Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jogászi hivatások - Skócia

Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Ez az oldal az Egyesült Királyságnak Skócia joghatósága alá tartozó területén gyakorolt főbb jogászi hivatásokról nyújt áttekintést. Az oldalon a bírákra, az ügyészekre és az ügyvédekre vonatkozó információk szerepelnek.


Jogászi hivatások

Bírák

Skóciában nincs külön bírói hivatás. Csak tapasztalt jogtanácsosok, jogtanácsosok ésügyvédek válhatnak bíróvá. Skócia joghatósági területén a bírói tisztségek közé tartoznak a következők:

  • A Legfelsőbb Polgári Bíróság (Court of Session) elnöke
  • A Legfelsőbb Polgári Bíróság alelnöke (Lord Justice Clerk)
  • Rendőrfőnök, aki Skócia hat rendőrőrse egyikének elnöki tisztét tölti be
  • A Legfelsőbb Bíróságon a bírák a Tanács és az Ülés Lordjai néven ismertek.
  • A Legfelsőbb Büntetőbíróság (High Court of Justiciary) bírái a legfelsőbb bírói kar tagja (Lords Commissioners of Justiciary) címet viselik
  • Sheriffs & Summary Sheriffs
  • Részmunkaidőben foglalkoztatott rendőrbírók, akik a főállású rendőrbírókat segítik
  • Békebírák (Justices of the Peace), vagyis olyan ülnökök, akik a békebíróságokon egyedül vagy háromtagú tanácsban, jogvégzett titkárral (clerk) vagy jogvégzett ülnökkel (legal assessor) együtt járnak el.

Más bírósági tisztségviselők közé tartozik a A link új ablakot nyit megskót tartományi bíróság elnöke, amely a jog szerinti ingatlanvagyonnal vagy mezőgazdasági bérlettel kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, valamint azok, akik Skócia számos közigazgatási bíróságán elnökölnek.

A skóciai igazságszolgáltatásról további információ A link új ablakot nyit meg a skóciai igazságszolgáltatás honlapján található.

Ügyészek

Szervezet

Skóciában A link új ablakot nyit megminden bűnvádi eljárás a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat (Crown Office and Procurator Fiscal Service) hatáskörébe tartozik. A Szolgálat vezetője a főügyész (Lord Advocate), aki egyúttal a skót kormány minisztere is, valamint helyettese, a főügyész-helyettes (Solicitor General).

A Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat kizárólagos hatáskörébe tartozik bűncselekmények esetében a vádemelés, hirtelen vagy gyanús körülmények között bekövetkezett haláleseteknél a nyomozás lefolytatása, valamint a rendőrséggelszemben benyújtott panaszok kivizsgálása.

A Skóciáról szóló, 1998. évi törvény (Scotland Act) 48. szakasza értelmében a főügyész a bűnvádi rendszer, valamint a Skóciában bekövetkezett halálesetek ügyében folytatott nyomozások vezetőjeként minden más személytől függetlenül, egyedül hozza határozatait.

Csak képzett jogtanácsosok vagy ügyvédek válhatnak ügyészsé.

Feladatok és kötelezettségek

A rendőrség (vagy más különös hatáskörű jelentéstételi jogkörrel rendelkező hatóság, mint például a Királyi Adó- és Vámhivatal [HM Revenue and Customs]) előzetes nyomozást folytat a bűncselekménnyel kapcsolatban, és jelentést nyújt be a helyi államügyésznek (Procurator Fiscal). Az államügyész megvizsgálja a jelentést, és dönt arról, hogy a közérdekre tekintettel szükséges-e intézkednie. A döntéshozatal során az államügyész mérlegeli, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre, és ha igen, milyen intézkedés megfelelő: azaz büntetőeljárás indítása, közvetlen intézkedés (például adóbírság) alkalmazása vagy intézkedés mellőzése. A zsűri által mérlegelendő esetekben az államügyész meghallgatja a tanúkat, valamint összegyűjti és áttekinti az igazságügyi és egyéb bizonyítékokat, mielőtt jelentést tesz a koronatanácsos néven ismert vezető jogászoknak, akik eldöntik, hogy indítanak-e büntetőeljárást.

