Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammatit - Skotlanti

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Tällä sivulla on yleiskatsaus Yhdistyneen kuningaskunnan Skotlannin oikeudenkäyttöalueen tärkeimmistä oikeusalan ammateista. Se sisältää tietoa tuomareista, syyttäjistä ja asianajajista.


Oikeusalan ammatit

Tuomarit

Skotlannissa ei ole erikseen tuomarien ammattikuntaa. Vain kokeneet asianajajat, asianajajat ja asianajajat voivat tulla tuomareiksi. Skotlannin lainkäyttöalueella tuomareita toimii seuraavissa viroissa:

  • Ylioikeuden presidentti
  • Lord Justice Clerk: toiseksi ylin tuomari
  • Sheriffs Pääjohtaja, joka johtaa yhtä Skotlannin kuudesta sheriffdomista
  • Kun tuomarit kokoontuvat Court of Sessionissa, heitä kutsutaan neuvoston ja istunnon ylähuoneen tuomareiksi.
  • High Court of Justiciaryn tuomareista käytetään nimitystä Lords Commissioners of Justiciary.
  • Sheriffs & Summary Sheriffs
  • Part-time sheriffs: osa-aikaiset tuomarit, joita käytetään tavallisimmin vakinaisten sheriffien sijaisina
  • Justices of the Peace (rauhantuomarit): maallikkotuomareita, jotka käsittelevät asioita yksin tai kolmen tuomarin kokoonpanossa. heitä avustaa tuomioistuimen lainoppinut virkamies tai oikeudellinen neuvonantaja.

Muita oikeuslaitoksen viranhaltijoita ovat Skotlannin osavaltion tuomioistuimen ( Linkki avautuu uuteen ikkunaan Scottish Land Court) puheenjohtaja, joka käsittelee asioita, jotka liittyvät tonttioikeuden tai maanvuokraoikeuden alaisuuteen kuuluvaan omaisuuteen, sekä Skotlannin monien hallintotuomioistuinten puheenjohtajina toimivat henkilöt.

Lisätietoja Skotlannin oikeuslaitoksesta on Linkki avautuu uuteen ikkunaan Skotlannin oikeuslaitoksen verkkosivustolla.

Syyttäjät

Organisaatio

Skotlannissa kaikista syytetoimista vastaa Linkki avautuu uuteen ikkunaanCrown Office and Procurator Fiscal Service. Sitä johtaa Lord Advocate, joka on myös Skotlannin hallituksen ministeri. hänen apunaan toimii Solicitor General.

Syyttäjänvirasto vastaa ainoana viranomaisena rikosten syytteeseenpanosta, äkillisten tai epäilyttävien kuolemantapausten tutkinnasta sekä poliisin toimintaa koskevista kanteluista.

Vuoden 1998 Scotland Actin (48 §) mukaan Lord Advocationin (joka toimii Skotlannin rikossyyttäjä- ja kuolonuhrien tutkintajärjestelmän johtajana) päätöksen tekee hän muista henkilöistä riippumatta.

Syyttäjiksi voivat ryhtyä ainoastaan pätevät asianajajat tai asianajajat.

Asema ja tehtävät

Poliisi tai jokin erityisvirasto, kuten HM Revenue and Customs (tulli- ja veroviranomainen) suorittaa esitutkinnan ja toimittaa siitä pöytäkirjan paikalliselle syyttäjälle (Procurator Fiscal). Esitutkintapöytäkirjan tutkittuaan syyttäjä päättää, ryhdytäänkö asiassa syytetoimiin yleisen edun nimissä. Päätöstä tehdessään syyttäjä (Procurator Fiscal) harkitsee, onko näyttöä riittävästi, ja jos on, mitä toimia tarvitaan: tämä tarkoittaa syytteeseenpanoa, suoran toimenpiteen (kuten verotuksellisen sakon) käyttämistä tai toimimatta jättämistä. Tapauksissa, jotka tuomariston on käsiteltävä, Procurator Fiscal haastattelee todistajia ja kerää rikostekniset ja muut todisteet ja tarkastelee niitä ennen niiden ilmoittamista ylemmille asianajajille (Crown Counsel), joka päättää syytteen nostamisesta.

