menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове за издръжка

Максимизирана версия Печат

Езиковата версия, която търсите, в момента се превежда.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

Ако желаете да предявите иск за издръжка, например като поискате месечни плащания на издръжка за дете от родител, който не живее с детето, правото на ЕС ви дава възможност да използвате съдилищата на собствената си държава за определяне на задължението на длъжника за заплащане на издръжка и определяне на сумата на издръжката. Такова съдебно решение ще бъде лесно признато в другите държави-членки на Европейския съюз.


Европейска съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси

За по-подробна информация изберете съответния флаг вдясно.

Нова уредба от юни 2011 г.

От 18 юни 2011 г. ще се прилагат Връзката отваря нов прозорецнови правила относно делата за издръжка.  Ще бъдат запазени гаранциите за съдебна защита на взискателя по иск за издръжка, като му се даде възможност да съди длъжника пред съдилищата на собствената си държава. Освен това всяко съдебно решение по въпросите на издръжката, издадено от съдилища на държавите-членки, ще се разпространява свободно в Европейския съюз и може да се изпълнява принудително във всички държави-членки без да се изискват допълнителни формалности. Накрая взискателите и длъжниците по искове за издръжка ще могат да се ползват от административната помощ, предоставяна от държавите-членки.

Когато издръжката се дължи от или в полза на лице, което живее в държава, която не е членка на ЕС, Връзката отваря нов прозорецКонвенцията за международното събиране на детска издръжка, както и на други форми на семейна издръжка, и Връзката отваря нов прозорецПротоколът за приложимото  право при задължения за издръжка могат да ви бъдат от полза при събирането на дължимата ви издръжка в държави, които не са членки на ЕС, но са страни по тази конвенция.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 03/12/2014