Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Preživninski zahtevki

Če želite zahtevati preživnino, na primer mesečno vzdrževalnino za otroka od starša, ki ne živi z njim, vam zakonodaja EU omogoča, da pri sodišču v matični državi vložite zahtevo za ugotovitev obveznosti dolžnika glede plačila preživnine in določitev njene višine. Taka sodna odločba bo brez težav priznana v drugih državah članicah.


Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Nova pravila, ki veljajo od junija 2011

Od 18. junija 2011 se uporabljajo Povezava se odpre v novem oknunova pravila o preživninskih zadevah. Ta pravila še vedno zagotavljajo sodno varstvo preživninskih upravičencev, saj lahko ti vložijo tožbo pri sodiščih v matični državi. Poleg tega Povezava se odpre v novem oknuHaaški protokol iz leta 2007 za večino primerov določa pravo, ki se uporablja v preživninskih zadevah, za vse sodne odločbe o preživninah, ki jih izdajo sodišča držav članic, pa je zagotovljen prost pretok v Evropski uniji in jih je mogoče brez dodatnih formalnosti izvršiti v vseh državah članicah. Preživninskim upravičencem in zavezancem je na voljo tudi upravna pomoč držav članic.

Nova pravila se uporabljajo v vseh 28 državah članicah EU vključno z Dansko, kjer se uporabljajo na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko z dne 19. oktobra 2005 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Vendar se na Danskem nekatera pravila ne uporabljajo, zlasti pravila o pravu, ki se uporablja, in o sodelovanju med osrednjimi organi.

Če preživninski zavezanec ali upravičenec živita v tretji državi (ki ni država članica EU), vam bosta Povezava se odpre v novem oknuKonvencija o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin in Povezava se odpre v novem oknuProtokol o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti lahko v pomoč pri izterjavi preživnin v tretjih državah, ki so pogodbenice teh mednarodnih instrumentov. Glede odnosov do tretjih držav pogodbenic te konvencije je ta za EU začela veljati 1. avgusta 2014.

Neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je zaradi lažjega izvajanja uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovitega uveljavljanja pravic državljanov po vsej EU pripravila neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih.

Ta neobvezni obrazec je namenjen lažji izterjavi izostalih preživninskih zneskov in je na voljo v 23 jezikih. Obrazcu je priložen tudi praktični vodnik za izpolnjevanje. Obrazec je na voljo v naslednjih oblikah: PDFPDF(981 Kb)sl, uredljivi PDFPDF(1175 KB)sl in XLSExcel(390 Kb)sl.

 


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 09/08/2017