Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Nizozemska

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Ova stranica sadržava pregled pravnih profesija u Nizozemskoj.


Pravna struka

Tužitelji

Organizacija

Državno odvjetništvo (Openbaar Ministerie, OM) nacionalna je organizacija s uredima u svim regijama. Postoje i nacionalni ured javnog tužitelja koji je usmjeren na borbu protiv (međunarodnog) organiziranog kriminala i Ured javnog tužitelja za borbu protiv kaznenih djela protiv okoliša i financijskih kaznenih djela i prijevara.

Postoji 10 okružnih ureda tužitelja u kojima javni tužitelji, uz pomoć administrativnih i pravnih stručnjaka, vode nekoliko stotina tisuća predmeta godišnje. Predmet na koji je uložena žalba prosljeđuje se jednom od četiri regionalna ureda državnog odvjetništva. Predstavnik Državnog odvjetništva u tim uredima zove se državni odvjetnik (Advocaat-Generaal). Na čelu su tih ureda glavni javni tužitelji i glavni državni odvjetnici. Na nacionalnoj razini Državnim odvjetništvom upravlja Odbor glavnih javnih tužitelja (College van Procureurs-generaal) u Haagu. Ministar pravosuđa ima političku odgovornost za rad Državnog odvjetništva. On zajedno s Odborom glavnih javnih tužitelja odlučuje o prioritetima u pogledu istraga i kaznenog progona.

Uloga i zadaće

Osumnjičeni za počinjenje kaznenih djela moraju odgovarati pred Državnim odvjetništvom. Državno odvjetništvo jedino je tijelo u Nizozemskoj koje može pokrenuti sudski postupak. Ono je zaduženo za istragu kaznenih djela i podizanje optužnica te djeluje

U suradnji s policijom i drugim istražnim tijelima. Istrage vodi javni tužitelj. Uz to, Državno odvjetništvo nadzire ispravno izvršenje sudskih odluka: plaćanje kazni, odsluženje zatvorskih kazni te izvršenje rada za opće dobro. Zajedno sa sucima državni odvjetnik dio je sudstva. Državno odvjetništvo (Openbaar Ministerie) stoga nije ministarstvo u uobičajenom smislu riječi.

Suci

Organizacija

Svatko tko želi postati sudac mora imati više godina radnog iskustva. Više informacija o zahtjevima možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje. Radno iskustvo može se steći internim osposobljavanjem u pravosuđu ili drugdje u pravosudnom sustavu. Pravosudni sustav osigurava potrebno osposobljavanje.

Suce imenuje kruna pod nadležnošću ministra pravosuđa i sigurnosti. Samo se nizozemski državljani mogu imenovati sucima. Kandidati moraju imati završen studij prava na nizozemskom sveučilištu.

Pojedinci se mogu nominirati za imenovanje samo na preporuku nacionalnog selekcijskog odbora u čijem su sastavu predstavnici sudova, Državnog odvjetništva te društveno aktivne osobe.

Sudac se imenuje za vršenje sudačke dužnosti na određenom sudu. Takvo se imenovanje može provesti samo ako budućeg suca nominira taj sud. Ti su uvjeti osmišljeni kako bi se sustav imenovanja učinio što objektivnijim.

Sudac je državni dužnosnik s posebnim statusom. Nakon što je imenovan, sudac ne može prihvatiti imenovanje na neko drugo mjesto. Suci mogu obavljati dužnost do navršenih 70 godina. Prije toga, samo ih najviši nizozemski sud, Vrhovni sud Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden), protivno njihovoj volji može razriješiti dužnosti na zahtjev javnog tužitelja (procureur-general) tog suda.

Uloga i zadaće

Zadaća je suca donijeti čistu presudu u pravnim sporovima, uključujući slučajeve u kojima su javna tijela stranke. Kako bi se osigurala nepristranost uprave, uspostavljen je poseban sustav odabira i imenovanja. Zbog toga se pravni status sudaca razlikuje od statusa drugih državnih dužnosnika.

Nizozemskim Ustavom od sudaca se zahtijeva da odlučuju o sporovima, a on sadržava odredbe o pravnom statusu sudaca.

U skladu s važećim zakonodavstvom, suci mogu, po vlastitom nahođenju, odlučivati u predmetima. Oni također u velikoj mjeri određuju praktične aspekte tijeka postupka (primjerice duljinu određenih dijelova postupka).

Postoji nekoliko zakonskih odredbi kojima se uređuje ponašanje sudaca, a njihova je svrha zajamčiti da suci obavljaju svoj posao nepristrano. Ako stranka u postupku sumnja u nepristranost suca, zakonom joj se daje mogućnost da uloži prigovor protiv suca istrage. Ponekad je stranka u postupku nezadovoljna radom suca. Tada se pravi razlika između odluke suda i postupanja suca.

 1. Ako je stranka nezadovoljna sudskom odlukom, obično može uložiti žalbu.
 2. Pritužbe na postupanje suca mogu se podnositi odboru suda na kojem ureduje predmetni sudac. Svaki sud ima utvrđen postupak s pravilima za obradu pritužbi.

Suci moraju biti stručni u najmanje dva područja. U pravilu se bave predmetom u određenom pravnom području i zatim se prebacuju u drugu nadležnost. Na taj se način nastoji spriječiti da se suci previše i predugo posvećuju samo jednom području stručnosti.

