Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravniški poklici - Škotska

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Ta stran vsebuje pregled glavnih pravniških poklicev v škotski jurisdikciji Združenega kraljestva. Obsega informacije o sodnikih, tožilcih in odvetnikih.


Pravniški poklici

Sodniki

Na Škotskem poklic sodnika ni poseben pravniški poklic. Samo izkušeni svetovalci, zagovorniki in zagovorniki lahko postanejo sodniki. Sodniška mesta na Škotskem so:

  • Lord President, najvišji sodnik Glavnega civilnega sodišča,
  • Lord Justice Clerk, drugi najvišji sodnik na Škotskem,
  • Direktor grofijskega sodišča (sheriffs), ki predseduje enemu od šestih grofijskih grofij Škotske (sheriffdoms)
  • Sodniki so med zasedanjem na Računskem sodišču znani kot zgornji dom sveta in zasedanje sveta.
  • Sodniki, ki odločajo na Vrhovnem kazenskem sodišču (High Court of Justiciary), se imenujejo Lords Commissioners of Justiciary,
  • Grofijski šarifi & sumarni šerfi
  • Grofijski sodniki s krajšim delovnim časom pogosto nadomeščajo odsotne grofijske sodnike s polnim delovnim časom,
  • Mirovni sodniki (Justices of the Peace) so laiki, ki odločajo na mirovnih sodiščih kot sodniki posamezniki ali v senatu treh sodnikov, pri delu pa jim pomaga sodni uradnik s pravno izobrazbo.

Drugi nosilci sodniške funkcije so predsednik Povezava se odpre v novem oknu škotskega deželnega sodišča, ki obravnava zadeve v zvezi z nepremičninami, ki se posedujejo v okviru zakonodaje o zakupu ali s kmetijskimi zakupnimi zakupi, in tistimi, ki so predsedovala številnim upravnim sodiščem na Škotskem.

Več informacij o škotskih sodiščih je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknu o pravosodju Škotske.

Tožilci

Organizacija

Na Škotskem je za kazenski pregon vseh kaznivih dejanj pristojno Kronsko tožilstvo ( Povezava se odpre v novem oknuCrown Office and Procurator Fiscal Service). Vodja tožilstva je Lord Advocate, ki je prav tako minister v škotski vladi, njegov namestnik pa je Solicitor General.

Kronsko tožilstvo (Crown Office and Procurator Fiscal Service – COPFS) je edino pristojno za kazenski pregon kaznivih dejanj, preiskavo nenadnih ali sumljivih smrti in pritožbe zoper policijo.

Zakon o Škotski iz leta 1998 (oddelek 48) določa, da bo vsak sklep Lord Advocate (v njegovi funkciji vodje sistemov kazenskega pregona in preiskav zapriseg na Škotskem) sprejel sam, ne glede na katero koli drugo osebo.

Samo kvalificirani odvetniki ali odvetniki postanejo tožilci.

Vloga in dolžnosti

Policija (ali druge posebne poročevalske agencije, kot je Her Majesty’s Revenue & Customs – Davčna in carinska služba Njenega veličanstva) opravlja začetne preiskave kaznivega dejanja in predloži poročilo lokalnemu tožilcu (Procurator Fiscal). Ta to poročilo preuči in odloči, ali bo ukrepal v javnem interesu. Pri sprejemanju odločitve bo Procurator Fiscal preveril, ali obstajajo zadostni dokazi in, če je odgovor pritrdilen, kateri ukrep je ustrezen: to pomeni, da se za pregon uporabi neposredni ukrep (kot je davčna globa) ali da se ne ukrepa. V zadevah, ki jih bo obravnavala žirija, bo Procurator Fiscal zaslišal priče ter zbral in pregledal forenzične in druge dokaze, preden bo poročal nadrejenim odvetnikom, znanim pod nazivom „Crown Counsel“, ki se bo odločil za pregon.

Organizacija pravniškega poklica: Odvetniki

Odvetniki (advocates)

Odvetniki so člani Odvetniške zbornice Škotske (Scottish Bar). Nastopajo lahko pred vsemi škotskimi sodišči, čeprav večinoma nastopajo pred višjimi sodišči (Court of Session in High Court of Justiciary) ter dajejo strokovno mnenje o pravnih vprašanjih. Pooblaščeni odvetniki (Senior Advocates) imajo naziv Queen’s Counsel. Vsi odvetniki so člani Odvetniškega zbora ( Povezava se odpre v novem oknuFaculty of Advocates).

Pravni svetovalci (Solicitors)

Pravni svetovalci so najštevilčnejši med delavci v pravni stroki. Strankam lahko dajejo pravne nasvete in jih zastopajo pred sodišči. Pravni svetovalci so člani Pravniškega združenja Škotske ( Povezava se odpre v novem oknuLaw Society of Scotland), ki spodbuja interese poklica pravnih svetovalcev in javnosti v zvezi s tem poklicem.

Obstajajo tudi t. i. solicitor-advocates, ki so prav tako člani Pravniškega združenja Škotske. Podobno kot odvetniki (glej zgoraj) lahko nastopajo pred Glavnim civilnim sodiščem (Court of Session) in Vrhovnim kazenskim sodiščem (High Court of Justiciary).

Notarji

Notarji so pravni svetovalci (solicitors), ki evidentirajo določene transakcije in podpisujejo določene pravne dokumente. Ne gre za samostojen pravniški poklic.

Patentni zastopniki in zastopniki blagovnih znamk

Zastopniki za patente in znamke so specializirani svetovalci na področju intelektualne lastnine. Zagotavljajo pravno svetovanje strankam na tem področju, zlasti v zvezi s prijavo in izpodbijanjem pravic do patentov, znamk in modelov, pa tudi glede drugih vidikov intelektualne lastnine, vključno z varstvom avtorskih pravic.

Drugi pravni poklici

Sodni uradniki in sodni vročevalci so uradniki sodišča, ki je odgovoren za vročanje listin in izvrševanje sodnih odločb na Škotskem. Sodne vročevalce in sodne izvršitelje zaposlujejo zasebna podjetja in zaračunavajo takse, ki so določene v sekundarni zakonodaji.

Uradniki in drugo sodno osebje na Škotskem niso zakonsko usposobljeni. So javni uslužbenci, ki se ukvarjajo z upravnimi zadevami in pomagajo sodnikom. Ne morejo zagotoviti pravnega svetovanja. Sodno osebje je zaposleno pri Povezava se odpre v novem oknu škotskih sodiščih in sodni službi. Več informacij o kategorijah sodnega osebja je na voljo tukajPDF (4293 Kb),SL vendar upoštevajte spremembo imena s škotske sodne službe na škotsko sodišče.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuCrown Office and Procurator fiscal Service,
Povezava se odpre v novem oknu Faculty of Advocates
Povezava se odpre v novem oknu Law Society of Scotland
Povezava se odpre v novem oknu Scottish Association of Law Centres Chartered Institute of Patent Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Regulation Board (Pravni institut odvetniških centrov
Povezava se odpre v novem oknu Chartered
Povezava se odpre v novem oknu Institute of Patent Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys
Povezava se odpre v novem oknu Intellectual Property Regulation Board)


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 17/12/2019