Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underholdspligt - Cypern


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Familieret - underholdspligt


Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

De retter, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 27, stk. 1, er familieretten i enten Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta eller Paphos.

 • Family Court (Oikogeneiakó Dikastírio) of Nicosia

tlf.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Family Court of Limassol

tlf.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Family Court of Larnaca/Famagusta.

tlf.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Family Court of Paphos

tlf.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Den ret, der har kompetence til at behandle appeller til prøvelse af afgørelser om sådanne anmodninger, jf. artikel 32, stk. 2, er familieappelretten (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Den har sæde hos højesteret, og dens kontaktoplysninger er:

 • Supreme Court of Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  tlf.: (+357) 22865741
  fax: (+357) 22304500
  e-mail: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Inden for rammerne af Cyperns retsorden finder der ingen tredjeinstansbehandling sted. Der er således ingen mulighed for prøvelse af en appelafgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

En fornyet prøvelse som omhandlet i denne bestemmelse kan finde sted derved, at der indgives en begæring om ophævelse af afgørelsen (aítisi paramerismoú tis apófasis) i medfør af § 48, stk. 9, litra h), og litra n), i den civile retsplejelov (Thesmoí Politikís Dikonomías). Begæringen indgives til den familieret, der traf den afgørelse, der ønskes ophævet.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Athalassis, 125

1461 Nicosia

Cypern

Kontaktperson:

 • Konstantina Sophocleous

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tlf.: (+357) 22805973

Fax: (+357) 22518328

E-mail: Link åbner i nyt vinduecsophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionysiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

Tlf.: (+357) 22805932

Fax: (+357)22518328

E-mail: Link åbner i nyt vinduetdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

 • Family Court of Nicosia

tlf.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Family Court of Limassol

tlf.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Family Court of Larnaca/Famagusta.

tlf.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Family Court of Paphos

tlf.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Græsk og engelsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Græsk og engelsk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/09/2020