Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusvelvoitteet - Unkari


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Hungary

Familiy law - maintenance obligations


71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Yleisen tuomioistuimen (törvényszék) sijaintipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissa Budan keskustan piirioikeus (Budai Központi Kerületi Bíróság). Muutoksenhakutuomioistuimina toimivat yleiset tuomioistuimet, Budapestissa pääkaupungin yleinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Unkarissa uudelleentarkastelua koskevan pyynnön (felülvizsgálati kérelem) käsittelee korkein oikeus (Kúria), ja pyyntö on esitettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomion antaneen piirioikeuden välityksellä.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimismenettely on käynnistettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimivassa piirioikeudessa asian uudelleenkäsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti (vuoden 1952 siviiliprosessilaissa III olevan XIII luvun 260–269 §).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Unkarin oikeusministeriö

1054 Budapest

Kossuth tér 2–4

Puhelin: (36) 1 795 4846

Faksi: (36) 1 795 0463

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa yleisen tuomioistuimen sijaintipaikan piirioikeus, Budapestissa Budan keskustan piirioikeus. Asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa täytäntöönpanomenettelystä vastaavan ulosottomiehen sijaintipaikassa toimivaltainen piirioikeus.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Unkari

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

a) hakemuslomakkeiden osalta unkari

b) pyyntöjen osalta unkari, englanti tai saksa

c) muun viestinnän osalta keskusviranomainen voi pyynnöstä hyväksyä unkarin, englannin tai saksan kielen käytön.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 25/09/2018