Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obbligi ta' manteniment - Bulgarija


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Bulgarija

Liġi tal-Familja - obbligi ta’ Manteniment


Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Artikolu 71 1. (a) – Qrati għall-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà u qrati tal-appell kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonjiet

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ispanjolil-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-applikazzjoni għal dikarazzjoni ta' eżekutorjetà ta' deċiżjoni tal-qorti jew att ieħor dekratat fi Stat Membru tal-UE li mhuwiex marbut mill-Protokoll tal-Aja tal-2007 trid tiġi ppreżentata lill-qorti distrettwali b'ġurisdizzjoni fuq l-indirizz permanenti jew il-post tal-eżekuzzjoni tad-debitur (l-Artikolu 627c(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Id-deċiżjoni hija soġġetta għal reviżjoni b'appell mill-Qorti tal-Appell ta' Sofija skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 32 tar-Regolament (l-Artikolu 627c(6)(1) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (b) – Proċedura ta' rimedju

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ispanjolil-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ta' Sofija hija suġġetta għal appell ulterjuri quddiem il-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni (it-tieni sentenza tal-Artikolu 627c(6)(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (c) - Proċedura ta’ reviżjoni

Il-parti interessata tista' tagħmel petizzjoni lill-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni biex id-deċiżjoni titwarrab fuq il-bażi tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament (l-Artikolu 627a tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (d) - Awtoritajiet Ċentrali

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

L-Awtorità Ċentrali hija:

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-Direttorat tal-Protezzjoni Legali Internazzjonali u l-Adozzjonijiet Internazzjonali:

L-indirizz: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Теl. +359 2 9237 333

+3599 2 9237 469

+359 2 9237 396

Email:

mailto:%20M_Parvanova@justice.government.bg

S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Artikolu 71 1. (f) – Awtoritajiet kompetenti għall-eżekuzzjoni

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Ġermaniżl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.

Id-deċiżjonijiet dwar ċaħda jew sospensjoni tal-eżekuzzjoni fis-sens tal-Artikolu 21 tar-Regolament huma meħuda mill-qorti distrettwali (l-Artikolu 627b(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Artikolu 71 1. (g) - Lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet ta' dokumenti

Għall-finijiet tal-Artikoli 20, 28 u 40 tar-Regolament, il-lingwa aċċettata hija l-Bulgaru.

Artikolu 71 1. (h) - Lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali għall-komunikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra

Il-lingwa aċċettata mill-Awtorità Ċentrali għall-komun ikazzjoni ma' Awtoritajiet Ċentrali oħra msemija fl-Artikolu 59 hija l-Bulgaru.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 07/11/2018