvjetniku (što može uključivati nalog za isplatu povrata iznosa koji ne prelazi 15000 EUR bilo kojoj oštećenoj stranci) ili Sud može svoje utvrđenje i preporuku uputiti predsjedniku Visokog suda, koji će u konačnici odlučiti o prirodi sankcije. Predsjednik ima ovlast suspendirati odvjetnika iz obavljanja odvjetničke djelatnosti i ukinuti suspenziju. Stegovni sud ovlašten je zahtijevati povrat sredstava klijentima ako smatraju da je pravni zastupnik preopterećen.

Zakonskim instrumentom 732 iz 2003., European Communities (Lawyers’ Establishment) Regulations 2003, propisuje se da odvjetnici iz države članice koji žele obavljati profesionalnu djelatnost odvjetnika ili pravnog savjetnika podnose zahtjev odvjetničkoj komori ili odvjetničkoj komori za upis u registar. Zahtjev se razmatra i, ako je prihvaćena, izdaje se potvrda o registraciji. Žalbu protiv odbijanja odvjetničke komore ili odvjetničke komore podnosi Visoki sud.

6. Odvjetnici

Počasno društvo kraljeva Innsa osigurava poslijediplomsko pravno osposobljavanje, koje dovodi do dodjele stupnja odvjetničkog prava, za one koji se žele baviti odvjetničkom komorom s obzirom na to da je profesija kolektivno poznata. Kraljev Inns djeluje kao dobrovoljno društvo pod nadzorom Benchersa Uvaženog društva kraljeva Innsa koji su članovi sudstva i viši odvjetnici. Diplomski studij ulazi na upisni ispit za diplomu kraljeva u području pravnih znanosti ili diplomanti prava. Studij pravnih znanosti traje dvije godine (nepuno radno vrijeme), a studij prava „Barrister-at Law Course” redovni je jednogodišnji tečaj ili modularni dvogodišnji studij. Po uspješnom završetku studija predsjednik Vrhovnog suda poziva studente u odvjetničku komoru Vrhovnog suda, a odvjetnici su nakon svečanosti potpisali popis članova odvjetničke komore. Međutim, postoje dodatni zahtjevi prije nego što se mogu baviti plaćenim pravnim radom.

Odvjetnici moraju biti članovi Pravne knjižnice kako bi mogli obavljati odvjetničku djelatnost. Pravna knjižnica pruža mjesto za rad i pristup pravnim tekstovima i materijalima uz godišnju naknadu. Prije nego što postane član Pravne knjižnice, odvjetnik mora odabrati magistra – stalnog odvjetnika s najmanje pet godina iskustva. Iako je prema majstoru, koji obično traje godinu dana, novokvalificirani odvjetnik poznat kao kovnji. Kapetan pušta devil u praktičnom radu barristera i obično će zamoliti devil da pomogne u sastavljanju sudskih podnesaka, pravnog istraživanja i da u njihovo ime prisustvuje sudu.

Poveznica se otvara u novom prozoruOpće vijeće odvjetničke komore Irske, koje je neslužbeno tijelo, nadzire postupanje odvjetnika. Vijeće svake godine biraju članovi odvjetničke komore i izdaje Kodeks profesionalnog ponašanja koji povremeno mijenjaju članovi odvjetničke komore. Ovim se Kodeksom utvrđuje što se od odvjetnika zahtijeva.

Navode o kršenju Kodeksa ponašanja istražuje Odbor za profesionalne prakse Vijeća odvjetničke komore, koji uključuje osobe koje nisu članovi odvjetničke komore. Odbor ima ovlast za izricanje novčanih kazni i iskaza te za suspenziju ili isključenje člana iz Pravne knjižnice. Žalbe na njihove odluke mogu se podnijeti povjerenstvu za žalbe, koje uključuje suca regionalnog suda i člana porotnika.

Odvjetnik je tradicionalno morao primati upute od odvjetnika, a izravan pristup odvjetnicima bio je zabranjen. Tu je praksu ispitala Komisija za poštenu trgovinu koja je u svojem izvješću iz 1990. preporučila da opća zabrana izravnog pristupa bude restriktivna praksa i da je treba izbrisati iz Kodeksa ponašanja. Komisija je prihvatila da je u određenim slučajevima poželjna daljnja uključenost odvjetnika. Komisija je preporučila da ne postoje zakonska ili druga pravila kojima se zahtijeva fizička nazočnost odvjetnika na sudu radi davanja uputa odvjetniku. Te preporuke nisu provedene u cijelosti, ali je uveden niz izmjena Kodeksa ponašanja kako bi se određenim ovlaštenim stručnim tijelima omogućio izravan pristup.

