Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusvelvoitteet - Italia


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Italy

Familiy law - maintenance obligations


71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisia päätöksiä koskevia muutoksenhakuja on muutoksenhakutuomioistuimilla (Corti di Appello).

Tietoja kyseisestä viranomaisesta on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt ovat varsinaiset ja ylimääräiset muutoksenhakukeinot (kassaatiovalitus, tuomion purkaminen, kolmannen osapuolen kantelu).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Toimivalta asetuksen 19 artiklan mukaisessa uudelleentutkimismenettelyssä on päätöksen tehneellä oikeusviranomaisella. Asia saatetaan käsiteltäväksi niiden menettelysääntöjen mukaisesti, joita on käytetty uudelleen tutkittavaa päätöstä vahvistettaessa.

Tiedot näistä oikeusviranomaisista löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaantästä osoitteesta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on oikeusministeriön nuoriso-oikeudesta vastaava osasto (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Puh.: (+39-6) 68188326; (+39-6) 68188331

Faksi: (+39-6) 68188323

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanacitalia0409.dgmc@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanaci0409.dgmc@giustiziacert.it

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivalta asetuksen 21 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanossa on yleisillä tuomioistuimilla (Italian siviiliprosessilain 9 § II momentti).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytty kieli on italia.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitettu kieli, jonka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, on italia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 19/11/2018