Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õigusvaldkonna ametid - Šotimaa

Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Sellel lehel antakse ülevaade peamistest õigusala ametitest Ühendkuningriigi Šotimaa jurisdiktsioonis. See sisaldab teavet kohtunike, prokuröride ja advokaatide kohta.


Õigusvaldkonna ametid

Kohtunikud

Šotimaal ei ole eraldi kohtuniku ametit. Kohtunikuks võivad saada üksnes kogenud õigusnõustajad, õigusnõustajad-advokaadid jaadvokaadid. Šotimaa kohtusüsteemis on kohtunikel muu hulgas järgmised ametinimetused:

  • Sessioonikohtu lordpresident
  • Lordkohtuametnik
  • Šeriffsi printsipaal, kes juhib ühte Šotimaa kuuest šerifist
  • Sessioonikohtu istungitel nimetatakse kohtunikke lordideks (Lords of Council) ja sessioonideks (Session).
  • Kõrgemas kohtutes töötavad kohtunikud on kohtute ülemkomissarid (Lords Commissioners of Justiciary).
  • Sferiffs & Summary Sheriffs
  • Alaliste šerifide katmiseks kasutatakse tavaliselt osalise tööajaga šerifi.
  • Rahukohtunikud (Justices of the Peace) on väljaõppeta kohtunikud, kes menetlevad rahukohtutes asju üksinda või kolmekesi ning keda abistab õigusalase kvalifikatsiooniga ametnik või kohtukaasistuja.

Muude kohtuametnike hulka kuuluvad Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa Maakohtu esimees, kes tegeleb kohtuasjadega, mis on seotud maaomandi või põllumajanduslike rendilepingutega, ning Šotimaa paljude halduskohtute eesistujad.

Lisateave Šotimaa kohtusüsteemi Lingil klikates avaneb uus akenkohta on Šotimaa kohtusüsteemi veebilehel.

Prokurörid

Organisatsioon

Šotimaal Lingil klikates avaneb uus akenvastutab kõigi süüdistuste esitamise eest riigiprokuratuur (Crown Office and Procurator Fiscal Service). Riigiprokuratuuri juhib lordadvokaat (Lord Advocate), kes kuulub ka ministrina Šotimaa valitsusse, ning tema asetäitja, ülemõigusnõustaja (Solicitor General).

Riigiprokuratuur (Crown Office and Procurator Fiscal Service, COPFS) vastutab ainuisikuliselt kuritegude eest süüdistuse esitamise, ootamatute või kahtlaste surmajuhtumite uurimise ja politsei vastu esitatud kaebuste eest.

Šotimaa 1998. aasta seaduses (§ 48) on sätestatud, et kõik lordadvokaadi otsused (Šotimaal kriminaalsüüdistuse esitamise ja surmajuhtumite uurimise süsteemi juhina) teeb ta teistest isikutest sõltumatult.

Prokuröriks võivad saada ainult kvalifitseeritud õigusnõustajad või advokaadid.

Roll ja kohustused

Politsei (või muud aruandlusele spetsialiseerunud asutused, nagu HM Revenue and Customs) viib läbi kuriteo esialgse uurimise ja esitab aruande kohalikule hanke korraldajale Fiscal. Procurator Fiscal kaalub seda aruannet ja otsustab, kas võtta meetmeid avalikes huvides. Otsuse tegemisel kaalub prokurör, kas on piisavalt tõendeid ja kui on, siis milliseid meetmeid on asjakohane võtta: see tähendab süüdistuse esitamist, otsese meetme (näiteks rahatrahvi) võtmist või meetmete võtmata jätmist. Žürii poolt läbivaadatavate juhtumite puhul küsitleb prokurör Fiscal tunnistajaid ning kogub ja vaatab läbi kohtuekspertiisi- ja muud tõendid, enne kui annab aru Crown Counsel’i nime all tuntud vanemjuristidele, kes otsustavad, kas esitada süüdistus.

Advokaadi kutseala korraldus: Juristid

Advokaadid

(Vande)advokaadid on Šotimaa advokatuuri liikmed. Neil on õigus esineda kõikides Šotimaa kohtutes, ehkki enamik nende tööst on seotud kõrgemates kohtutes (kõrgem tsiviilkohus ehk sessioonikohus ja kõrgem kriminaalkohus) esinemise ning ekspertarvamuste avaldamisega õigusküsimustes. Vandeadvokaadid on kuninganna nõunik. (Vande)advokaadid on Šotimaa advokatuuri liikmed. Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.advocates.org.uk/

Õigusnõustajad

Õigusnõustajad on kõige arvukamad õigusala töötajad. Õigusnõustajad annavad nõu kõikides õigusküsimustes ja esindavad kliente kohtus. Õigusnõustajad on kõik Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa õigusliidu liikmed, mis edendab õigusnõustajate kutseala ja avalikkuse huve seoses asjaomase kutsealaga.

Olemas on ka õigusnõustaja-advokaadid, kes on ka Šotimaa õigusliidu liikmed. Nagu advokaadidki (vt ülal), võivad ka nemad esineda sessioonikohtus ja kõrgemas kriminaalkohtus.

Notarid

Notarid on õigusnõustajad, kes registreerivad teatavaid tehinguid ja allkirjastavad konkreetseid õigusdokumente. See elukutse ei ole omaette õigusvaldkonna amet.

Patendi- ja kaubamärgiadvokaadid

Patendi- ja kaubamärgivolinikud on spetsialiseerunud intellektuaalomandi valdkonna nõustajad. Nad annavad klientidele selles valdkonnas õigusalast nõu, eelkõige seoses patentide, kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimise ja nende eest vastutusele võtmisega ning intellektuaalomandi muude aspektidega, sealhulgas autoriõiguse kaitsega.

Muud õigusvaldkonna ametid

Šerifiametnikud ja kohtutäituridon kohtuametnikud, kes vastutavad Šotimaal dokumentide kättetoimetamise ja kohtumääruste täitmise eest. Nii kullerid kui ka šerifiametnikud töötavad eraettevõtjates ja võtavad teisestes õigusaktides sätestatud tasusid.

Šotimaa ametnikelt ja muudelt kohtutöötajatelt ei nõuta õigusalast koolitust. Nad on riigiteenistujad, kes tegelevad haldusküsimustega ja abistavad kohtunikke. Nad ei või anda õigusalast nõu. Kohtutöötajad töötab Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa kohtute ja tribunalide teenistuses. Rohkem teavet kohtutöötajate kategooriate kohta leiate siit(4293 Kb), kuid juhimePDF tähelepanu sellele, et nimetus „Scottish Court Service“ onet muutunud nimetuseks „Scottish Courts and Tribunals Service“.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenCrown Office and Procurator Fiscal ServiceFaculty of Advocates Law
Society of
Lingil klikates avaneb uus aken ScotlandScottish Association of Law CentresChartered
Institute of
Lingil klikates avaneb uus aken Patent AttorneysInstitute of Trade Mark AttorneysIntellectual
Property
Regulation BoardLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.govanlc.com/salcLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.cipa.org.ukLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.itma.org.uk/homeLingil klikates avaneb uus akenhttp://www.ipreg.org.uk


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 17/12/2019