Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Юридически професии - Шотландия

Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind acceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Настоящата страница съдържа кратък преглед на основните юридически професии под шотландска юрисдикция в Обединеното кралство. Тя включва информация относно съдиите, прокурорите и адвокатите.


Юридически професии

Съдии

В Шотландия професията на съдия не съществува отделно като такава. Единствено юристите с опит, призованите адвокати и адвокатите могат да станат съдии. Съдебните длъжности в юрисдикцията на Шотландия включват:

  • Председателя на Върховния съд на Шотландия (Lord President of the Court of Session),
  • Заместник-председател на Върховния съд на Шотландия (Lord Justice Clerk),
  • Шерифи (sheriffs), които председателстват занаятите на едно от шестте шерифства на Шотландия
  • Когато заседават във Върховния съд по граждански дела, съдиите са известни като лордове на Съвета и от заседанието
  • Когато заседават във Върховния съд по правораздаване, съдиите са известни като членове на Съвета на Върховния съд по правораздаване (Lords Commissioners of Justiciary),
  • Шерифи (shiffs) & Sumsums Sheriffs
  • Шерифите на непълно работно време (Part-time sheriffs) често се използват, за да заместят шерифите на постоянна длъжност,
  • Мирови съдии (Justices of the Peace), които са непрофесионални съдии, заседаващи в мировите съдилища сами или в тричленен състав, заедно с юридически правоспособен секретар или юридически съветник.

Други лица, заемащи съдебна длъжност, включват председателя на Връзката отваря нов прозорец Шотландския съд по поземлени имоти, който се занимава със случаи, свързани с собственост на земеделски имоти, водени в рамките на правото за неселскостопански или селскостопански дейности, и тези, които се намират под ръководството на много административни съдилища в Шотландия.

Допълнителна информация относно съдебната система на Шотландия може да бъде намерена на интернет страницата Връзката отваря нов прозорец на съдебната власт в Шотландия.

Прокурори

Организация

В Шотландия Връзката отваря нов прозорецCrown Office and Procurator Fiscal Service отговаря за всички наказателни преследвания. Ръководител на службата е главният прокурор (Lord Advocate), който също така е и министър в правителството на Шотландия, а неговият заместник е генералният адвокат (Solicitor General).

Наказателното отделение и прокуратура (COPFS) отговаря само за наказателното преследване, разследването на случаи на внезапна или подозрителна смърт и жалбите срещу полицията.

Член 1998 от Закона на Шотландия от 48 г. (Scotland Act) постановява, че главният прокурор (в качеството си на ръководител на Системата за наказателно преследване и разследване на случаи на смърт в Шотландия (Systems of Criminal Prosecution and Investigation of Deaths in Scotland) взема решенията си самостоятелно и независимо от всяко друго лице.

Само квалифицирани юристи или адвокати могат да станат прокурори.

Роля и задължения

Полицията (или другите специализирани отчетни агенции, като например Кралската данъчна и митническа служба (HM Revenue and Customs)) провежда първоначалното разследване на престъплението и подава доклад до местния прокурор (Procurator Fiscal). Прокурорът разглежда този доклад и решава дали да предприеме действия в обществен интерес. При вземането на решение прокурорът ще прецени дали съществуват достатъчно доказателства и, ако е така, какви действия са подходящи — да започне наказателно преследване, да приложи пряка мярка (напр. данъчна глоба) или да не предприема никакви действия. В случаите, които трябва да бъдат разгледани от жури, прокурорът ще разпитва свидетели и ще събира и преглежда криминалистичните анализи и други доказателства, преди да докладва на старши адвокати, известни като „кралски прокурор“, който решава дали да образува наказателно производство.

Организация на юридическата професия: Адвокати

Адвокати

Адвокатите са членове на Адвокатската колегия на Шотландия (Scottish Bar). Те имат правото да се явяват по дела във всички съдилища на Шотландия, въпреки че по-голямата част от работата им е свързана с явяване по дела във висшите съдилища (Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и Върховния съд по правораздаване (High Court of Justiciary) и предоставяне на компетентни становища по правни въпроси. Старшите адвокати са известни като кралски адвокати (Queen’s Counsel). Всички адвокати са членове на Връзката отваря нов прозорецПравния факултет.

Адвокати — юридически съветници (Solicitors)

Адвокатите — юридически съветници, са най-многобройни сред юристите. Те могат да дават консултации по всички правни въпроси и да представляват клиентите си в съда. Юристи са всички членове на Обществото на юристите Връзката отваря нов прозорецна Шотландия (Law Society of Scotland), които защитават интересите на професията на юристите юристи и на обществеността във връзка с професията.

Съществуват и адвокати с двойна шапка на адвокати, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции, и на юридически съветници, като те също са членове на Обществото на юристите на Шотландия. Също като адвокатите, които имат право да пледират във висшите съдебни инстанции (вж. по-горе), те могат да се явяват по дела във Върховния съд на Шотландия и във Върховния съд по правораздаване.

Нотариуси

Нотариусите са адвокати — юридически съветници, които вписват определени видове сделки и подписват специфични правни документи. Те не са организирани като отделна юридическа професия.

Служебни адвокати по патентно право и търговски марки

Адвокатите по патентно право и търговски марки са специализирани съветници в областта на интелектуалната собственост. Те предоставят правни съвети на клиентите в тази област, по-специално във връзка с регистрацията и наказателното преследване на патенти, марки и дизайни, както и по други аспекти на интелектуалната собственост, включително защитата на авторското право.

Други правни професии

Служителите на шерифа (SheriffOfficer) и съдебните оръжия (Messengers-at-arms) са служители на съда, които отговарят за връчването на документи и за изпълнението на съдебни разпореждания в Шотландия. До услугите и на едните, и на другите прибягват частните фирми, като съдебните изпълнители начисляват такси, установени във вторичното законодателство.

Служителите и другите съдебни служители в Шотландия не са задължени да бъдат законно обучени. Те са държавни служители, които се занимават с административни въпроси и помагат на съдиите. Те не могат да дават правни консултации. Служителите на Сметната палата са служители на Съдебната служба на Връзката отваря нов прозорец Шотландия (Scottish Courts and Tribunals Service). Повече информация относно категориите на съдебните служители можете да намерите тукPDF (4293 Kb),EN но моля, отбележете промяната в името на Съдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service) на Шотландската служба на съдилищата и трибуналите (Scottish Courts and Tribunals Service).

Други връзки

Връзката отваря нов прозорецCrown Office and Procurator Fiscal Service Commentary of Advocacy
Връзката отваря нов прозорец Law Society of ScotlandВръзката отваря нов прозорецhttp://www.lawscot.org.uk/Връзката отваря нов прозорец Scottish Association of
Law
Centres
Връзката отваря нов прозорец Chartered Institute of Trade Mark Attorneys Board Board (Scottish Association of Law Centres of LawВръзката отваря нов прозорец Centres Chartered
Institute of Trade Mark
Attorneys
Връзката отваря нов прозорец Property Regulation Board)


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 17/12/2019