Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravna struka - Škotska

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Na ovim je stranicama dostupan pregled glavnih vrsta pravnih stručnjaka u škotskom dijelu sudske nadležnosti Ujedinjene Kraljevine. Uključene su informacije o sucima, tužiteljima i pravnicima.


Pravna struka

Suci

U Škotskoj ne postoji posebno zanimanje sudaca kao takvih. Samo iskusni pravni savjetnici (solicitors) i odvjetnici (advocates) mogu postati suci. Sudska mjesta u škotskom dijelu sudske nadležnosti su:

  • Predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President of the Court of Session)
  • Potpredsjednik Vrhovnog građanskog suda i Vrhovnog kaznenog suda (Lord Justice Clerk)
  • Viši grofovijski suci (Sheriff Principals) koji predsjedavaju u jednoj od šest škotskih sudskih grofovija (sheriffdoms)
  • Kad zasjedaju na Vrhovnom građanskom sudu (Court of Session), suci se nazivaju sucima vijeća pravde (Senators of the College of Justice)
  • Kad zasjedaju na Vrhovnom kaznenom sudu (High Court of Justiciary), suci se nazivaju povjerenicima pravosuđa (Lords Commissioners of Justiciary)
  • Grofovijski suci (Sheriffs)
  • Grofovijski suci sa skraćenim radnim vremenom obično zamjenjuju stalne grofovijske suce.
  • Mirovni suci (Justices of the Peace) su laici koji na sudovima mirovnih sudaca zasjedaju sami ili utroje, a pomaže im sudski službenik s pravnom izobrazbom ili sudski procjenitelj.

Tužitelji

Organizacija

U Škotskoj Poveznica se otvara u novom prozoruKrunski ured i služba javnog tužiteljstva (Crown Office and Procurator Fiscal Service) odgovorno je tijelo za sve kaznene progone. Na čelu te službe je glavni javni tužitelj (Lord Advocate), koji je također ministar u škotskoj vladi, i njegov zamjenik koji se naziva Solicitor General.

Krunski ured i služba javnog tužiteljstva (COPFS) jedino je nadležno tijelo za kazneni progon kaznenih djela, istragu iznenadnih ili sumnjivih smrti i pritužbe na rad policije.

Zakonom o Škotskoj iz 1998. (odjeljak 48.) određeno je da će bilo koju odluku glavni javni tužitelj (u svojstvu čelnika sustava kaznenog progona i istraga smrti u Škotskoj) donijeti sam neovisno o bilo kojoj drugoj osobi.

Samo kvalificirani pravnici ili odvjetnici mogu postati tužitelji.

Uloga i dužnosti

Policija (ili druge specijalne agencije za izvješćivanje, primjerice Uprava za prihode i carine Njezina veličanstva (Her Majesty's Revenue and Customs)) provodi početnu istragu kaznenog djela i podnosi izvješće lokalnom javnom tužitelju (Procurator Fiscal). On razmatra to izvješće i odlučuje treba li poduzeti mjere u interesu javnosti. Pri donošenju odluke javni će tužitelj razmotriti ima li dovoljno dokaza i, ako ima, koja je mjera prikladna: hoće li poduzeti kazneni progon, upotrijebiti izravnu mjeru (kao što je novčana kazna zbog poreznog kaznenog djela) ili neće poduzeti ništa. U slučajevima koje mora razmatrati porota, javni će tužitelj razgovarati sa svjedocima te prikupiti i pregledati forenzičke i ostale dokaze prije donošenja odluke o kaznenom progonu. On će tada podnijeti izvješće Krunskom vijeću (Crown Counsel) koje će odlučiti o kaznenom progonu.

Organizacija pravne struke: Pravnici

Odvjetnici (advocates)

Odvjetnici su članovi Škotske odvjetničke udruge (Scottish Bar). Oni imaju pravo pojaviti se pred svim škotskim sudovima, iako većinom rade na višim sudovima (Vrhovni građanski sud i Vrhovni kazneni sud) i daju stručna mišljenja o pravnim pitanjima. Iskusni odvjetnici poznati su kao kraljevski savjetnici (Queen's Counsel). Svi odvjetnici članovi su Poveznica se otvara u novom prozoruOdvjetničke komore (Faculty of Advocates).

Pravni savjetnici (solicitors)

Pravni savjetnici najbrojniji su među pravnim stručnjacima. Oni mogu davati savjete o svim pravnim pitanjima i zastupati stranke pred sudom. Svi pravni savjetnici članovi su Poveznica se otvara u novom prozoruKomore pravnih savjetnika Škotske (Law Society of Scotland), koja promiče interese pravnih savjetnika i interese javnosti u odnosu na njihovu struku.

Postoje i pravni savjetnici-odvjetnici (solicitor-advocates), koji su također članovi Komore pravnih savjetnika Škotske. Kao odvjetnici (vidi gore), i oni se mogu pojaviti pred Vrhovnim građanskim sudom i Vrhovnim kaznenim sudom.