Oikeusalan ammatin organisaatio: Asianajajat

Asiamiehet

Oikeudenkäyntiasianajajat (advocates eli barristers) ovat Skotlannin asianajajaliiton ( Scottish Bar) jäseniä. Heillä on oikeus edustaa päämiestään kaikenlaissa oikeudenkäynneissä, tavallisesti ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa (Court of Session ja High Court of Justiciary), sekä antaa asiantuntijaneuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä. Kokeneimmat asianajajat voidaan nimittää asianajajaneuvoksiksi (Queen’s Counsel). Kaikki asianajajat ovat Linkki avautuu uuteen ikkunaanasianajajien tiedekunnan jäseniä.

Toimistoasianajajat

Oikeusalan ammattilaisista suurin osa toimii toimistoasianajajina (solicitors). He voivat antaa neuvontaa mistä tahansa oikeudellisista kysymyksistä ja edustaa päämiestään oikeudessa. Toimistoasianajajat ovat kaikki Skotlannin asianajajayhdistyksen ( Linkki avautuu uuteen ikkunaanLaw Society of Scotland) jäseniä, ja se edistää asianajajien ammatin ja yleisön ammattiin liittyviä etuja.

Lisäksi Skotlannissa toimii kokeneita asianajokoulutuksen saaneita toimistoasianajajia (solicitor-advocates), jotka ovat myös Law Society of Scotlandin jäseniä. Heillä on oikeus esiintyä ylimmissä siviili- ja rikostuomioistuimissa (Court of Session ja High Court of Justiciary) tasaveroisesti oikeudenkäyntiasianajajien kanssa.

Notaarit

Julkiset notaarit (Notaries Public) ovat toimistoasianajajia, jotka kirjaavat tiettyjä oikeustoimia ja todistavat oikeaksi tiettyjä oikeudellisia asiakirjoja. He eivät kuitenkaan muodosta omaa erillistä ammattikuntaa.

Patentti- ja tavaramerkkiasiamiehet

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet ovat teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneita neuvonantajia. Ne antavat asiakkaille oikeudellista neuvontaa tällä alalla, erityisesti patenttien, tavaramerkkien ja mallien rekisteröinnin ja syytteeseenpanon sekä teollis- ja tekijänoikeuksien muiden näkökohtien, kuten tekijänoikeussuojan, osalta.

Muut oikeusalan ammatit

Sheriff Officersja Messengers-at-arms ovat tuomioistuimen virkamiehiä, jotka vastaavat asiakirjojen tiedoksiannosta ja tuomioistuimen määräysten täytäntöönpanosta Skotlannissa. Haastemiehet ovat yksityisten yhtiöiden palveluksessa, ja heidän perimänsä palkkiot määritellään johdetun oikeuden säännöksissä.

Skotlannin kirjaajilta ja muilta tuomioistuinten henkilökunnilta ei edellytetä lainopillista koulutusta. He ovat virkamiehiä, jotka käsittelevät hallinnollisia asioita ja avustavat tuomareita. He eivät saa antaa oikeudellista neuvontaa. Tuomioistuinten henkilöstö työskentelee Skotlannin oikeusvirastossa ( Linkki avautuu uuteen ikkunaan Scottish Courts and Tribunals Service). Lisätietoja tuomioistuinten henkilöstöryhmistä on täälläPDF (4293 Kb),FI mutta on syytä huomata, että nimi on muuttunut Scottish Court Servicesta Scottish Courts and Tribunals Serviceksi.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanCrown Office ja Procurator Fiscal Service
Linkki avautuu uuteen ikkunaan Faculty of Advocates
Linkki avautuu uuteen ikkunaan Law Society of Scotland
Linkki avautuu uuteen ikkunaan Scottish Association of Law Centres
Linkki avautuu uuteen ikkunaan Chartered Institute of Patent Attorneys
Linkki avautuu uuteen ikkunaan Institute of Trade Mark Attorneys
Linkki avautuu uuteen ikkunaan Intellectual Property Regulation Board


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 17/12/2019