Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusvelvoitteet - Tanska


71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi toimitetaan valtionhallintovirastolle (Statsforvaltningen).

Yhteystiedot:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

Sähköposti: post@statsforvaltningen.dk

Puhelin: +45 7256 7000

 

Valtionhallintoviraston päätöksiin voi hakea muutosta valituslautakunnalta (Ankestyrelsen).

Yhteystiedot:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Puhelin: +45 3341 1200

Sähköposti: ast@ast.dk

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Perustuslain 63 §:n mukaan valituslautakunnan tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Jos kantajalla on kotipaikka Tanskassa, valituslautakunnan tekemää päätöstä koskeva muutoksenhaku pannaan vireille kantajan kotipaikan tuomioistuimessa. Jos kantajalla ei ole kotipaikkaa Tanskassa, muutoksenhaku pannaan vireille Kööpenhaminan käräjäoikeudessa (Byret). Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta (Landsret), jonka päätökseen puolestaan voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta (Højesteret), jos valituslupalautakunta (Procesbevillingsnævnet) antaa siihen luvan. Käräjäoikeus voi asianosaisen hakemuksesta siirtää asian hovioikeuden käsiteltäväksi, jos asialla on periaatteellista merkitystä.

Tuomioistuimien (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja valituslupalautakunnan yhteystiedot: http://www.domstol.dk

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Ei sovelleta Tanskassa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12. kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan sopimuksen mukaisesti keskusviranomaisten välistä yhteistyötä koskevaa asetuksen VII lukua ei sovelleta Tanskaan.

Valituslautakunta (Ankestyrelsen) on nimetty elatusavun perimisestä ulkomailla 20. kesäkuuta 1956 tehdyssä YK:n yleissopimuksessa tarkoitetuksi kansainvälisistä elatusapuasioista vastaavaksi keskusviranomaiseksi.

Valituslautakunta on valtuuttanut veroviraston Etelä-Tanskan osaston (SKAT Syddanmark) toimimaan YK:n yleissopimuksessa tarkoitettuna välittäjänä hakemuksissa, jotka koskevat elatusavun tunnustamista ja täytäntöönpanoa (perintää) ulkomailla.

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Ei sovelleta Tanskassa.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Perintäviranomainen (veroviraston Etelä-Tanskan osasto) perii saatavat, joiden täytäntöönpanoa haetaan oikeuden päätöksen perusteella. Jos saatavia ei makseta, perintäviranomainen suorittaa päätöksen pakkotäytäntöönpanon.

Jos maksuvelvollinen kiistää maksuvelvollisuutensa saatavien perimisen tai pakkotäytäntöönpanon yhteydessä, perintäviranomainen siirtää asian valtionhallintovirastolle, joka tekee päätöksen. Päätöksellä voidaan myös kumota tai keskeyttää saatavien perintä tai täytäntöönpano.

Perintäviranomainen voi kuitenkin päättää saatavien oikeutuksesta ja suuruudesta, jos asia koskee sen omia hallintotoimia. Se voi myös keskeyttää täytäntöönpanon.

Valitukset valtionhallintoviraston päätöksistä käsittelee valituslautakunta. Joissakin tilanteissa valtionhallintovirasto voi käynnistää uudelleen valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelyn.

Valitukset perintäviranomaisen päätöksistä, jotka koskevat saatavien perintää tms. (myös saatavien oikeutusta ja suuruutta koskevat päätökset, joissa on kyse perintäviranomaisen hallintotoimista), voidaan saattaa verotuomioistuimen (Landsskatteret) käsiteltäväksi.

Perintäviranomaisen suorittamaa ulosottoa koskevista valituksista päättää voutioikeus (Fogedret). Voutioikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta. Jos saatavan taloudellinen arvo on enintään 20 000 Tanskan kruunua, voutioikeuden päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan valituslupalautakunnan luvalla. Hovioikeuden tekemiin muutoksenhakupäätöksiin voi valituslupalautakunnan luvalla hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Perustuslain 63 §:n mukaan valituslautakunnan ja verotuomioistuimen tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Jos kantajalla on kotipaikka Tanskassa, näiden viranomaisten tekemää päätöstä koskeva muutoksenhaku pannaan vireille kantajan kotipaikan tuomioistuimessa. Jos kantajalla ei ole kotipaikkaa Tanskassa, muutoksenhaku pannaan vireille Kööpenhaminan käräjäoikeudessa (Byret). Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta (landsret), jonka päätökseen puolestaan voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta (Højesteret), jos valituslupalautakunta (Procesbevillingsnævnet) antaa siihen luvan. Käräjäoikeus voi asianosaisen hakemuksesta siirtää asian hovioikeuden käsiteltäväksi, jos asialla on periaatteellista merkitystä.


Yhteystiedot

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Puhelin: +45 3341 1200

Faksi: +45 3341 1400

Sähköposti: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

Sähköposti: post@statsforvaltningen.dk

Puhelin: +45 7256 7000

Faksi: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danmark

Sähköposti: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Puhelin: +45 7222 1818

Faksi: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

Sähköposti: sanst@sanst.dk

Puhelin: +45 3376 0909

Tuomioistuimien (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja valituslupalautakunnan yhteystiedot: http://www.domstol.dk

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Tanska hyväksyy 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista islannin-, norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankieliset käännökset.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ei sovelleta Tanskassa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 31/01/2020