Obveza uzdržavanja - Cipar


Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. obiteljski su sudovi u Nikoziji, Limasolu, Larnaki i Famagusti te Pafosu.

 • Obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio) u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Obiteljski sud u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sud nadležan za rješavanje žalbi protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest Obiteljski žalbeni sud (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Sud zasjeda na Vrhovnom sudu, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

 • Vrhovni sud Cipra
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nikozija
  Cipar
  Tel.: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U pravosudnom sustavu Cipra ne postoji trećestupanjski sud: odluka o žalbi ne može se osporavati.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Preispitivanje iz tog članka može se zatražiti zahtjevom za poništenje odluke (aítisi paramerismoú tis apófasis) u skladu s odredbom 48. pravilom 9. točkama (h) i (n) Pravila parničnog postupka (Thesmoí Politikís Dikonomías). Zahtjev se podnosi obiteljskom sudu koji je donio odluku čije se poništenje traži.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

 • Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikozija

Cipar

Osobe za kontakt:

 • gđa Konstantina Sophocleous

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: +357 22805973

Faks: + 357 22518328

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucsophocleous@mjpo.gov.cy

 • gđa Troodia Dionisiou

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutdionysiou@mjpo.gov.cy

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

 • Obiteljski sud u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Obiteljski sud u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Grčki i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Grčki i engleski.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 07/09/2020