menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nároky z výživovací povinnosti

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám právě stránka zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina

Přejete-li si požadovat výživné, například prostřednictvím měsíčních plateb na podporu dítěte od rodiče, který s dítětem nežije, právní předpisy EU vám umožňují využít soudů Vašeho domovského státu pro stanovení závazku povinné osoby platit výživné a pro určení výše výživného. Takové rozhodnutí bude v jiných členských státech Evropské unie snadno uznáno.


Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

Pro získání podrobných informací prosím zvolte jednu z vlaječek na pravé straně.

Nová pravidla od června roku 2011

Od 18. června 2011 se použijí Odkaz se otevře v novém okně.nová pravidla pro záležitosti výživného. Tato pravidla budou nadále zajišťovat soudní ochranu osoby oprávněné z výživného tím, že jí umožní žalovat povinnou osobu u soudů svého vlastního domovského státu. Jakýkoli rozsudek o výživném vydaný soudy členských států bude navíc volně obíhat v Evropské unii a může být ve všech členských státech vykonán bez dalších formálních požadavků. Osoby oprávněné z výživného i osoby povinné budou dále moci využít administrativní pomoci poskytované členskými státy.

Pokud povinná nebo oprávněná osoba z výživného žije ve státě mimo EU, může vám při vymáhání nároku ve státech mimo EU, které jsou smluvními stranami dále uvedené úmluvy, pomoci Odkaz se otevře v novém okně.Úmluva o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností a Odkaz se otevře v novém okně.Protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 03/12/2014