menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusapuvaatimukset

Päivityksen suomennos on parhaillaan tekeillä.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

Jos haluaa esittää elatusvaateen esimerkiksi pyytämällä sitä vanhempaa, joka ei asu lapsen kanssa, maksamaan elatusapua kuukausittain, EU:n oikeus antaa mahdollisuuden käyttää oman kotivaltion tuomioistuimia elatusvelvollisen maksuvelvollisuuden ja elatusavun määrän määrittämiseen. Tällainen tuomio tunnustetaan helposti Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa.


Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus)

Lisätietoja saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Uudet säännöt voimaan kesäkuussa 2011

18.6.2011 alkaen elatusasioissa sovelletaan Linkki avautuu uuteen ikkunaanuusia sääntöjä. Säännöillä edelleen varmistetaan elatusapuun oikeutetun oikeussuoja antamalla hänelle mahdollisuus nostaa kanne elatusvelvollista vastaan oman kotivaltionsa tuomioistuimissa. Lisäksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten tekemät elatuspäätökset liikkuvat vapaasti Euroopan unionissa ja ne voidaan panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisämuodollisuuksia. Elatusvelvolliset ja elatusapuun oikeutetut voivat saada myös jäsenvaltioiden tarjoamaa viranomaisapua.

Jos elatusvelvollinen tai elatusapuun oikeutettu ei asu EU:n jäsenvaltiossa, lasten elatusapujen ja muiden perheoikeudellisten elatusapujen kansainvälistä perintää koskeva Linkki avautuu uuteen ikkunaanyleissopimus ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanpöytäkirja elatusvelvollisuuteen sovellettavasta laista voivat auttaa perimään elatusapua EU:n ulkopuolisista valtioista, jotka ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 10/03/2015