Juridiske erhverv og retlige netværk

Dette afsnit indeholder oplysninger om de forskellige juridiske erhverv og netværk, der beskæftiger sig med retspleje.

De relevante undersider indeholder nærmere oplysninger om:

Desuden kan der findes relevante oplysninger på følgende websteder om europæiske netværk og ekspertorganisationer:

Sidste opdatering: 30/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.