Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tartási kötelezettségek - Németország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Családjog – tartási kötelezettségek


71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Az elismerés megállapítása vagy végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a 4/2009/EK rendelet 27. cikke értelmében azon tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht) székhelyén működő helyi bíróság (Amtsgericht) családjogi bírósága (Familiengericht) bírálja el, amelynek illetékességi területén azon személy szokásos tartózkodási helye található, aki az okirat kötelezettje, vagy amelynek illetékességi területén a végrehajtást foganatosítani kell (illetékességek koncentrációja).A berlini tartományi felsőbíróság (Kammergericht) illetékességi területén a Pankow-Weißensee helyi bíróság jár el.

Ha az eljárás tárgya közjegyzői okirat végehajthatóvá nyilvánítása, úgy az okiratot közjegyző (Notar) is végrehajthatóvá nyilváníthatja.

A végehajthatóvá nyilvánítási eljárásban hozott elsőfokú határozatokkal szembeni, a 4/2009/EK rendelet 32. cikke szerinti jogorvoslatként panasz (Beschwerde) nyújtható be.A panaszt a tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht) bírálja el.A panaszt annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 4/2009/EK rendelet 33. cikke szerinti jogorvoslat a további fellebbezés (Rechtsbeschwerde). Elbírálására a szövetségi legfelsőbb bíróság (Bundesgerichtshof). rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A jogorvoslati kérelmet a panaszt elbíráló bíróság határozatának kézbesítésétől számított egy hónapon belül kell benyújtani.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 4/2009/EK rendelet 19. cikkében előírt felülvizsgálati eljárást az a bíróság folytatja le, amelyik a határozatot hozta.Ha fennállnak a 19. cikkben foglalt feltételek, úgy a mulasztási ítéletre vonatkozó rendelkezések (a polgári perrendtartás [ZPO] 343–346. §-a) kerülnek megfelelően alkalmazásra. Ha nem állnak fenn a 19. cikkben foglalt feltételek, a bíróság határozattal elutasítja a kérelmet. A határozat tárgyalás tartása nélkül is meghozható.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A 4/2009/EK rendelet 49. cikke szerinti központi hatóság a Bundesamt für Justiz (Szövetségi Igazságügyi Hivatal). Címe:

Bundesamt für Justiz

D - 53094Bonn

A Bundesamt für Justiz mint központi hatóság elérhető telefonon, faxon vagy e-mail útján az alábbiak szerint.

Telefon:

Belföldi: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Nemzetközi: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax:

Belföldi: 0228/99410-5202

Nemzetközi: +49/228/99410-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A tartási kötelezettségekről szóló rendelet 21. cikke szerinti kérelmek elbírálása a helyi bíróságok (Amtsgerichte) mint végrehajtási bíróságok hatáskörébe tartozik.A kérelem elbírálására azon helyi bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a végrehajtási eljárást foganatosítják vagy foganatosították.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben megjelölt iratok fordításához csak a német nyelv elfogadható.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A Bundesamt für Justiz mint központi hatóság és más központi hatóságok közötti kommunikáció (a 4/2009/EK rendelet 59. cikkének (3) bekezdése) angol nyelven is folytatható, ha az érintett központi hatóságok ebben megállapodtak.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 12/09/2018