Zawody prawnicze i sieci sądowe

Za pośrednictwem tej strony można uzyskać dostęp do informacji o różnych zawodach prawniczych i sieciach zawodowych zajmujących się sprawami z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

Na poszczególnych podstronach można znaleźć więcej informacji o:

Ponadto interesujące mogą okazać się następujące strony internetowe  europejskich sieci i organizacji eksperckich:

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.