Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Skozja

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: добро

Мислите ли, че този превод е полезен?

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali ewlenin fil-ġuriżdizzjoni Skoċċiża tar-Renju Unit. Hija tinkludi informazzjoni dwar imħallfin, prosekuturi u avukati.


Il-professjonijiet legali

L-imħallfin

Fl-Iskozja proprjament ma hemm ebda professjoni separata ta’ mħallef. Avukati ta’ l-esperjenza, solicitors u advocates biss jistgħu jsiru mħallfin. Il-karigi ġudizzjarji fil-ġuriżdizzjoni Skoċċiża jinkludu:

  • Il-Lord President tal-Court of Session
  • Il-Lord Justice Clerk
  • Ix-sheriffs Principal li jippresjiedi f’waħda mis-sitt sitt sheriffdoms, f’wieħed mis-sitt sheriffdoms.
  • Meta jattendu s-Sessjoni tal-Qorti ta’ Sessjoni, l-imħallfin huma magħrufa bħala l-Lords tal-Kunsill u s-Sessjoni
  • Meta jattendu l-High Court of Justiciary, l-imħallfin huma magħrufa bħala Lords Commissioners of Justiciary
  • Sheriffs & Siniffs
  • Ix-sheriffs part-time spiss jintużaw biex jissostitwixxu x-sheriffs permanenti
  • Il-Kummissarji tal-Ġustizzja huma nies mhux professjonali li jippresedu waħedhom jew fi tlitiet, flimkien ma’ skrivan ikkwalifikat fil-liġi jew assessur ġuridiku fil-qrati tal-Kummissarji tal-Ġustizzja.

Persuni f’karigi ġudizzjarji oħrajn jinkludu l-President Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Qorti tal-Artijiet Skoċċiża, li jittratta każijiet relatati ma’ proprjetà miżmuma taħt il-liġi tal-krep jew kirjiet agrikoli, u dawk li jippresiedu ħafna tribunali amministrattivi tal-Iskozja.

Aktar informazzjoni dwar il-Ġudikatura tal-Iskozja tinsab fis-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida tal-Ġudikatura tal-Iskozja.

Prosekuturi

Organizzazzjoni

Fl-Iskozja, l— Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaUffiċċju tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali huwa responsabbli għall-prosekuzzjonijiet kollha. Il-Kap tas-servizz huwa l— Lord Advocate, li huwa wkoll Ministru tal-Gvern Skoċċiż, u d-deputat tiegħu, is-Solicitor General.

L-Uffiċċju tal-Kuruna u s-Servizz tal-Prokuratur Fiskali (COPFS) huwa unikament responsabbli għall— prosekuzzjoni tal-atti kriminali, l— investigazzjoni ta’ mwiet f’daqqa jew suspettużi, u kwereli kontra l-pulizija.

L-att dwar l-Iskozja 1998 (l-Artikolu 48) jistipula li kull deċiżjoni tal-Lord Advocate (fil-kapaċità tiegħu bħala kap tas-Sistemi ta’ Prosekuzzjoni Kriminali u Investigazzjoni tal-Imwiet fl-Iskozja) tittieħed minnu, indipendentement minn kull persuna oħra.

Avukati jew avukati kkwalifikati biss jistgħu jsiru prosekuturi.

Ir-rwol u d-dmirijiet

Il-pulizija (jew aġenziji speċjalisti ta’ rapportar oħrajn, bħal HM Revenue and Customs) iwettqu investigazzjoni inizjali f’att kriminali u jissottomettu rapport lill-Prokuratur Fiskali lokali. Il-prokuratur Fiskali jikkunsidra r-rapport u jiddeċiedi għandux jieħu azzjoni fl-interess pubbliku. Meta jieħu deċiżjoni, il-Prokuratur Fiskali jikkunsidra jekk hemmx biżżejjed evidenza u, jekk iva, liema azzjoni tkun xierqa: jiġifieri jmexxix, jużax miżura diretta (bħal multa fiskali) jew jiqafx minn kull azzjoni. F’każijiet li għandhom jiġu kkunsidrati minn ġurija, il-Prokuratur Fiskali jintervista x-xhieda u jiġbor u jirrevedi l-evidenza forensika u evidenza oħra qabel ma jirrapporta lill-avukati superjuri magħrufa bħala l-Avukat tal-Kuruna, li se jiddeċiedi jekk jipprosegwix.

