Legislația în domeniul combaterii criminalității organizate

Restaurare

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale de formare care vor fi utile atât practicienilor din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și formatorilor, ca resursă pentru activitatea acestora în materie de legislație împotriva criminalității organizate.


Cursul de e-learning privind „Cunoașterea dreptului european ca mijloc de combatere a criminalității organizate transnaționale” (Fondazione Italiana per il Notariato)

Acest curs de e-learning include o secțiune generală privind dreptul UE în materie penală, precum și secțiuni specifice privind lupta împotriva spălării banilor, gestionarea și eliminarea bunurilor confiscate de la organizații criminale și cazuri de insolvabilitate transnaționale. Cursul oferă o perspectivă care include consecințele dreptului civil în aceste domenii, deoarece a fost elaborat din punctul de vedere al notarilor. Cursul a fost creat în cadrul unui proiect coordonat de Fondazione Italiana per il Notariato și cofinanțat de Comisia Europeană.

Cursul este disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici în limbile engleză și italiană.

Lupta împotriva criminalității informatice

„Formare privind criminalitatea informatică pentru judecători și procurori: un concept” (Consiliul Europei și Rețeaua de la Lisabona)

Obiectivul acestei inițiative este de a sprijini instituțiile de formare judiciară să elaboreze programe de formare privind criminalitatea informatică și dovezile în format electronic pentru judecători și procurori și de a integra o astfel de formare în formarea inițială și continuă standard din acest domeniu. În plus, ar trebui facilitată colaborarea în rețea în rândul judecătorilor și al procurorilor în vederea îmbogățirii cunoștințelor acestora și încurajării partenerilor interesați să desfășoare activități de formare.

Această inițiativă a fost dezvoltată în 2009 de Consiliul Europei (în cadrul proiectului său privind criminalitatea informatică) și de Rețeaua de la Lisabona a instituțiilor de formare judiciară, în cooperare cu un grup de lucru alcătuit din mai multe părți interesate.

Cursul este disponibil Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici în limba engleză.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăProiectul Consiliului Europei privind criminalitatea informatică

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețeaua de la Lisabona


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 08/02/2019