Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Talbiet għal manteniment

Verżjoni massimizzata Ipprintja

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa qiegħda attwalment tiġi tradotta.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

Jekk tixtieq titlob il-manteniment, pereżempju billi titlob ħlas kull xahar għas-sostenn għat-tfal minn ġenitur li ma jgħix mal-wild, il-liġi tal-Unjoni Ewropea tippermettilek li tuża l-qrati ta' pajjiżek sabiex jiġi ddeterminat l-obbligu tad-debitur li jħallas il-manteniment u jiġi stabbilit l-ammont ta' alimenti. Tali sentenza ser tkun rikonoxxuta faċilment fl-Istati Membri l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea.


Network gudizzjarju ewropew fil-qasam civili u kummercjali

Għal informazzjoni dettaljata, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq il-lemin.

Regoli ġodda minn Ġunju 2011

Mill-18 ta' Ġunju 2011, ser japplikaw Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregoli ġodda dwar materji ta' manteniment. Huma ser ikomplu jiżguraw il-protezzjoni ġudizzjarja tal-kreditur tal-manteniment billi jippermettu li huwa/hija j/tħarrek lid-debitur fil-qrati ta' pajjiżu/ha. Barra minn hekk, kwalunkwe sentenza dwar il-manteniment maħruġa mill-qrati tal-Istati Membri ser tiċċirkola b'mod liberu fl-Unjoni Ewropea u tista' tiġi infurzata fl-Istati Membri kollha mingħajr formalitajiet addizzjonali. Fl-aħħar, il-kredituri u d-debituri tal-manteniment ser jibbenefikaw minn assistenza amministrattiva offruta mill-Istati Membri.

Meta l-manteniment ikun dovut minn jew għall-benefiċċju ta' persuna li toqgħod fi Stat barra mill-UE, il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKonvenzjoni dwar l-irkupru internazzjonali ta’ sostenn għat-tfal u forom oħrajn ta’ manteniment familjari u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProtokoll dwar il-liġi applikabbli għall-obbligi tal-manteniment jistgħu jgħinuk tirkupra l-manteniment tiegħek fi Stati barra mill-UE li huma partijiet kontraenti għal din il-Konvenzjoni.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 03/12/2014