Suci djeluju na okružnim sudovima (rechtbanken). One uključuju najmanje četiri sektora: odjela za građansko pravo, odjela za kazneno pravo, odjela za upravno pravo te odjela područnih sudova. Suci koji rade u potonjem sektoru nazivaju se kantonrechter, ostali se nazivaju rechter. Suci prizivnih sudova i Vrhovnog suda zovu se raadsheer.

Sastav sudova u sudskom postupku je sljedeći:

 • Kantonalni suci suci pojedinci.
 • Suci okružnih sudova obično sami vode predmete, međutim o nekim predmetima odlučuje tročlano sudsko vijeće.
 • O predmetima na prizivnim sudovima odlučuju tročlana sudska vijeća, osim za predmete o kojima može odlučivati samo jedan sudac. Pravila za to utvrđena su zakonom (Zakon o pravosudnoj organizaciji).
 • Na Vrhovnom sudu o svakom predmetu odlučuje peteročlano sudsko vijeće.

Sudbeno vijeće odgovorno je za pravila kojima se uređuje ta struka.

Pravna baza podataka

Više informacija dostupno je na javno dostupnom pravosudnom web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruu Nizozemskoj.

Organizacija pravne struke

Odvjetnici

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemska odvjetnička komora ( Orde) strukovno je tijelo javnog prava svih odvjetnika u Nizozemskoj. U skladu sa zakonom, temeljna je aktivnost komore nadzor nad kvalitetom odvjetničkih usluga. Ta se kvaliteta, između ostalog, osigurava:

 • Sveobuhvatni program izobrazbe za pravnu struku
 • Izrada propisa i drugih obvezujućih pravila za odvjetnike
 • Stegovni postupak
 • Informacijama i uslugama koje se pružaju članovima te
 • Savjetovanje nizozemske vlade o namjerama politike i nacrtima zakona

Prema zakonu, odvjetnik mora postati član odvjetničke komore. Trenutačno ima više od 18 000 registriranih odvjetnika.

Pravni savjetnici

Ne postoji središnje tijelo koje regulira profesiju pravnih savjetnika.

Javni bilježnici

Organizacija

Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevska organizacija javnih bilježnika zastupa interese Poveznica se otvara u novom prozorujavnih bilježnika u Nizozemskoj i osigurava da mogu pravilno obavljati svoj posao.

Uloga i zadaće

Zakonom je javnobilježnički akt obvezan za niz ugovora i pravnih akata. Najvažnije od njih su:

 1. Prijenos nekretnina u Nizozemskoj,
 2. Kreiranje ili otkazivanje hipotekarnih kredita,
 3. Osnivanjem javnih ili privatnih društava s ograničenom odgovornošću (NV i BV) ili izmjenom njihovih statuta,
 4. Osnivanje zaklada ili udruženja (uključujući zadruge) ili promjena njihova statuta,
 5. Sastavljanje, mijenjanje i izvršenje oporuka,
 6. Sastavljanje ili izmjenu bračnih ugovora i sporazuma o registriranom partnerstvu,
 7. Prijenos dionica na ime,
 8. Potvrda darova i donacija javnobilježničkom ispravom.

Javni bilježnik iz praktičnih razloga često obavlja i druge vrste pravnih poslova te može sastavljati druge vrste ugovora. Među njima su, na primjer, sporazumi o partnerstvu (trgovačko, građansko i komanditno društvo), sporazumi između izvanbračnih zajednica i odredbe za zaštitu društava s ograničenom odgovornošću od trećih osoba.

Druge pravne profesije

Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevska strukovna organizacija sudskih službenika (KBvG) uređena je Zakonom o pravosudnoj ovršnosti. Na temelju tog zakona Kraljevsko strukovno udruženje sudskih izvršitelja, u kojemu je članstvo obvezno za sve sudske izvršitelje, ima zadaću poticanja razvoja dobre prakse u struci.

Nizozemski sudski izvršitelji odgovorni su za zaprimanje i slanje pismena u skladu s Uredbom br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima. Dokumenti koje treba dostaviti u Nizozemskoj moraju se poslati izravno jednom od sudskih izvršitelja. Zahtjev za dostavu podnosi se na nizozemskom ili engleskom jeziku. Takav se zahtjev ne može podnijeti središnjem tijelu, Kraljevskom strukovnom udruženju sudskih izvršitelja. Pomoć te organizacije može se zatražiti samo u iznimnim okolnostima iz članka 3. točke (c) prethodno navedene Uredbe EU-a.

Besplatne pravne usluge

Za pravne savjete prve linije možete se obratiti jednom od ureda Pravne službe. Tamo možete zatražiti pojašnjenja u vezi s pravnim pitanjima te informacije i savjete. To je prvo odredište za sve koje traže pravnu pomoć.

Prema potrebi uputit će vas dalje, privatnom odvjetniku ili izmiritelju.

Na šalterima za pravnu pomoć sve se informacije pružaju besplatno, One se pružaju na licu mjesta ili u okviru savjetovanja. Možete zatražiti savjet ako imate probleme u vezi s građanskim, upravnim i imigracijskim pravom.

Uspostavljena su ukupno 44 odjela za pravne usluge, koji su ravnomjerno uspostavljeni u geografskom smislu, tako da je svaki nizozemski državljanin lako dostupan pravnim službama.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruPravne službe.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruUred javnog tužitelja

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemski pravosudni sustav i Vrhovni sud Nizozemske

Poveznica se otvara u novom prozoruNizozemska odvjetnička komora

Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevska strukovna organizacija javnih bilježnika

Poveznica se otvara u novom prozoruKraljevska strukovna organizacija sudskih službenika

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužba za pravnu pomoć


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 24/11/2020