Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Nizozemska

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Na ovoj stranici nalazi se pregled pravne struke u Nizozemskoj.


Pravna struka

Tužitelji

Organizacija

Državno odvjetništvo (Openbaar Ministerie, ili OM) nacionalna je organizacija s uredima u svim regijama. također postoji nacionalni ured javnog tužitelja usmjeren na borbu protiv (međunarodnog) organiziranog kriminala i Ured državnog odvjetništva za borbu protiv kaznenih djela povezanih s okolišem i financijskim kriminalom te prijevara.

Postoji 10 ureda okružnih tužitelja, u kojima javni tužitelji, uz pomoć administrativnih i pravnih stručnjaka, obrađuju nekoliko stotina tisuća godišnje. Predmet na koji je uložena žalba prosljeđuje se jednom od četiri regionalna ureda državnog odvjetništva. Predstavnik Državnog odvjetništva u tim uredima zove se državni odvjetnik (Advocaat-Generaal). Na čelu su tih ureda glavni javni tužitelji i glavni državni odvjetnici. Na nacionalnoj razini Državnim odvjetništvom upravlja Odbor glavnih javnih tužitelja (College van Procureurs-generaal) u Haagu. Ministar pravosuđa ima političku odgovornost za rad Državnog odvjetništva. On zajedno s Odborom glavnih javnih tužitelja odlučuje o prioritetima u pogledu istraga i kaznenog progona.

Uloga i zadaće

Osumnjičeni za počinjenje kaznenih djela moraju odgovarati pred Državnim odvjetništvom. Državno odvjetništvo jedino je tijelo u Nizozemskoj koje može pokrenuti sudski postupak. Ono je zaduženo za istragu kaznenih djela i podizanje optužnica te djeluje

U suradnji s policijom i drugim istražnim tijelima. Istrage vodi javni tužitelj. Uz to, Državno odvjetništvo nadzire ispravno izvršenje sudskih odluka: plaćanje kazni, odsluženje zatvorskih kazni te izvršenje rada za opće dobro. Zajedno sa sucima Ured je dio pravosuđa. Državno odvjetništvo (Openbaar Ministerie) stoga nije ministarstvo u uobičajenom smislu riječi.

Suci

Organizacija

Kandidati koji žele postati sudac moraju imati nekoliko godina radnog iskustva. Više informacija o zahtjevima možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje. Radno iskustvo može se steći unutarnjim osposobljavanjem u pravosuđu ili drugdje unutar pravosudnog sustava. Pravosudni sustav osigurava potrebno osposobljavanje.

Suce imenuje Crown pod odgovornošću ministra pravosuđa i sigurnosti. Samo se nizozemski državljani mogu imenovati sucima. Kandidati moraju imati završen studij prava na nizozemskom sveučilištu.

Pojedinci se mogu nominirati za imenovanje samo na preporuku nacionalnog selekcijskog odbora u čijem su sastavu predstavnici sudova, Državnog odvjetništva te društveno aktivne osobe.

Sudac se imenuje za vršenje sudačke dužnosti na određenom sudu. Takvo se imenovanje može provesti samo ako budućeg suca nominira taj sud. Ti su uvjeti osmišljeni kako bi se sustav imenovanja učinio što objektivnijim.

Sudac je državni dužnosnik s posebnim statusom. Nakon što je imenovan, sudac ne može prihvatiti imenovanje na neko drugo mjesto. Suci mogu obavljati dužnost do navršenih 70 godina. Prije toga, samo ih najviši nizozemski sud, Vrhovni sud Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden), protivno njihovoj volji može razriješiti dužnosti na zahtjev javnog tužitelja (procureur-general) tog suda.

Uloga i zadaće

Dužnost je suda odlučivati o pravnim sporovima, uključujući slučajeve u kojima je javno tijelo stranka. Za osiguravanje nepristranosti javnog sektora koristi se poseban sustav odabira i imenovanja. Zbog toga se pravni status sudaca razlikuje od statusa drugih državnih dužnosnika.

U skladu s nizozemskim Ustavom suci moraju odlučivati u sporovima i sadržavati odredbe o pravnom položaju sudaca.

Rukovodeći se važećim zakonodavstvom, sudci mogu, po vlastitom nahođenju, odlučivati u predmetima. Oni također u velikoj mjeri određuju praktične aspekte tijeka postupka (primjerice duljinu određenih dijelova postupka).

Postoji nekoliko zakonskih odredbi kojima se uređuje ponašanje sudaca. svrha im je zajamčiti nepristranost u radu sudaca. Ako stranka u postupku sumnja u nepristranost suca, zakonom mu se daje mogućnost da pokrene postupak pred sucem istrage. Ponekad je stranka u postupku nezadovoljna radom suca. Tada se pravi razlika između odluke suda i postupanja suca.

 1. Ako je stranka nezadovoljna sudskom odlukom, obično može uložiti žalbu.
 2. Pritužbe na postupanje suca mogu se podnositi odboru suda na kojem ureduje predmetni sudac. Svaki sud ima utvrđen postupak s pravilima za obradu pritužbi.

Suci moraju biti stručni u najmanje dva područja. U pravilu se obrađuju slučaj u određenom području i prebacuju se iz jedne jurisdikcije u drugu. Na taj se način nastoji spriječiti da se suci previše i predugo posvećuju samo jednom području stručnosti.

Suci djeluju na okružnim sudovima (rechtbanken). Uključuju najmanje četiri sektora: odjela za građansko pravo, odjela za kazneno pravo, odjela za upravno pravo te odjela područnih sudova. Suci koji rade u tom sektoru zovu se kantonrechter, ostali se nazivaju rechter. Suci prizivnih sudova i Vrhovnog suda zovu se raadsheer.

