Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išlaikymo prievolės - Austrija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Austrija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymai: teritorinę jurisdikciją turintis apylinkės teismas (Bezirksgericht – pagal 27 straipsnio 2 dalį – teismas, į kurio jurisdikciją patenka skolininko įprastinė gyvenamoji vieta arba teismo sprendimo vykdymo vieta).

Skundai: apeliacinis skundas (Berufung) dėl sprendimo arba apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (Rekurs) regioniniam teismui, per sprendimą priėmusį apygardos teismą.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Austrijoje – apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (Revisionsrekurs) pagal Vykdymo kodekso (Exekutionsordnung) 78 straipsnio 1 dalį ir 411 straipsnio 4 dalį kartu su Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 528 straipsniu, pateikiamas pirmosios instancijos teismui (apygardos teismui), kuris perduoda jį Aukščiausiajam Teismui (Oberster Gerichtshof), kad šis priimtų sprendimą.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Jei pagal Austrijos teisę dokumentai buvo tinkamai įteikti: prašymas dėl atleidimo nuo termino praleidimo padarinių (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) praleidus ieškovo reikalavimų užginčijimo terminą ar nedalyvavus bylos nagrinėjime.

Jei pagal Austrijos teisę dokumentai nebuvo tinkamai įteikti: galimos dvi apeliacijos rūšys, t. y., apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo (Berufung gegen die Entscheidung, tais atvejais, kai sprendimas priimtas už akių) ir apeliacinis skundas dėl teisės klausimo (Rekurs, tais atvejais, kai dėl šalies nedalyvavimo teismas priėmė nutartį). Šiuos skundus nagrinėti kompetentingi teismai ir jų kontaktiniai duomenys: visi apeliaciniai skundai pateikiami pirmosios instancijos teismui, kuris priima sprendimą pats (pavyzdžiui, prašymų dėl atleidimo nuo termino praleidimo padarinių atveju) arba perduoda jį nagrinėti aukštesnės instancijos teismui.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Visais klausimais:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Padalinys: Abteilung I 10

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteam.z@bmvrdj.gv.at

Telefonas +43 1 52152 2142

Faksas +43 1 52152 2829

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Visus teismo sprendimų vykdymo klausimus sprendžia pagal Vykdymo kodekso 17–19 straipsnius kompetentingas teismas, arba, jei nagrinėjami apeliaciniai skundai, aukštesnės instancijos teismai.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Vokiečių kalba.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Anglų, prancūzų, vokiečių kalbos.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 30/11/2018