Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta


Euroopan komissio on laatinut järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevaan lainsäädäntöön liittyvää oppimateriaalia, joka on tarkoitettu avuksi sekä oikeusalan ammattilaisille että oikeusalan ammattilaisten kouluttajille.


Verkkokurssi ”Knowledge of European law as a means of combating transnational organized crime” (Fondazione Italiana per il Notariato)

Eurooppaoikeuden tuntemusta kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan välineenä koskeva verkkokurssi on jaettu osiin seuraavasti: yleisessä osiossa käsitellään EU:n oikeutta rikosasioissa ja erityisosioissa rahanpesun torjuntaa, rikollisjärjestöiltä takavarikoidun omaisuuden hallinnointia ja luovuttamista sekä kansainvälisiä maksukyvyttömyystapauksia. Kurssi on laadittu julkisten notaarien näkökulmasta, joten siinä tarkastellaan kyseisiä asioita myös siviilioikeudellisten seuraamusten kannalta. Se suunniteltiin Italian notaarien säätiön (Fondazione Italiana del Notariato) johdolla toteutetun ja Euroopan komission osarahoittaman hankkeen yhteydessä.

Siihen voi tutustua Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä englanniksi ja italiaksi.

Verkkorikollisuuden torjunta

Verkkokurssi ”Cybercrime training for judges and prosecutors: a concept” (Euroopan neuvosto ja Lissabonin verkosto)

Verkkorikollisuutta koskevan hankkeen avulla oikeusalan oppilaitokset voivat suunnitella tuomareille ja syyttäjille tarkoitettuja koulutusohjelmia, jotka koskevat verkkorikollisuutta ja sähköisten todisteiden antamista, sekä liittää kyseisen koulutuksen osaksi alan perus- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi hankkeella edistetään tuomari- ja syyttäjäverkostojen luomista, jotta voidaan parantaa kyseisten ryhmien tietämystä ja kannustaa asiasta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita järjestämään koulutusta.

Euroopan neuvosto ja oikeusalan oppilaitosten muodostama Lissabonin verkosto suunnittelivat aloitteen vuoden 2009 aikana Euroopan neuvoston verkkorikollisuushankkeen puitteissa ja yhdessä sidosryhmien välisen työryhmän kanssa.

Kurssi on saatavana Linkki avautuu uuteen ikkunaantäältä englanniksi.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan neuvoston verkkorikollisuushanke

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLissabonin verkosto


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Last update: 08/02/2019