Sastav sudova u sudskom postupku je sljedeći:

 • Okružni sudovi su suci iz jednog govornika.
 • Suci okružnih sudova obično sami vode predmete, međutim o nekim predmetima odlučuje tročlano sudsko vijeće.
 • O predmetima na prizivnim sudovima odlučuju tročlana sudska vijeća, osim za predmete o kojima može odlučivati samo jedan sudac. Pravila su utvrđena u Zakonu (Zakon o pravosuđu).
 • Na Vrhovnom sudu o svakom predmetu odlučuje peteročlano sudsko vijeće.

Vijeće je odgovorno za pravila koja uređuju tu profesiju.

Pravna baza podataka

Dodatne informacije dostupne su na općedostupnoj internetskoj stranici sudske prakse Poveznica se otvara u novom prozoruu Nizozemskoj.

Organizacija pravne struke

Odvjetnici

Poveznica se otvara u novom prozoruOdvjetnička komora Nizozemske (Udruženje) javno je strukovno tijelo svih odvjetnika u Nizozemskoj. U skladu sa zakonom, temeljna je aktivnost komore nadzor nad kvalitetom odvjetničkih usluga. Takva se kvaliteta, među ostalim, osigurava:

 • Opsežan program izobrazbe za pravnu struku
 • Izrada propisa i drugih obvezujućih pravila za odvjetnike
 • Stegovni postupak
 • Informacijama i uslugama koje se pružaju članovima te
 • Savjetovanje nizozemskih nadležnih tijela o političkim namjerama i nacrtima zakona

U skladu sa zakonom, odvjetnik mora postati član Odvjetničke komore. Trenutačno postoji više od 18.000 odvjetnika.

Pravni savjetnici

Ne postoji središnje tijelo koje regulira profesiju pravnih savjetnika.

Javni bilježnici

Organizacija

Poveznica se otvara u novom prozoruKoninklijke Notariële Beroepsorganisatie) brani interese Poveznica se otvara u novom prozorujavnih bilježnika u Nizozemskoj i osigurava da oni mogu pravilno obavljati svoj posao.

Uloga i zadaće

Zakonom je za niz ugovora i pravnih akata potreban javnobilježnički akt. Najvažnije od njih su:

 1. Prenošenje nekretnina u Nizozemskoj,
 2. I. stvaranjem ili ukidanjem hipoteka,
 3. Uključivanje javnih ili privatnih društava s ograničenom odgovornošću ili izmjena njihovih statuta,
 4. Osnivanje zaklada ili udruženja (uključujući zadruge) ili izmjena njihovih ustava,
 5. Sastavljanje, izmjena i izvršenje oporuka,
 6. Sastavljanje ili mijenjanje vjenčanih ugovora i registriranih sporazuma o domaćem partnerstvu,
 7. Prijenosom registriranih dionica,
 8. Potvrda darova i donacija javnobilježničkom ispravom.

Javni bilježnik iz praktičnih razloga često obavlja i druge vrste pravnih poslova te može sastavljati druge vrste ugovora. Među njima su, primjerice, sporazumi o partnerstvu (komercijalna, civilna i ograničena partnerstva), sporazumi između nevjenčanih partnera i odredbe o zaštiti privatnih društava s ograničenom odgovornošću od trećih strana

Druge pravne profesije

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o sudskim izvršiteljima primjenjuje se na Kraljevsku strukovnu organizaciju sudskih službenika (KBvG). Na temelju tog zakona Kraljevsko strukovno udruženje sudskih izvršitelja, u kojemu je članstvo obvezno za sve sudske izvršitelje, ima zadaću poticanja razvoja dobre prakse u struci.

Nizozemski sudski izvršitelji nadležni su za zaprimanje i prijenos dokumenata u skladu s Uredbom (EU) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima. Dokumenti koje treba dostaviti u Nizozemskoj moraju se poslati izravno jednom od sudskih izvršitelja. Zahtjev za dostavu podnosi se na nizozemskom ili engleskom jeziku. Takav se zahtjev ne može podnijeti središnjem tijelu, Kraljevskom strukovnom udruženju sudskih izvršitelja. Na pomoć te organizacije može se pozvati samo u iznimnim okolnostima navedenima u članku 3. točka (c) navedene Uredbe EU-a.

Besplatne pravne usluge

Za pružanje pravnih savjeta na prvoj liniji možete se obratiti jednom od ureda službe pravne službe. Tamo možete zatražiti pojašnjenja u vezi s pravnim pitanjima te informacije i savjete. To je prvo odredište za sve koje traže pravnu pomoć.

Prema potrebi uputit će vas dalje, privatnom odvjetniku ili izmiritelju.

Na šalterima za pravnu pomoć sve se informacije pružaju besplatno, One se dodjeljuju na licu mjesta ili kao dio savjetovanja. Možete zatražiti savjet ako imate probleme u vezi s građanskim, upravnim i imigracijskim pravom.

Uspostavljena je ukupno 44 šaltera za pravne usluge. ta su služba ravnomjerno postavljena, tako da je svaki nizozemski državljanin bez poteškoća u pružanju pravnih usluga.

Za više informacija posjetite internetsku Poveznica se otvara u novom prozorustranicu Pravne službe.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruUred javnog tužitelja

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemska sudska praksa i Hoge Raad der Nederlanden (Vrhovni sud Nizozemske)

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemska odvjetnička komora

Poveznica se otvara u novom prozoruUdruga Royal Nuclear Professional Organisation (Royal Noary Professional Organisation)

Poveznica se otvara u novom prozoruMatična strukovna organizacija sudskih službenika

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba pravne službe


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 12/12/2019