Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Alimentatievorderingen

Gemaximaliseerde versie Afdrukken

De taalversie die u nu bekijkt wordt momenteel vertaald.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Indien u een alimentatie wil vorderen, bijvoorbeeld een maandelijkse betaling voor levensonderhoud ten behoeve van een kind wil vragen van een ouder die niet met het kind samenleeft, maakt het recht van de EU het mogelijk gebruik te maken van het gerecht in het land van uw woonplaats om vast te stellen of de schuldenaar verplicht is levensonderhoud te betalen, en om het bedrag van de alimentatie te bepalen. Beslissingen over dergelijke zaken worden in de andere lidstaten van de Europese Unie zonder probleem erkend.


Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Voor nadere informatie klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Nieuwe regels vanaf juni 2011

Per 18 juni 2001 gelden De link wordt in een nieuw venster geopend.nieuwe regels inzake levensonderhoud. De regels voorzien nog steeds in rechterlijke bescherming van de onderhoudsgerechtigde, die immers de onderhoudsplichtige voor het gerecht van zijn staat van woonplaats kan brengen. Bovendien zullen alle beslissingen inzake onderhoudsverplichtingen die door de gerechten van de lidstaten zijn gegeven, vrij circuleren in de Europese Unie en kunnen zij in alle lidstaten zonder bijkomende formaliteiten ten uitvoer worden gelegd. Tot slot zullen onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtigen administratieve bijstand van de lidstaten genieten.

Wanneer levensonderhoud verschuldigd is door of ten gunste van een persoon die niet in een EU-lidstaat verblijft, kunnen het De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud ten behoeve van kinderen en andere familieleden en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Protocol inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen u helpen bij het innen van uw levensonderhoud in niet-EU-lidstaten die verdragsluitende partijen bij dit verdrag zijn.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 03/12/2014