Javni bilježnici

Javni bilježnici su pravni savjetnici koji dokumentiraju određene poslove i potpisuju određene pravne dokumente. Oni nisu odvojena samostalna pravna struka.

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove (patent and trade mark attorneys)

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove stručni su savjetnici na području intelektualnog vlasništva.  Oni strankama daju pravne savjete na tom području, osobito u pogledu registracije i postupka prijave patenata, žigova i dizajna kao i u pogledu drugih aspekata intelektualnog vlasništva uključujući i zaštitu autorskih prava.  Za razliku od općenitijeg građanskog i kaznenog prava, materijalno pravo intelektualnog vlasništva primjenjuje se u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini.  Sudske postupke u pogledu prava intelektualnog vlasništva u Škotskoj obično treba pokrenuti pred Vrhovnim građanskim sudom jer on ima isključivu nadležnost za patente i većinu drugih registriranih prava intelektualnog vlasništva (osobito kad je o riječ o žigovima Zajednice i registriranim dizajnima Zajednice). Taj sud također ima mnogo sudaca nadležnih za intelektualno vlasništvo i posebna pravila za postupanje s predmetima koji se tiču intelektualnog vlasništva.  Patentni zastupnici i zastupnici za žigove mogu zastupati stranke izravno pred Okružnim sudom za patente (Patents County Court) i u slučaju žalbe Zavoda za intelektualno vlasništvo Ujedinjene Kraljevine pred Sudom za patente Visokog suda (Patents Court of the High Court) u Engleskoj i Walesu.  Patentni zastupnici s kvalifikacijama parničnog odvjetnika također mogu sudjelovati u postupcima pred Visokim sudom u Londonu, no patentni zastupnici i zastupnici za žigove trenutačno nemaju pravo zastupati stranke u postupcima povezanima s intelektualnim vlasništvom koji se vode pred škotskim sudovima.  Zbog toga postupke povezane s pravima intelektualnog vlasništva u Škotskoj trenutačno vode pravnici specijalizirani za intelektualno vlasništvo koji često surađuju s patentnim zastupnicima i zastupnicima za žigove.

Većina patentnih zastupnika i zastupnika za žigove u Škotskoj radi u specijaliziranim privatnim uredima, ali neki rade i u industrijskom sektoru.

Poveznica se otvara u novom prozoruOvlašteni institut patentnih zastupnika (Chartered Institute of Patent Attorneys) (CIPA) predstavlja patentne zastupnike u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegova uloga uključuje suradnju s Vladom na zakonodavstvu koje se odnosi na intelektualno vlasništvo, osiguravanje mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje patentnih zastupnika i vježbenika i suradnju s regulatornim tijelima struke.  Cilj CIPA-e je promicati pravo i zanimanja povezana s intelektualnim vlasništvom.

Poveznica se otvara u novom prozoruInstitut zastupnika za žigove (Institute of Trade Mark Attorneys) (ITMA) predstavlja zastupnike za žigove i pripadnu struku u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegove dužnosti uključuju pregovaranje i lobiranje kod vlade, kod vlastitog neovisnog regulatornog ogranka (IPReg) i drugih relevantnih organizacija. Institut pripadnicima struke zastupnika za žigove pruža mogućnosti odgovarajućeg obrazovanja, osposobljavanja i savjete, a odgovoran je i za promicanje struke i intelektualnog vlasništva.

Poveznica se otvara u novom prozoruRegulatorni odbor za intelektualno vlasništvo (Intellectual Property Regulation Board) (IPReg) bavi se svim regulatornim i disciplinskim pitanjima te određuje, prati i provodi standarde za patentne zastupnike i zastupnike za žigove u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini.  On djeluje u javnom interesu i održava zakonski propisane registre patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, i pojedinačnih osoba i pravnih subjekata.

Druga pravna zanimanja

Sudski izvršitelji (Sheriff officers) i sudski uručitelji (Messengers-at-arms) službenici su suda nadležni za uručivanje dokumenata i izvršavanje sudskih odluka u Škotskoj. I jedne i druge zapošljavaju privatna poduzeća, a oni naplaćuju pristojbe određene sekundarnim zakonodavstvom.

Odjeljkom 60. Zakona o bankrotu i ovrsi (Škotska) ukinut će se funkcije sudskog izvršitelja i sudskog uručitelja i zamijeniti novom funkcijom sudskog službenika (Judicial officer). Sudske službenike imenovat će predsjednik Vrhovnog građanskog suda na preporuku nove škotske Komisije za građanske ovrhe.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruKrunski ured i služba javnog tužiteljstva, Poveznica se otvara u novom prozoruOdvjetnička komora Škotske, Poveznica se otvara u novom prozoruKomora pravnih savjetnika Škotske , Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotska udruga pravnih centara; Poveznica se otvara u novom prozoruOvlašteni institut patentnih zastupnika, Poveznica se otvara u novom prozoruInstitut zastupnika za žigove, Poveznica se otvara u novom prozoruRegulatorni odbor za intelektualno vlasništvo


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 10/11/2014