A jogi szakma szervezetei: Ügyvédek

Ügyvédek

Az ügyvédek a Skót Tárgyalóügyvédi Kamara (Scottish Bar) tagjai. Jogosultak valamennyi skót bíróság előtt eljárni, jóllehet munkájuk nagy részében a magasabb bírói fórumok (a Legfelsőbb Polgári Bíróság és a Legfelsőbb Büntetőbíróság) előtt járnak el, valamint szakvéleményt adnak jogi kérdésekben. A rangidős ügyvédeket királyi jogtanácsosnak (Queen’s Counsel) is nevezik. Valamennyi ügyvéd az Ügyvédi Kamara (Faculty A link új ablakot nyit megof Advocates) tagja.

Jogtanácsosok (solicitorok)

A jogi szakemberek legnagyobb része jogtanácsos (solicitor). Ők valamennyi jogi ügyben adhatnak tanácsot és képviselhetik ügyfeleiket bíróságok előtt. A jogtanácsosok a A link új ablakot nyit megSkóciai Jogászegylet tagjai, amelynek feladata a jogtanácsosi hivatás érdekeinek, valamint a hivatással kapcsolatos közérdeknek a képviselete.

Vannak jogtanácsos-ügyvédek is, akik szintén tagjai a Skóciai Jogászegyletnek. Ők az ügyvédekhez (advocates) hasonlóan (lásd fentebb) eljárhatnak a Legfelsőbb Polgári Bíróság és a Legfelsőbb Büntetőbíróság előtt.

Közjegyzők

A közjegyzők olyan jogtanácsosok, akik bizonyos ügyleteket nyilvántartásba vesznek, illetve meghatározott jogi dokumentumokat ellenjegyeznek. A közjegyzőség nem tekinthető a jogi hivatás önálló formájának.

Szabadalmi és védjegyügyvédek

A szabadalmi és védjegyügyekkel foglalkozó ügyvédek a szellemi tulajdonjogok területén adnak szaktanácsot. Jogi tanácsot adnak ügyfeleiknek ezen a téren, különösen a szabadalmak, a védjegyek és a formatervezési minták nyilvántartásba vételével és érvényesítésével, valamint a szellemi tulajdon egyéb vonatkozásaival – például a szerzői jogi védelemmel – kapcsolatban.

Más jogi szakmák

A rendőrtisztek ésa rendőrök a bíróság tisztviselői, akik Skóciában az iratok kézbesítéséért és a bírósági határozatok végrehajtásáért felelősek. A bírósági kézbesítők és a rendőrbíró hivatalnokai is magánvállalkozások alkalmazottai, díjazásukat jogszabály állapítja meg.

A skóciai hivatalnokoknak és egyéb bírósági alkalmazottaknak nem kell jogi képzésben részesülniük. Köztisztviselők, akik adminisztratív feladatokat látnak el, és a bírákat segítik. Ám jogi tanácsot nem adhatnak. A bírósági alkalmazottakat a A link új ablakot nyit megSkót Bírósági és Törvényszéki Szolgálat foglalkoztatja. A bírósági alkalmazottak kategóriáiról további információk itt találhatók (4293 Kb), dePDF felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Skót Bírósági Szolgálat neve a Skót BíróságiHU és Törvényszéki Szolgálatra változott.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megCrown Office and Procurator Fiscal ServiceFaculty of Advocates
Law Society
A link új ablakot nyit meg of ScotlandScottish Association of Law CentresChartered
Institute of
A link új ablakot nyit meg Patent AttorneysInstitute of Trade Mark AttorneysIntellectual
Property
Regulation BoardA link új ablakot nyit meghttp://www.govanlc.com/salcA link új ablakot nyit meghttp://www.cipa.org.ukA link új ablakot nyit meghttp://www.itma.org.uk/homeA link új ablakot nyit meghttp://www.ipreg.org.uk


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 17/12/2019