Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusapuvaatimukset

Jos haluaa esittää elatusvaateen esimerkiksi pyytämällä sitä vanhempaa, joka ei asu lapsen kanssa, maksamaan elatusapua kuukausittain, EU:n lainsäädäntö antaa mahdollisuuden käyttää oman kotivaltion tuomioistuimia elatusvelvollisen maksuvelvollisuuden ja elatusavun määrän määrittämiseen. Tällainen tuomio tunnustetaan helposti Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa.


Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus)

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Uudet säännöt voimaan kesäkuussa 2011

Elatusapua koskevia Linkki avautuu uuteen ikkunaanuusia sääntöjä on sovellettu 18. kesäkuuta 2011 alkaen. Säännöillä varmistetaan edelleen elatusapuun oikeutetun oikeussuoja antamalla hänelle mahdollisuus nostaa kanne elatusvelvollista vastaan oman kotivaltionsa tuomioistuimissa. Lisäksi elatusvelvoitteisiin sovellettava laki määritetään useimmissa tapauksissa vuonna 2007 tehdyllä Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaagin pöytäkirjalla, ja jäsenvaltioiden tuomioistuinten tekemät elatuspäätökset liikkuvat vapaasti Euroopan unionissa ja ne voidaan panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisämuodollisuuksia. Elatusvelvolliset ja elatusapuun oikeutetut voivat saada myös jäsenvaltioiden tarjoamaa viranomaisapua.

Uusia sääntöjä sovelletaan EU:n kaikissa 27 jäsenvaltiossa, myös Tanskassa, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välillä 19 päivänä lokakuuta 2005 tehdyn, tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan sopimuksen mukaisesti. Tanska ei kuitenkaan sovella aivan kaikkia sääntöjä, kuten sovellettavaa lakia ja keskusviranomaisten välistä yhteistyötä koskevia sääntöjä.

Elatusapua koskevassa asetuksessa säädetään lisäksi, että tuomioistuimella tarkoitetaan myös hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia elatusvelvoitteita koskevissa asioissa. Ks. hallintoviranomaisten luetteloPDF(292 Kb)fi.

Jos elatusvelvollinen tai elatusapuun oikeutettu ei asu EU:n jäsenvaltiossa, lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä tehty Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleissopimus ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanpöytäkirja elatusvelvollisuuteen sovellettavasta laista voivat auttaa perimään elatusapua EU:n ulkopuolisista valtioista, jotka ovat näiden kansainvälisten välineiden sopimuspuolia.
Yleissopimus tuli voimaan EU:n ja sen sopimuspuolina olevien EU:n ulkopuolisten valtioiden välillä 1. elokuuta 2014.

Valinnainen vakiolomake elatusapusaatavien toteamista varten

Helpottaakseen elatusapuvelvollisuutta koskevan asetuksen käytännön soveltamista ja kansalaisten oikeuksien tosiasiallista käyttämistä kaikkialla EU:ssa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut elatusapusaatavien toteamista varten vakiolomakkeen, jonka käyttö on vapaaehtoista.

Valinnaisen lomakkeen avulla pyritään helpottamaan elatusapusaatavien perimistä. Lomake on saatavana 23 kielellä. Lomakkeen mukana on täyttöohjeet. Lomake on saatavana seuraavissa tiedostomuodoissa: PDFPDF(863 Kb)fi, editoitava PDFPDF(1063 KB)fi ja XLSExcel(202 Kb)fi.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2020