Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obligaţiile de întreţinere - Bulgaria


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Dreptul familiei - obligații de întreținere


Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: spaniolăgermanăenglezăfranceză.

Cererea de executare a unei hotărâri judecătorești sau a unui alt act eliberat într-un stat membru al UE care nu a semnat Protocolul de la Haga din 2007 se înainează instanței provinciale competente de la domiciliul părții împotriva căreia se solicită executarea sau de la locul executării [articolul 627c alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel din Sofia (Sofiyskia apelativen sad), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 32 din regulament [articolul 627c alineatul (6) prima teză din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: spaniolăgermanăenglezăfranceză.

Hotărârile Curții de Apel din Sofia (Sofiyskia apelativen sad) pot fi atacate la Curtea Supremă de Casație (Varhoven kasatsionen sad) [articolul 627c alineatul (6) a doua teză din Codul de procedură civilă].

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Părțile interesate pot iniția o acțiune în anulare a hotărârii la Curtea Supremă de Casație în temeiul articolului 19 alineatul (1) din regulament (articolul 627a din Codul de procedură civilă).

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Autoritatea Centrală este:

Ministry of Justice

International Legal Protection and International Adoptions Directorate

Adresă: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 9237 333

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396

e-mail: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Hotărârile de refuz sau de suspendare a executării în sensul articolului 21 din regulament se pronunță de către instanța provincială [articolul 627b alineatul (2) din Codul de procedură civilă).

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Pentru aplicarea articolelor 20, 28 și 4 din regulament, limba acceptată este bulgara.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limba în care instituția care îndeplinește rolul de autoritate centrală în Bulgaria acceptă să comunice cu celelate autorități centrale menționate la articolul 59 este bulgara.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/11/2018