menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underholdspligt

Maksimeret version Udskriv

Den sprogudgave, du kigger på nu, er ved at blive oversat.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Hvis du ønsker at kræve underholdsbidrag, for eksempel ved at anmode om en månedlig udbetaling af børne­bidrag fra en forælder, der ikke bor sammen med barnet, giver EU-retten dig ret til at gå til domstolene i dit hjemland, så de kan træffe afgørelse om den bidragspligtiges forpligtelse og angive underholdsbidragets størrelse. Sådanne retsafgørelser anerkendes uden større besvær i andre EU-medlemsstater.


Europæisk Retligt Netværk for civil- og handelssager

Du kan få yderligere oplysninger ved at klikke på et af flagene i højre side.

Nye regler fra juni 2011

Fra og med den 18. juni 2011 gælder der Link åbner i nyt vinduenye regler for underholdsbidrag. Reglerne vil fortsat sikre retsbeskyttelse af den bidragsberettigede, idet de giver ham/hende mulighed for at anlægge sag mod den bidragspligtige i eget hjemland. Desuden vil alle afgørelser om underholdsbidrag, der er truffet af en ret i en medlemsstat, gælde i hele EU og kunne fuldbyrdes i alle medlemsstaterne uden yderligere formaliteter. Endelig vil den bidragsberettigede og bidragspligtige kunne drage fordel af administrativ bistand fra medlemsstaterne.

Når underholdsbidraget skal betales af eller til en person, der bor i et land, som ikke er medlem af EU, kan Link åbner i nyt vinduekonventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlem­mer og Link åbner i nyt vindueprotokollen om, hvilken lov der skal anvendes på underholdspligt, hjælpe dig i forbindelse med inddrivel­sen af underholdsbidraget i et land, der ikke er medlem af EU, men som er kontraherende part i konventionen.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 03/12/2014