Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jogászi hivatások - Olaszország

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Ez az oldal az olaszországi jogi szakmákról nyújt áttekintést.


Jogászi hivatások

Jogi szakmák – bevezetés

Olaszországban a főbb jogi szakmák a következők: a magistrato (beleértve a bíró [giudice] és az ügyész [ministero pubblico] szerepköröket), valamint az ügyvéd és a közjegyző.

Bírák és az ügyészség

Az Alkotmány rögzíti, hogy a bírák és az ügyészek milyen módon látják el az igazságszolgáltatási funkciókat.

Bírák

Az igazságszolgáltatás a nép nevében történik. A bírák csak a törvénynek vannak alárendelve. (Az Alkotmány 101. cikke).

A bírósági rendszerről szóló törvények állapítják meg és szabályozzák a bírói feladatok végrehajtásának módját.

Nem hozhatók létre „rendkívüli” vagy „különbíróságok”, csak a rendes bíróságokhoz kapcsolt külön részlegek. A törvény meghatározza, hogy a nyilvánosság hogyan és mikor vehet részt közvetlenül az igazságszolgáltatásban.

A bírói helyek betöltése nyilvános pályázati eljárásban történik. Egy adott rendes bíró feladatainak ellátására azonban tiszteletbeli bírák is kinevezhetők.

Autonómia és függetlenség

A bíróság autonóm szervezet, amely független a kormány minden egyéb ágazatától (az Alkotmány 104. cikke).

Ezt a függetlenséget a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Consiglio Superiore della Magistratura) tartja fenn, amely a bírósági szervezethez kapcsolódó feladatokat (kinevezés, ügyek kiosztása és átruházása, előléptetések és fegyelmi intézkedések) ellátó önkormányzati testület (az Alkotmány 105. cikke).

A bírák közötti egyetlen különbség a munkájuk jellegéből fakad.

Kinevezésük határozatlan időre szól; felmentésük vagy felfüggesztésük pedig csak a Consiglio Superiore della Magistratura erre vonatkozó – a bírósági szervezetről szóló törvények figyelembevételével hozott – határozata és a törvényben foglalt garanciák alapján, az érintett bíró beleegyezésével lehetséges.

Ügyészek

Szervezet

Az Alkotmány a függetlenség és az autonómia elvét az ügyészség esetében is rögzíti (107. cikk).

Az Alkotmány 112. cikke meghatározza a büntetőjogi igény kötelező érvényesítésének elvét: amint az illetékes ügyész bűncselekményről szerez tudomást, köteles a nyomozást lefolytatni, és a nyomozás eredményeit a megfelelő kérelemmel együtt a bíróság elé terjeszteni elbírálásra. A büntetőeljárás megindításának kötelezettsége nemcsak a feladatellátás során jelentkező ügyészségi függetlenség biztosításához járul hozzá, hanem egyúttal alapjául szolgál az állampolgárok törvény előtti egyenlőségének is.

Az ügyészségek a Semmítőszék, a fellebbviteli bíróságok, a rendes bíróságok és a fiatalkorúak bíróságai mellett működnek.

Feladat- és hatáskörök

Az ügyészség minden büntetőeljárásban részt vesz és az állam nevében jár el. Ha a törvény így rendelkezik, az ügyészség polgári eljárásban is részt vehet (így például bizonyos családjogi vitákban, cselekvőképtelen személyeket érintő ügyekben stb.)

A jogi szakmák szervezete: ügyvédek és közjegyzők

Ügyvédek

Az ügyvéd olyan független szakember, aki az ügyfelét – aki lehet magánszemély, vállalkozás vagy kormányzati szerv – polgári, büntetőjogi vagy közigazgatási bíróság előtt képviseli, illetve segítséget nyújt számára.

Az ügyvéd az ügyfél képviseletére vonatkozó megállapodás alapján látja el ügyfele védelmét, díj ellenében.

Minden egyes bíróság mellett működik egy helyi ügyvédekből álló tanács (Consiglio dell'ordine).

Nemzeti szinten működő szervezetük a Nemzeti Ügyvédi Kamara (Consiglio Nazionale Forense).

A 2012. december 31-i 247. számú törvény a joggyakorlásra vonatkozó új rendelkezéseket vezetett be.

Közjegyzők

A közjegyző olyan A link új ablakot nyit megszellemi szabadfoglalkozású személy, aki A link új ablakot nyit megközfeladatot lát el: feladata a jelenlétében aláírt okiratok hitelesítése.

A közjegyzői szakmát a közjegyzőkről és a közjegyzői okiratokról szóló, 1913. február 16-i 89. számú törvény szabályozza.

Nemzeti szintű szervezetük a Nemzeti Közjegyzői Tanács (Consiglio Nazionale del Notariato).


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 02/10/2017