Odvjetnici su mlađi ili viši pravni savjetnici. Tradicija je da članovi odvjetničke komore nekoliko godina djeluju kao niži savjetnici prije nego što razmotre hoće li postati viši savjetnik. Nije riječ o automatskom promaknuću, a neki mlađi pravni savjetnici odlučit će se za to da se nikad ne prijave. Općenito, većina barristera razmišlja o tome da postanu viši savjetnici nakon 15 godina iskustva. Oni koji žele postati viši odvjetnici podnose zahtjev glavnom državnom odvjetniku na odobrenje, ali to imenovanje obavlja vlada na temelju savjeta glavnog državnog odvjetnika koji je također u kontaktu s predsjednikom Vrhovnog suda, predsjednikom Visokog suda i predsjednikom odvjetničke komore.

Općenito, mlađi pravni savjetnici sastavljaju i pripremaju podneske te vode neke sudske postupke, uglavnom na nižim sudovima, ali ne isključivo na taj način. Funkcije višeg savjetnika uključivale bi preispitivanje nacrta podnesaka koje je pripremio niži odvjetnik i vođenje težih predmeta na Visokom i Vrhovnom sudu.

7. Županičari

Poveznica se otvara u novom prozoruPokrajinski registrari kvalificirani su pravni savjetnici, a imenuje ih vlada. Oni obavljaju kvazisudske funkcije u odnosu na okružni sud i odgovorni su za upravljanje uredima okružnog suda.

Također djeluju kao okrug Sheriff (osim u Dublinu i Corku).

8. Javni bilježnici

Javne bilježnike imenuje predsjednik Vrhovnog suda koji odlučuje na javnoj raspravi. Javni bilježnik obavlja sljedeće glavne funkcije:

 • Ovjera dokumenata
 • Potvrđivanje i provjera potpisa na dokumentima
 • Izvršavanje javnobilježničkih prosvjeda u vezi s komercijalnim dokumentima kao što su mjenice i zadužnice te pomorskim pitanjima
 • Uzimanje izjava, izjava i izjava (osim u pogledu postupaka pred irskim sudovima).

Prijave se podnose predstavkom u kojoj se navodi boravište i zanimanje podnositelja predstavke, broj javnih bilježnika u okrugu, stanovništvo okruga i okolnosti koje pokazuju potrebu za javnim bilježnikom i/ili način na koji je došlo do slobodnog radnog mjesta. Predstavku treba potvrditi izjavom pod prisegom podnositelja predstavke u kojoj je predočena potvrda o sposobnosti koju je obično potpisalo šest lokalnih odvjetnika i šest čelnika lokalne poslovne zajednice. Predstavka se podnosi predsjedniku Vrhovnog suda na temelju obavijesti o prijedlogu koja se putem Ureda Vrhovnog suda dostavlja tajniku Javnobilježničke komore Irske, tajniku Pravnog društva i svim javnim bilježnicima koji obavljaju djelatnost u županijama i susjednim županijama podnositelja zahtjeva.

Opća je praksa imenovati odvjetnike samo javnim bilježnicima. Kada osoba, koja nije odvjetnik, podnese zahtjev za javnobilježnički status, Pravno društvo zahtijevat će da se podnositelj predstavke obveže načelniku Vrhovnog suda da ne prenosi ili obavlja pravni posao koji obično obavlja pravni savjetnik. Kako bi svi podnositelji predstavke bili imenovani javnim bilježnicima, prvo moraju položiti ispit koji je postavio Fakultet javnih bilježnika u Irskoj.

 

Napomena:

Upiti o trenutačnoj plaći glavnog državnog odvjetnika, direktora državnog odvjetništva, sudskih službenika Suda i sudskih izvršitelja mogu se postaviti

Odvjetnici su samozaposleni i njihova se zarada uvelike razlikuje.

Pravni savjetnici mogu biti samozaposleni (vlasništvom vlastite prakse) ili zaposlenici, a zarada se također uvelike razlikuje.

Javni bilježnici naplaćuju naknadu po javnobilježničkom dokumentu. Ne postoji zakonodavstvo kojim se uređuje naplaćena naknada, ali javni bilježnici obično naplaćuju naknadu na temelju vremena, putovanja i iznosa koji bi stručnjak trebao naplatiti za uslugu.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2020