L-organizzazzjoni tal-professjoni legali: Avukati

L-avukati

L-Advocates huma membri tal— Kamra tal-Avukati Skoċċiża. Huma għandhom id-dritt li jidhru fil-qrati Skoċċiżi kollha, għalkemm il-parti l-kbira ta’ xogħolhom jinvolvi dehriet fil-qrati superjuri (il-Court of Session u l-High Court of Justiciary) u li jagħtu opinjonijiet speċjalisti dwar kwistjonijiet legali. L-Advocates anzjani huma magħrufa bħala Queen’ s Counsel. L-Advocates kollha huma membri tal— Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFaculty of Advocates.

Solicitors (Konsulenti Legali)

Is- Solicitors huma l-aktar komuni fost il-professjonisti legali. Huma jistgħu jagħtu pariri dwar il-kwistjonijiet legali kollha u jirrappreżentaw lill-klijenti fil-qorti. Is-solicitors huma kollha membri tal— Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLaw Society tal-Iskozja, li tippromwovi l-interessi tal-professjoni tas-solicitors u tal-pubbliku fir-rigward tal-professjoni.

Hemm ukoll solicitor-advocates, li huma wkoll membri tal— Law Society tal-Iskozja. Bħall-advocates (ara fuq) dawn jistgħu jidhru quddiem il-Court of Session u l-High Court of Justiciary.

In-nutara

In-nutara Pubbliċi huma solicitors li jirreġistraw ċerti tranżazzjonijiet u jiffirmaw dokumenti legali speċifiċi. Huma mhumiex professjoni legali separata fiha nfisha.

Assoċjazzjonijiet ta’ privattivi u trade marks

L-avukati fil-qasam tal-privattivi u l-marki kummerċjali huma konsulenti speċjalisti fil-qasam tal-proprjetà intellettwali. Huma jagħtu pariri legali f’dan il-qasam lill-klijenti, b’mod partikolari fir-rigward tar-reġistrazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ privattivi, marki u disinji kummerċjali kif ukoll dwar aspetti oħra tal-PI fosthom id-drittijiet tal-awtur.

Professjonijiet legali oħra

Sheriff Officeru Messengers-at-arms huma uffiċjali tal-qorti, responsabbli għan-notifika ta’ dokumenti u għall-infurzar tal-ordnijiet tal-qorti fl-Iskozja. Kemm il-messaġġiera kif ukoll l-uffiċjali tax-sheriff huma impjegati minn negozji privati u jitolbu ħlasijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni sekondarja.

L-iskrivani u persunal ieħor tal-qorti fl-Iskozja mhumiex meħtieġa li jkunu mħarrġa legalment. Huma ufiċjali pubbliċi li jieħdu ħsieb il-kwistjonijiet amministrattivi u jassistu lill-imħallfin. Ma jistgħux jagħtu parir legali. Il-persunal tal-qorti huwa impjegat mis-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Skoċċiżi. Aktar informazzjoni dwar il-kategoriji tal-persunal tal-qorti tista’ tinstab hawnhekkPDF (4293 Kb)MT iżda jekk jogħġbok innota l-bidla f’isem is-Servizz tal-Qorti Skoċċiż għas-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali Skoċċiżi.

Links Relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Crown Office and Procurator Fiscal Service
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Faculty of Advocats
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Law Society of Scotland
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Skoċċiż Association of Law
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Chartered Institute of Patent Attorneys Institute of Patent Attorneys
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Institute of Trade Mark for Trade Mark for
Intellectual
Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Property Regulation Board


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2019